De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Informatiebijeenkomst invoering stille cessie van kredietvorderingen als monetair onderpand Barend van Amerongen DNB/Betalingsverkeer, 5 juli 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Informatiebijeenkomst invoering stille cessie van kredietvorderingen als monetair onderpand Barend van Amerongen DNB/Betalingsverkeer, 5 juli 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 Informatiebijeenkomst invoering stille cessie van kredietvorderingen als monetair onderpand Barend van Amerongen DNB/Betalingsverkeer, 5 juli 2011

2 2 Agenda Inleiding Stille zekerheidscessie Operationele consequenties Q&A

3 3 Inleiding Single list of collateral – credit claims beleenbaar (1 januari 2007) Gebruik creditclaims in eurozone en in NL 11 mei 2011 - Wet Financiële Zekerheids- Overeenkomsten in NL 1 oktober 2011 – Stille zekerheidscessie bij DNB

4 4 Trends onderpand NL 2007 – 2011 (in EUR mrd)

5 5 Ontwikkelingen gebruik credit claims 2004 – 2007 (in EUR mrd) Waarden op basis van geaggregeerde maandtotalen

6 6 Ontwikkelingen gebruik credit claims 2007 – 2009 (in EUR mrd) Waarden op basis van gedisaggregeerde weekcijfers

7 7 Ontwikkelingen gebruik credit claims 2009 – 2010 (in EUR mrd) Waarden op basis van gedisaggregeerde weekcijfers

8 8 Ontwikkelingen gebruik credit claims 2008 – 2010 (% nationale pool) Waarden op basis van gedisaggregeerde weekcijfers

9 9 Agenda Inleiding Stille zekerheidscessie – Jeanine Palstra Operationele consequenties Q&A

10 10 Aanleiding overstap Bezwaren banken tegen openbare verpanding: Mededeling aan debiteur Geen level playing field

11 11 Aanleiding overstap 2009: wijziging FZO-Richtlijn op verzoek van ECB – o.a. invoering zekerheidscessie kredietvorderingen in het kader van FZO 11 mei 2011: inwerkingtreding wet ter implementatie FZO-Richtlijn – o.a. invoering mogelijkheid (stille) zekerheidscessie kredietvorderingen in het kader van FZO Stille zekerheidscessie van kredietvorderingen aanvaardbaar alternatief voor DNB

12 12 Juridische implicaties Wat is er gewijzigd? Titel 7.2 BW: kredietvorderingen kunnen dienen als activa die in het kader van een FZO als zekerheid kunnen worden verschaft Artikel 7:51 onder f BW: een kredietvordering is een “geldvordering voortvloeiend uit een overeenkomst waarbij een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1:1 WFT krediet verschaft in de vorm van een lening (…)”

13 13 Juridische implicaties Overdracht kredietvordering in het kader van een FZO volgens algemene bepalingen van het BW – stille cessie: Artikel 3:94 lid 3 BW: “Deze rechten kunnen ook worden geleverd door een daartoe bestemde authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan de personen tegen wie die rechten moeten worden uitgeoefend (…)”

14 14 Juridische implicaties DNB is bezig met het opstellen van model cessieakten: Uitgebreide notariële stamcessieakte Summiere aanvullende geregistreerde onderhandse akte die verwijst naar de stamcessieakte Retrocessieakte

15 15 Juridische implicaties Aanpassing juridische documentatie Model cessieakten zullen als bijlage in de Handleiding Monetaire Beleidstransacties (HMB) worden opgenomen Beschrijving wijze van aanbieding van kredietvorderingen in HMB Gewijzigde Handleiding Monetaire Beleidstransacties -> tijdig naar wederpartijen

16 16 Agenda Inleiding Stille zekerheidscessie Operationele consequenties – Tijs Pellemans – Collateral Management Q&A

17 17 ►Implementatie ► V oortraject aanlevering ► Beleenbaarheid ► Mobilisatie ► Monitoren ► Planning Verruiming Wet FZO Operationele gevolgen voor wederpartijen

18 18 Implementatie Implementatie stille zekerheidscessie per 1 oktober 2011 Stille zekerheidscessie alleen voor credit claims aangeleverd ná 1 oktober 2011 Credit claims aangeleverd vóór 1 oktober blijven onveranderd Nieuwe monitoring- en controleprocedures gelden voor alle credit claims Testperiode vanaf 12 september 2011

19 19 - Eenmalige verificatie procedures wederpartij middels controlelijst DNB - Credit assessment source (ECAI, IRB) HuidigVanaf 1-10-2011 - Eenmalige verificatie interne procedures middels verklaring uit HMB - Credit assessment source (ECAI, IRB) - Notariële stamcessie-akte - Secure email verbinding Voortraject aanleveren credit claims

20 20 - Fysieke leningdocumentatie - Akte van verpanding - Swift MT 598 - Notificatie debiteur HuidigVanaf 1-10-2011 - Digitale leningdocumentatie via secure email - Onderhandse cessie akte - Swift MT 598 - Registratie onderhandse akte door DNB bij belastingdienst Beleenbaarheid

21 21 Swift MT 540 HuidigVanaf 1-10-2011 Swift MT 540 Mobilisatie

22 22 - Update aflossingen door DNB - Kwartaal zelfcertificatie - Ex-post random check door DNB bij de debiteur HuidigVanaf 1-10-2011 - Update aflossingen door wederpartij middels Swift MT 598 (niet voor reeds aangeleverde credit claims) - Kwartaal zelfcertificatie - Ex-post random check door externe accountant wederpartij - Jaarlijkse verklaring interne procedures door externe accountant wederpartij Monitoren

23 23 5-7-201112-9-20111-10-2011 InformatiesessieImplementatiePublicatie HMB 16-9-2011 Testperiode - Opzetten aktes - Inrichten interne procedures Planning

24 24 Vragen ? Collateral_management@dnb.nl


Download ppt "1 Informatiebijeenkomst invoering stille cessie van kredietvorderingen als monetair onderpand Barend van Amerongen DNB/Betalingsverkeer, 5 juli 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google