De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

XBRL / SBR Wat betekent dit voor de overheidsaccountant? Masterclass auditors in de publieke sector 7 december 2011 Jan Pasmooij

Verwante presentaties


Presentatie over: "XBRL / SBR Wat betekent dit voor de overheidsaccountant? Masterclass auditors in de publieke sector 7 december 2011 Jan Pasmooij"— Transcript van de presentatie:

1 XBRL / SBR Wat betekent dit voor de overheidsaccountant? Masterclass auditors in de publieke sector 7 december 2011 Jan Pasmooij jan.pasmooij@logius.nl 0655117335

2 Inhoud presentatie  Trends in informatie-uitwisseling / -gebruik  XBRL / SBR  Gevolgen voor de processen  Gevolgen voor de auditors 2

3 Is de overheidsaccountant klaar voor XBRL / SBR?  Mogelijke vragen:  Is het functioneel en technisch beheer van SBR op orde?  Beheersen wij de Nederlandse Taxonomie en de processen?  Beheersen wij ons SBR samenstelproces?  Zijn onze SBR rapportages betrouwbaar?  Beheersen wij het ontvangen, verwerken en bewaren van SBR rapportages?  Wat is de impact van SBR op de interne beheersing en controle?  ……………….. 3Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Ontwikkelingen in informatie-uitwisseling  Standaardisatie in verslaggeving (IFRS / IFRS-SME’s)  Digitalisering (e-factureren / bankmutaties)  Integratie van processen  Horizontaal Toezicht  Frequenter rapporteren en maatwerk  Ketenautomatisering  Groter belang fiscaliteit 4Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 Financial reporting Analyst manually transcribes numbers into spreadsheet model 5Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

6 Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data 6Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 Wat is XBRL? XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language XBRL is technologie en een “Open standaard” voor de elektronische uitwisseling van rapportages / gegevens De definities van de gegevens zijn opgenomen in een “Taxonomie”, een gegevenswoordenboek De uit te wisselen gegevens worden opgenomen in een “Instance document”, een databestand Gegevens kunnen worden gepresenteerd via software, die gebruik maakt van de “Presentation Linkbase”, “Style sheets” of “iXBRL” XBRL wordt onderhouden door XBRL International Inc. 7Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 Koppeling van een financieel feit aan een generiek label Gebouwen en terreinen3.050 3050  Boekjaar 2002  Post op de balans  Onderdeel Vaste activa  Bedragen in Euro  Definities conform IFRS 8Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

9 Belang taxonomie Formulas Cash Beginning Balance ≥ 0 References IAS 16, 2, a Calculation Cash = Currency + Deposits Currency Euro/US$ Unit: M2, Segment2 Prod TV Hifi Segment2 Video Audio Scenario Budget Actual Period FY 2004 Q1, Segment1 Benelux EU XBRL Taxonomy XBRL Instance Elements Profit : 45.870.000 Entity: XYZ Ltd Presentation Comptant et Comptant Equivalents Presentation Kas en Geldmiddelen Presentation Geld & Geld nahe Mittel Presentation 現金及び現金等価物 Presentation 现金与现金等价物 Presentation Гроші та їх еквіваленти Presentation Деньги и их эквиваленты Presentation Cash & Cash Equivalents Label Kas en Geldmiddelen Dimensions Hypercubes, Granularity, n-dimensions 9Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

10 IFRS Internationaal CBSKVK Belasting- dienst Nationaal BankenZorgSectoren Bedrijven Accountants Industrie 10 Een voorbeeld van een Taxonomie De NT Generiek

11 XBRL rapportages 11Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Statistiek opgave Statistiek opgave Aangifte Jaarrekening Rapportages IFRS Nationaal Domein

12 XBRL reporting XBRL XBRL XBRL US-GAAP IFRS Local GAAP Company extension Internal Web Regulators Bank Tax Manual input Company Taxonomies Users Analysts DWH 12

13 13

14 14

15 15

16 Overheid Grootboek Rapportage Fiscaal Onderneming Wet & Accounting regels Het XBRL rapportageproces Gezaghebbende Taxonomieën Taxonomie Koppelen Toevoegen Controle XBRL Rapport Validatie Gebruik 16

17 Reporting Financiële administratie Taxonomie XBRL De start ligt bij het eind Bold on 17

18 Financiele administratie Maar een goed begin... Taxonomy XBRL GL Reporting TransactiesVerwerkingControle Audit & Control Embedded 18

19 Voordelen voor bedrijven / overheden  Lagere kosten voor het rapporteren en analyseren van(financiële) gegevens  Versnelling in beschikbaar stelling en verwerking van gegevens  Betere kwaliteit door eenduidigheid en meer transparantie  Eenvoudiger hergebruik en analyse 19Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

20 20Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Verwacht verplichting in: UK Ierland Denemarken Zweden Duitsland Australië SBR Programma 22 diensten US SEC: 10.000 Listed FFIEC: 8.900 banks Wordt gebruikt in toezicht banken Verplicht in: België UK Italië Spanje Huidige status XBRL / SBR Verplicht in: China Japan Korera Singapore

21 SBR in het kort S tandard B usiness R eporting is een methode om gestandaardiseerd en digitaal gegevens uit te wisselen e X tensible B usiness R eporting L anguage (XBRL) is één van de standaarden die in het SBR Programma wordt gebruikt. 21Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

22 De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van  Gegevens: De Nederlandse Taxonomie  Processen: Digipoort  Techniek: Gebruik van ‘Open Standaarden’, waaronder XBRL 22Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

23 Digipoort 23Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Digipoort Respons Routering Controles 1 1 2 2 3 3 XBRL rapportage XBRL rapportage Mededeling XBRL rapportage XBRL rapportage

24 Governance SBR Programma  Publiek en privaat: overheden, banken, accountancy, fiscaal adviseurs, softwareleveranciers en beroeps- en bracheorganisaties  Ruimte voor verbreding  Rol SBR Programma 24Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

25 Het SBR Programma  NL Taxonomie voor 2012 is beschikbaar  Waterschappen operationeel sinds 2004  Aanpak NL inmiddels export product onder noemer Standard Business Reporting (SBR)  Initiatieven in overheidsketens (verbreding) in de vorm van pilots  Agentschap.nl  Gezondheidzorg  Onderwijs  Woningbouw  Landbouw (Agro domein)  Rijksoverheid intern  Initiatieven GL  ‘Business binnen de Belastingdienst (verdieping)  XBRL rules’ Banken willen financiële informatie in XBRL ontvangen Verregaande harmonisatie / vereenvoudiging Wetgeving inzake Samenval (Jaarrekening fiscaal = commercieel voor kleine ondernemingen) 25Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

26 Voordelen  Hergebruik van gegevens door standaardisatie en harmonisatie, dus tijdwinst en minder werk  Betere kwaliteit van rapportages  Minder fouten bij verwerking  Eerdere foutdetectie  Snellere terugmelding 26Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

27 27 http://www.youtube.com/watch?v=WLOk5811L3Y

28 Kredietrapportage aan de banken  Vorm van verbreding  Aanlevering via één portaal (vergelijkbaar met Digipoort)  Samenwerking ABN AMRO, Rabobank en ING  Pilot ING met 14 tal intermediairs  Streven is in 2013 80% kredietrapportages via XBRL / SBR 28Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

29 29

30 30

31 Praktijkhandreiking 1114 Basis samenstellen kredietrapportage is Standaard 4410 Richt zich in eerste instantie op kleine ondernemingen Kredietrapportage voor kleine ondernemingen bestaat uit: Jaarrekening op fiscale grondslag aangevuld met Informatie over werkelijke waarden Ouderdomsoverzicht debiteuren Etc. Ondertekening met: Persoonlijke elektronische handtekening met voorkeur voor het beroepscertificaat Tot eind 2011 ondertekening met organisatie gebonden certificaat toegestaan. 31

32 Wat kan nu al in SBR Aanlevering van:  Aangiftes (VPB / IB / OB / ICP)  Jaarrekening rechtspersonen Klein  Kredietrapportage rechtspersonen  Klein  Middelgroot  Natuurlijke personen (aangifte + ) 32Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

33 Verplichtstelling  Duidelijkheid scheppen over invulling informatie- uitwisseling tussen bedrijven en overheden  Versnellen van de adoptie van SBR 33Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

34 34Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Overzicht van invoering van SBR als exclusief kanaal in de tijd 2012201320142015 Belastingaangiften Vpb IB Ob ICP Jaarrekeningen (Ondernemingen) Klein Middelgroot Groot Opgaven statistiek

35 Gevolgen voor de processen  Van papier naar digitaal  Impact op de interne beheersing  Ontstaan vormen van ketenautomatisering  Ontstaan nieuwe afhankelijkheden / kwetsbaarheden  Wie verantwoordelijk?  ……………………………….. 35

36 Gevolgen voor de auditors  Openbare praktijk  Samenstelpraktijk  Controlepraktijk  Interne auditors  Afhankelijk van rol en plaats van de organisatie in de keten)  Verschaffer: Problematiek interne beheersing bij samenstellen / rapporteren  Uitvragende partij / Gebruiker: Kwaliteit bij ontvangst 36

37 Betrokkenheid intermediairs  Financiële intermediairs  Accountants  Accountants-Administratieconsulenten  Belastingconsulenten / -adviseurs  Betrokken als:  Samensteller jaarrekening / aangifte  Controleur  Adviseur  Ca. 99% van de activiteiten:  Opstellen / controleren jaarrekening  Samenstellen (elektronische) aangiften 37

38 Gevolgen voor accountants / administratiekantoren (1) (samenstelpraktijk) De huidige werkzaamheden en –processen Integratie, volgorde werkzaamheden Dossiervorming (opslag gegevens) Vereist XBRL-enablede software met de benodigde functionaliteit / ondersteuning Vorm en inhoud van de dienstverlening en de relatie met de klant Samenstellen wordt standaard product Focus op ordelijke boekhouding en ondersteuning, i.p.v. op rapportages Intermediair kan centrale rol vervullen Combinatie met Horizontaal Toezicht 38

39 Gevolgen voor accountants / administratiekantoren (2) (samenstelpraktijk) Nieuwe vormen van dienstverlening Kredietrapportage aan de banken Bedrijfsanalyse / Benchmarks Credit Risk Rating services http://www.accountancynieuws.nl/actueel/accountancymarkt/de-toekomst-van-de- jaarrekening.98841.lynkx?PostedField%5Bkeyword%5D=XBRL+jaarrekening&PostedFi eld%5BstartDate%5D=&PostedField%5BendDate%5D=&PostedField%5Bsource%5D= www&Confirmed=Zoeken&formId=268&refererId=http://www.accountancynieuws.nl/actueel/accountancymarkt/de-toekomst-van-de- jaarrekening.98841.lynkx?PostedField%5Bkeyword%5D=XBRL+jaarrekening&PostedFi eld%5BstartDate%5D=&PostedField%5BendDate%5D=&PostedField%5Bsource%5D= www&Confirmed=Zoeken&formId=268&refererId 39

40 Belang van assurance in de keten Verhoogt zekerheid over kwaliteit ontvangen informatie Verhoogt kwaliteit proces en maakt besparing kosten / menskracht mogelijk door directe verwerking in de keten steunen op eerder uitgevoerde werkzaamheden 40

41 http://www.xbrl.org/Announcements/Interactive-Data-Assurance-2006-11-10.pdf 41

42 Audit and Assurance issues  The current auditing standards are providing no guidance how to provide assurance on information in electronic format (audit approach)  Financial Statements on paper not same as Instance document (different subject matter)  Current audit opinion is focusing on document level (fair view)  An Instance document is a dataset, presentation via a style sheet, so no fair view??  So we need assurance on data-level??  We have no taxonomy for the audit opinion or guidance how to connect the opinion to an instance document, could be the FS  No requirements yet for integrity and authenticity of instances documents  No guidance yet about signing audit opinions and validations of the signature  No audit tools available for analyzing instance documents Research paper AWG 42

43 XBRL has an impact on …. The subject matter The preparing process (internal control) The audit approach and activities The exchange, providing and presenting of information The knowledge, skill and tools of the audit profession Research paper AWG 43

44 De Businesscase voor softwareleveranciers 44 Van belang dat softwareoplossingen:  De integratie van het proces van samenstellen van rapportages ondersteunen  Het kunnen realiseren van optimalisatie / efficiency mogelijk maken  Flexibiliteit / uitbreidbaarheid naar andere rapportages bieden. Uitdagingen:  Accountants- en administratiekantoren geven aan in grote maten te willen steunen op de goede werking van de software, m.b.t. de inbouw van de taxonomie, het proces van mappen, etc.  Ontwikkelingen accountants- en administratiekantoren m.b.t. samenwerking, fusies, franchise oplossingen, etc. en de gevolgen voor de softwareondersteuning. Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

45 Gevolgen voor de ondernemers 45  Klein: Uitbesteed aan intermediairs  Middelgroot en groot  Zelf aan de bak  Aanpassen processen (extern / intern)  Realiseren efficiency-voordelen / hogere kwaliteit Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

46 Gevolgen voor de uitvragende partijen 46  Aanpassen processen  Gestandaardiseerde uitvraag  Realiseren van kostenbesparingen  Tijdig processen en beheer op orde Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

47 Gevolgen voor de overheidsaccountant?  Vergelijkbaar met interne auditor?  Werkzaam bij:  Verschaffers / Uitvragers / Gebruikers / Toezichthouders  Aandachtsgebieden:  Processen (interne beheersing) en Kwaliteit data  Vereist:  (Inhoudelijke) kennis van XBRL / SBR  Inrichting processen  Tools?  Experts met specialistische kennis 47

48 Bronnen, o.a.  www.sbr-nl.nl www.sbr-nl.nl  www.xbrl.org www.xbrl.org  www.xbrl-nederland.nl www.xbrl-nederland.nl  www.accountant.nl / dossier XBRL www.accountant.nl  www.accountancynieuws.nl / dossier XBRL www.accountancynieuws.nl  http://www.dexbrlsite.nl/?gclid=COPLvNGznqcCFYVN3god43xHIg http://www.dexbrlsite.nl/?gclid=COPLvNGznqcCFYVN3god43xHIg 48


Download ppt "XBRL / SBR Wat betekent dit voor de overheidsaccountant? Masterclass auditors in de publieke sector 7 december 2011 Jan Pasmooij"

Verwante presentaties


Ads door Google