De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen en bedreigingen voor accountants GIBO Groep: Frank Pisters Anneke van der Heijden kredietwaardigheid ratings xbrl bankentaxonomie Basel ll.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen en bedreigingen voor accountants GIBO Groep: Frank Pisters Anneke van der Heijden kredietwaardigheid ratings xbrl bankentaxonomie Basel ll."— Transcript van de presentatie:

1 Kansen en bedreigingen voor accountants GIBO Groep: Frank Pisters Anneke van der Heijden kredietwaardigheid ratings xbrl bankentaxonomie Basel ll

2 Programma •Beleid/filosofie GIBO •XBRL-NTP •Basel II tot nu toe •Bankentaxonomie •Nieuwe kansen voor Basel II •Wel of niet raten, bank of accountant •Stellingen / discussie

3 Over 5 jaar maken we als accountantsorganisatie geen accountantsrapporten meer!

4 GIBO Groep Efficiënter werken is bij de GIBO Groep een continu streven •Filosofie GIBO Groep •XBRL-NTP

5 XBRL •Aangiften: van BAPI naar XBRL •Harmonisatie en standaardisatie •KvK, CBS, banken, verkorte winstaangifte •EDI-Circle, Agro Portal •Samenwerking

6 Gevolgen voor dienstverlening •Meer efficiency •Minder uren •Zoeken naar nieuwe dienstverlening •Mogelijkheden rond Basel II?

7 Basel II •Idee •Uitwerking –Analyse en advies financieringsstructuur –Debiteurenbeleid en interne organisatie –Liquiditeitsprognose, beheersing kasstromen –XBRL-tool aanlevering tussentijdse cijfers

8 Bankentaxonomie •Bankentaxonomie wordt ontwikkeld •Aansluiting XBRL-tool •Nieuwe kansen dienstverlening •Nu: gestructureerd oppakken

9 Bankentaxonomie •voordeel banken •procesvoordeel accountant •extra dienstverlening •positie accountant - bank •win-win

10 Inhoud bankentaxonomie Door de banken opgesteld! Klantinformatie •Fiscaal jaarrapport •Toevoeging van detailinformatie balans •Extracomptabele gegevens

11 Detailinformatie balans •Voorbeelden –Materiële vaste activa uitsplitsing naar objecten. Per object registernummer, WOZ waarde, boekwaarde –Debiteuren en crediteuren specificatie volume naar ‘leeftijd’ –Langlopende verplichtingen: identificatienummer, boekwaarde, aflossing per jaar, zekerheid

12 Extracomptabele gegevens •Algemene informatie over onderneming, ondernemer, bestuurders, commissarissen •Operationele leasecontracten: boekwaarde, aantal contracten •Huurcontracten: object identificatie, looptijd in maanden, einddatum, huursom per jaar

13 Nog in ontwikkeling •Prospectieve informatie •Startende ondernemers •Aansluiting overige banken •Techniek –Berichtenverkeer met banken –Koppeling aan bankinterne systemen •Scope eind 2009

14 NT2009.b •Beschikbaar voor testdoeleinden •www.xbrl-ntp.nlwww.xbrl-ntp.nl •Geldig vanaf 1 januari 2009 voor rapportage in XBRL aan Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CBS •Nog niet voor banken

15 Doelen bankentaxonomie (*) •Elektronische uitwisseling van jaarrekening informatie voor segment kleinbedrijf •Vermindering van administratieve lasten •Verhogen datakwaliteit •Mogelijkheid tot een online, realtime end-to-end kredietproces voor standaard kredieten •Geautomatiseerde creditscoring op basis van bankspecifieke modellen (*) Igno Dekker, ABN-AMRO Bank, op het Nederlandse Taxonomie Overleg

16 Standaard kredieten •Alle kredieten tot 1 miljoen euro •Volledig automatisch, geen accountmanager (program lending) •Beperkte mogelijkheid voor maatwerkkrediet (kostbaar, jaarlijkse revisie)

17 Wet of winst? •Basel II: rating systeem verplicht •Rating systeem ook marktinstrument –Pricingtechniek –Return on Solvacy (ROS) –Marktpositie •Kostenbesparing

18 De prijs van geld Accountant kan ondernemer helpen om tegen gunstige voorwaarden en prijs krediet te krijgen. •Niet door onderhandeling •Wel door beheersing variabelen die rol spelen bij rating –Effectieve bedrijfsvoering –Sturing op kengetallen

19 Stellingen Discussie

20 Program lending •Ondernemers zonder voldoende zekerheden zijn de dupe •De maatschappij accepteert niet dat banken niet meer willen praten over kredieten voor ondernemers onder de € 1 miljoen •Er komen nieuwe toetreders in de financieringsmarkt.

21 Credit rating door accountant •Schoenmaker blijf bij je leest! •Als de accountant gaat raten gaat de bank boekhouden •Wordt de accountant poortwachter voor de bank?

22 Positie accountant •Wat gaan accountants doen in dit veranderende speelveld? •De accountant moet niet zelf raten, maar de ondernemer voorbereiden op een gunstige rating door de bank

23 Kansen en bedreigingen voor accountants GIBO Groep: Frank Pisters Anneke van der Heijden

24 Solvabiliteitsbeslag en rating


Download ppt "Kansen en bedreigingen voor accountants GIBO Groep: Frank Pisters Anneke van der Heijden kredietwaardigheid ratings xbrl bankentaxonomie Basel ll."

Verwante presentaties


Ads door Google