De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages."— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 2Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 Waarom deze voorlichtingsbijeenkomst(en)?  SBR vanaf 2013 standaard elektronisch kanaal voor belastingaangiftes, jaarrekeningen en statistiekopgaven  Tijdige voorbereiding is belangrijk!  Onderzoek:  61% van de intermediairs nog niet gestart.  Informatiebehoefte groot  14% weet precies wat SBR is, 66% ervan gehoord, 20% nooit van gehoord 3Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 4

5 5

6 6

7 SBR in het kort S tandard B usiness R eporting is een methode om gestandaardiseerd en digitaal gegevens uit te wisselen e X tensible B usiness R eporting L anguage (XBRL) is één van de standaarden die in het SBR Programma wordt gebruikt. 7Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van  Gegevens: De Nederlandse Taxonomie  Processen: Digipoort / BIV  Techniek: Gebruik van ‘Open Standaarden’, waaronder XBRL 8Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

9 9 http://www.youtube.com/watch?v=WLOk5811L3Y

10 Voordelen  Hergebruik van gegevens door standaardisatie en harmonisatie, dus tijdwinst en minder werk  Betere kwaliteit van rapportages  Minder fouten bij verwerking  Eerdere foutdetectie  Snellere terugmelding 10Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

11 Verplichtstelling  Duidelijkheid scheppen over invulling informatie- uitwisseling tussen bedrijven en overheden  Versnellen van de adoptie van SBR 11Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

12 12Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Overzicht van invoering van SBR als exclusief kanaal in de tijd 2012201320142015 Belastingaangiften VpB IB OB ICP Jaarrekeningen (Ondernemingen) Klein Middelgroot Groot Opgaven statistiek

13 Wat kan nu al in SBR Aanlevering van:  Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP)  Jaarrekening rechtspersonen Klein  Kredietrapportages:  Rechtspersonen Klein en Middelgroot  Natuurlijke personen (Aangifte + ) 13Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

14 Governance  Publiek en privaat: overheden, banken, accountancy, fiscaal adviseurs, softwareleveranciers en beroeps- en brancheorganisaties  Ruimte voor verbreding  Rol SBR Programma 14Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

15 15Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Verwacht verplichting in: UK (Jaarrekening) Ierland Denemarken Zweden Duitsland Australië SBR Programma 22 diensten US SEC: 10.000 Listed FFIEC: 8.900 banks Wordt gebruikt in toezicht banken Verplicht in: België UK (Corporate Tax) Italië Spanje Huidige status XBRL / SBR Verplicht in: China Japan Korea Singapore

16 Het programma  Het belang van SBR  Wat u moet weten over  De Nederlandse Taxonomie  Digipoort en certificaten  Pauze  Aan de slag met de uitvragende partijen  De banken  De Kamer van Koophandel  Het CBS  De Belastingdienst  Afsluiting / mogelijkheid voor vragen 16Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

17 Tot slot  SBR Programma: sbr@logius.nlsbr@logius.nl  Informatie: www.sbr-nl.nlwww.sbr-nl.nl  Presentaties: U ontvangt de link via uw email  Bewijs van deelname 17Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

18 18Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

19 Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

20 Inleiding Even voorstellen Verplichting van SBR start vanaf 2013 Kantoor- en beroepsorganisaties: – Samenwerking met SBR Programma – Vertegenwoordigen administratiekantoren, accountants en fiscaal adviseurs – Onderscheid in inhoud en niveau van ondersteuning 20

21 Agenda Inleiding Wat is er aan de hand? SBR sluit hier op aan Wat betekent SBR voor u? Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn (aansluiten) Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn (strategisch) Attentiepunten Stappenplan Afronding 21

22 Wat is er aan de hand? Standaardisatie Digitalisering Ketenintegratie Horizontaal Toezicht Frequenter rapporteren Gebruikersgericht rapporteren Belang fiscaliteit neemt toe Veranderende verwachting markt en klant 22

23 Veranderende verwachting markt en klant 23

24 SBR sluit hier op aan Inspelen op deze ontwikkelingen door standaardisatie van gegevens / processen/ techniek Harmonisatie van gegevens ‘Samenval’ commercieel / fiscaal Stimuleren hergebruik van gegevens Naast Belastingdienst / KvK / CBS / banken ook verbreding naar: – Agro, Zorg, Onderwijs, Agentschap.nl 24

25 Wat betekent SBR voor u? SBR heeft gevolgen voor samenstellen rapportages en fiscale dienstverlening U moet keuze maken voor de ‘korte’ en de ‘lange’ termijn Zal impact hebben op uw werkprocessen en software 25

26 Huidige situatie Geldt op dit moment nog voor merendeel van de intermediairs Meeste intermediairs gebruiken één of meerdere pakketten, afhankelijk van hun dienstverlening Gegevensuitwisseling tussen de pakketten kan al geautomatiseerd plaatsvinden Let op!! Aanlevering van Aangiftes (VpB / IB / OB / ICP), Jaarrekening rechtspersonen Klein en Kredietrapportage rechtspersonen Klein, Middelgroot en Natuurlijke personen (Aangifte + ) kan nu al in XBRL / SBR 26

27 Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software Banken CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata Huidige situatie Statistiekopgaven Publicatiestukken BAPIBAPI Jaarrekeningen 27 OB/ICP VpB/IB (OB/ICP)

28 Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn, 1 e stap Verplichtstelling betreft aangiftes VpB en IB 1 e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: – Aanschaf van fiscale software met functionaliteit – In principe geen verandering van uw werkprocessen – Wel gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR Niet minder handelingen / geen procesintegratie Mogelijk nog steeds gegevens meerdere keren invoeren In principe geen voordelen Waarschijnlijk extra kosten Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen 28 XBRL

29 tagging VpB/IB (OB/ICP) Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2013, 1 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT XBRL Statistiekopgaven OB/ICP BAPIBAPI Jaarrekeningen 29 Banken Publicatiestukken

30 Aansluiten 2014, 2 e stap Betreft verplichtstelling aangiftes OB / ICP en Jaarrekeningen kleine rechtspersonen 2 e stap is alleen gericht op aansluiten Betekent: – Aanschaf van administratieve e/o rapportage software met functionaliteit – Wel verandering van uw werkprocessen, jaarrekening kleine rechtspersonen in XBRL / SBR en uitfasering gebruik BAPI – Gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR – Hoeft nog niet minder handelingen / procesintegratie – Nog steeds mogelijk gegevens meerdere keren invoeren – Nog weinig voordelen – Waarschijnlijk extra kosten – Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen 30 XBRL

31 tagging VpB/IB (OB/ICP) Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2014, 2 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT tagging XBRLXBRL XBRL XBRL Statistiekopgaven Publicatiestukken OB/ICP Jaarrekeningen 31 Banken Publicatiestukken XBRL

32 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn, 3 e stap Betreft verplichtstelling Jaarrekeningen (middel)grote rechtspersonen 32

33 tagging Statistiekopgaven Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Aansluiten 2015, 3 e stap DIGIPOORTDIGIPOORT tagging XBRLXBRL XBRL XBRL Jaarrekeningen XBRL VpB/IB (OB/ICP) OB/ICP Publicatiestukken 33 Banken XBRL

34 tagging Fiscale gegevens Rapportage gegevens Financiële administratie Rapportage software Fiscale software CBS Belasting- dienst KvK Administratie Brondata XBRL Businesscase SBR DIGIPOORTDIGIPOORT XBRLXBRL XBRL XBRL XBRL BIVBIV Overige software Overige gegevens Diverse functionaliteiten o.a.: Samenstellen rapportages, mede in het kader van de verbreding Communicatie met de klanten Ondersteuning werkprocessen Elektronisch dossier Communicatie met Digipoort en BIV Etc. 34 Banken

35 Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn Is gericht op keuze SBR als een strategische beslissing Betekent: Procesoptimalisatie door herinrichting (evt. met klantenportal) Het realiseren van de voordelen van SBR Hergebruik gegevens mogelijk Hoe eerder SBR in het proces, hoe meer voordelen Het kunnen inspelen op verbreding Verandering van dienstverlening 35

36 Attentiepunten Ga in overleg met je softwareleverancier. Ga na of zijn software alle door u gewenste SBR functionaliteiten biedt. Denk na over uniformiteit in rekeningschema’s Zorg tijdig voor een certificaat voor Digipoort / BIV. 36

37 Stappenplan Ga na wat SBR voor uw organisatie betekent! Neem tijdig : – 1 e stap: Tijdig aansluiten voor verplichting 2013 (VpB / IB) – 2 e stap: 2014 (OB / ICP / Jaarrekeningen Klein) – 3 e stap: 2015 (Jaarrekening voor Middelgroot en Groot) – Verkrijg tijdig organisatiegebonden PKIoverheid certificaat – Zorg dat u tijdig over de benodigde functionaliteit / software beschikt – Ga op tijd testen Neem beslissing over invulling toekomstige dienstverlening Maak nu gebruik van de ondersteuning vanuit de overheid, de koepels en het rapportageportaal!! 37

38 Tot slot SBR is meer dan techniek, staat voor standaardisatie, harmonisatie en procesintegratie en -optimalisatie SBR past in brede ontwikkelingen SBR is domeinoverstijgend Iedereen moet met SBR aan de slag De kantoor- en beroepsorganisaties zijn er om uw vragen te beantwoorden 38

39 Hartelijk dank voor uw aandacht 39 Heeft u nog vragen?

40 40

41 Aan de slag met SBR Taxonomie, Digipoort, Certificaten SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

42 Agenda  Standard Business Reporting  XBRL  Het rapportageproces  Nederlandse Taxonomie  Digipoort \ BIV  PKIoverheid 42Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

43 De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van  Gegevens: De Nederlandse Taxonomie  Processen: Digipoort / BIV  Techniek: Gebruik van ‘Open Standaarden’, waaronder XBRL 43

44 Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data 44

45 Het XBRL rapportageproces 45Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Nederlandse Taxonomie Wet- en regelgeving IntermediairOverheid XBRL rapport XBRL bericht Fiscaal Grootboek HR Validatie Gebruik Mappen Creatie

46 De Nederlandse Taxonomie  Bevat de gegevens voor verschillende domeinen:  Belastingdienst  CBS  KvK  Banken  Uniforme architectuur voor elk SBR bericht  Kent een gelaagde structuur  Periodieke publicatie via www.sbr-nl.nl en op www.rapportageportaal.nlwww.sbr-nl.nl www.rapportageportaal.nl 46Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

47 IFRS Internationaal CBSKVK Belasting- dienst Nationaal BankenZorgSectoren Bedrijven Accountants Industrie 47 De Nederlandse Taxonomie (NT) De NT Generiek

48 SBR rapportages 48Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Statistiek opgave Statistiek opgave Jaarrekening Aangifte Rapportages IFRS Generiek NL Domein

49 Standaardisatie van processen en techniek  Definitie van één generieke infrastructuur Eén koppelvlak specificatie voor alle domeinen  Digipoort  BIV Eén methodiek voor identificatie, authenticatie en autorisatie 49Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

50 Digipoort 50Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Digipoort 1 1 2 2 3 3 XBRL bericht XBRL bericht Mededeling XBRL bericht XBRL bericht

51 PKIoverheid certificaat  Doel  Opzetten van een beveiligde verbinding  Het zetten van een digitale handtekening op het bericht  Alleen uitgifte door een geaccrediteerde CSP  http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/ http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/  Fysieke verschijning noodzakelijk  Meerdere varianten  Organisatiegebonden (Service-certificaat)  Beroepscertificaat (Persoonsgebonden + beroepsaanduiding) 51Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

52 52Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

53 53Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

54 Pauze 54Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

55 55Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

56 SBR aanlevering aan banken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

57 57 Inhoud Kracht van SBR Voordelen SBR Kredietrapportage voor ondernemers Actuele stand van zaken SBR Kredietrapportage Wat kun je verwachten van het FRC ?

58 58 kracht van SBR standaardisatie

59 59 SBR stelt de administratie van de klant centraal

60 60 Voordelen ondernemer SBR Kredietrapportage Meer nauwkeurige pricing en omvang krediet Gemakkelijkere aanvraag van een financiering – in 1 keer goed – kortere doorlooptijd aanvraag Gemakkelijker voldoen aan voorwaarden kredietverlening

61 61 Actuele stand van zaken Aanlevering via Bancaire infrastructuur (BIV) – BIV is geen database Aanlevering SBR Kredietrapportages via intermediairs Jaarcijfers op fiscale grondslag geen negatieve invloed op kredietbeoordeling

62 62 SBR informatiebehoefte van de banken Informatiebehoefte van banken is niet gewijzigd door SBR De voor banken benodigde informatie is in 1 rapportage geïntegreerd Kredietrapportages zijn voor aanvraag en beheer

63 63

64 64

65 65

66 66 Aan de slag met SBR Kredietrapportages Bedrijfsprocessen Software die SBR ondersteunt Aansluitnotitie op www.rapportageportaal.nlwww.rapportageportaal.nl Meld je aan, per e-mail info@rapportageportaal.nl info@rapportageportaal.nl Doorloop het stappenplan: www.rapportageportaal.nl Richt SBR voor overheid & banken gelijktijdig in

67 67 Uitdagingen voor de accountant Bijvoorbeeld: Wat wordt mijn commerciële propositie? Welke processen moet ik aanpassen? Wat gaan de banken van mij verwachten Wat weet mijn klant van SBR? Is mijn softwareleverancier klaar? Wat wordt er uitgevraagd door de banken met de BT? Hoe gaan we om met extracomptabele gegevens in de BT?

68 68 Start met SBR voor kredietrapportages: Start met SBR voor kredietrapportages

69 69 Wat kan en mag je van ons, het FRC, verwachten Beschikbaarheid en stabiliteit portaal Streven naar minimale aanpassingen in de jaarlijkse update van de BT en techniek Actuele informatie/nieuws via nieuwsbrief Hulp bij aansluiten: – Hulpmiddelen incl. stappenplan op www.rapportageportaal.nl www.rapportageportaal.nl – Helpdesk (Finan) – Ondersteuning van je software leverancier bij aansluiting op de BIV

70 70 SBR en banken – nu en in de toekomst Stimuleren ondernemers om via SBR aan te leveren Uitbreiding extensies SBR Kredietrapportages

71 71 SBR voor banken is in beweging, stap nu in

72 72

73 73

74 SBR en het Handelsregister SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Frits van Dam

75 Deponeren jaarrekening huidige situatie Binnen 5 maanden na sluiting boekjaar jaarstukken opmaken en binnen 8 dagen deponeren. Vaak wordt gedeponeerd met maximaal uitstel (binnen 13 maanden na sluiting boekjaar) Verschillende vormen: Post Pdf (via aangesloten portaalaanbieders) E-mail (is tijdelijk toegestaan) SBR

76 Drie categorieën van rechtspersonen Klein Middel Groot Per categorie verschillende deponeringsverplichtingen: Klein: Alleen verkorte balans met beperkte toelichting Middelgroot: Balans, verkorte winst- en verliesrekening, toelichting hierop, inclusief accountantsverklaring Groot: Balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht, uitgebreide toelichting hierop, inclusief accountantsverklaring Voor kleine rechtspersonen is het deponeren via SBR al mogelijk

77 Wijzigingen per 1-1-2014 Voor kleine rechtspersonen die alleen de verkorte balans openbaar moeten maken ontstaat vanaf 1-1-2014 de verplichting om bij elektronische aanlevering gebruik te maken van SBR en levering via Digipoort. Voor middelgrote en grote rechtspersonen gaat deze verplichting in per 1-1-2015. Reden is dat bij de jaarrekening in XBRL formaat de accountantsverklaring moet worden meegestuurd. De NBA werkt aan een oplossing hiervoor.

78 Wat blijft na 1-1-2014 aan mogelijkheden over? Naast de system to system aanlevering (SBR aan Digipoort) blijft het toegestaan om jaarrekeningen op papier aan te leveren. Pdf is niet langer toegestaan. Koppeling met de twee huidige portaalaanbieders wordt uitgefaseerd. De planning is dat e-mail na 1-1-2014 niet meer wordt toegestaan. Wat daar juridisch voor nodig is wordt nog uitgezocht.

79 KvK bericht* Het SBR-proces bij de Kamer van Koophandel Ontvangst Webservice Validatie KvK InstanceWeergave van XBRL in PDF- vorm Basisgegevens uit de instance SBR Database Handelsregister SBR jaarrekening * Ondertekend met een PKIoverheid organisatiegebonden certificaat WWW.KVK.NL Fiattering Jaarstukken in PDF

80 Proces bij verwerken jaarstuk In het Handelsregister wordt een bericht opgeslagen over een jaarrekening. Dit bevat basisgegevens over de onderneming en het boekjaar: Naam Deponeringstijdstip Boekjaar Indicatie klein, middelgroot of groot Bij aanvraag jaarstukken wordt vanuit de SBR database de PDF opgehaald en geleverd. Levering in XBRL gepland in 2013

81 Voordelen voor intermediair / ondernemer Voordelen bij aanlevering via SBR: Directe verwerking Geen fouten in cijfers omdat deze niet meer door de KvK bewerkt behoeven te worden In het SBR-proces opgenomen checks zorgen voor betere kwaliteit Op stapel staan: Testfunctionaliteit met mogelijkheid tot gerenderd publicatiestuk Publicatiestuk in Engelse taal Bevestiging van de publicatie (anders dan bevestiging deponering)

82

83

84 SBR en het CBS Slimmer rapporteren, meer tijd voor ondernemen SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

85 SBR en CBS 85 Wat is nu mogelijk? Infrastructuur op orde: CBS kan nu al via system-to-system SBR berichten ontvangen Voor bepaalde statistieken: ∙ Productiestatistiek ∙ Korte termijn statistiek ∙ Investeringsstatistiek Voor ondernemers tot 50 werkzame personen

86 SBR en CBS 86 Wat is de toekomst? Vanaf 2015 aangepaste uitvraag productiestatistiek Tot die tijd herijken van de taxonomie van de productiestatistiek Hierdoor betere aansluiting bij taxonomie van Belastingdienst Meer generieke uitvraag

87 SBR en CBS 87

88 SBR en CBS 88

89 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

90 90 Agenda  Huidige aanlevering  Verplichtstelling  SBR en proces  Pilots

91 91 Wat is nu mogelijk bij de Belastingdienst in SBR?  Aangifte VpB  Aangifte IB  Verkorte aangifte VpB en IB (voor ondernemers)  Aangifte OB  Intracommunautaire prestaties (ICP)

92 92 Wat is er ontvangen door de Belastingdienst  stand van zaken per 31 oktober

93 93 Aangifte-stromen Belastingdienst exclusief via SBR  Verplichtstelling 2013:  Aangifte IB (particulier, ondernemers), (incl. verkort)  Aangifte VpB (incl. verkort)  Verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag IB/VpB  Uitstelregeling IB/VpB  Elektronische Kopie Aanslag IB/VpB (randvoorwaarde eHerkenning/eMededelen)  Verplichtstelling 2014:  Aangifte OB  Opgaaf ICP  Elektronische Kopie Aanslag OB (randvoorwaarde eHerkenning /eMededelen)

94 94 Verplichtstelling 2013 Kalenderjaar 2013 Aangiftejaar 2012 - aangifte IB/VpB - uitstel IB/VpB - EKA Aangiftejaar 2014 - verzoek (wijziging) VA IB - verzoek (wijziging) VA VpB

95 95 Hoe verloopt het IB/VpB-proces?  Aanleveren aangifte  Ophalen response message  Registratie machtiging / abonnement  Produceren aanslag  Ophalen overzicht  Ophalen EKA

96 Aanleveren aangifte 96

97 Aanleveren aangifte  Bestaande proces voor aanleveren van een aangifte:  Fiscaal Dienstverlener dient een aangifte in via Digipoort:  gesloten sessie 97

98 Ophalen response message 98

99 Ophalen response message  De Fiscaal Dienstverlener haalt de resonse messages op waarin hij geïnteresseerd is:  De FD vraagt een response message voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat.  De response message wordt opgehaald … ... en uitgeleverd naar de FD. 99

100 Registratie machtiging/abonnement 100

101 Registratie machtiging / abonnement  Grotendeels gelijk aan het huidige proces van abonneren op de EKA. 1Fiscaal Dienstverlener dient een machtigingsclaim in via Digipoort. Deze bevat:  zijn certificaat  de dienst waarvoor hij een machtiging aanvraagt  de klant waarvoor hij de machtiging aanvraagt NB. de machtigingsclaim bevat slechts de gegevens van één klant, in tegenstelling tot de huidige EKA waarbij voor een aantal klanten tegelijk een bestelling wordt gedaan. 2De claim wordt gelijk opgenomen in het AbonnementenRegister. 3Ter verificatie wordt er een opt-out brief naar de klant gestuurd. 4Als de klant niet binnen twee weken reageert, wordt de machtiging geregistreerd. 5Als de klant bezwaar maakt tegen de machtiging, maakt hij dat kenbaar bij het Logius Service Centrum... 6... dat de machtiging blokkeert en het abonnement verwijdert.  Machtigingenvoorziening  beheerd door Logius  Belastingdienst is de eerste gebruiker 101

102 Produceren aanslag 102

103 Produceren aanslag  Op het moment dat de Belastingdienst een aanslag vaststelt gebeurt het volgende: 1De aanslag wordt geprint en naar de belastingplichtige verstuurd. 2Op basis van de informatie uit het AbonnementenRegister wordt bepaald of een EKA gewenst is. 3De EKA wordt vastgelegd in de Digipoort. 103

104 Ophalen overzicht 104

105 Ophalen overzicht  Regelmatig haalt de Fiscaal Dienstverlener een overzicht op van de voor hem klaarstaande EKA’s: 1De FD stuurt een ‘Get List’ verzoek naar Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. 2Digipoort kijkt in het Abonnementenregister voor welke klanten de FD een abonnement heeft... 3... en kijkt of er voor die klanten EKA’s klaarstaan. 4Digipoort presenteert hiervan een lijst richting FD.  NB. Deze lijst heeft betrekking op de abonnementen; meestal komt dat overeen met de actuele machtigingen, maar in overgangs-situaties (bijvoorbeeld tijdens de opt-out periode) kan het voorkomen dat er wel een abonnement is maar (nog) geen machtiging. 105

106 Ophalen EKA 106

107 Ophalen EKA  De Fiscaal Dienstverlener haalt de EKA’s op waarin hij geïnteresseerd is: 1De FD vraagt een EKA voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. NB. dit verzoek betreft één individuele klant. 2Digipoort controleert in het MachtigingenRegister of er daadwerkelijk een machtiging aanwezig is. 3Is er een machtiging aanwezig dan wordt de EKA opgehaald... 4... en uitgeleverd naar de FD. 107

108 108 Waar moet de fiscaal dienstverlener over beschikken?  Software waarmee:  aangiften vervaardigd kunnen worden  koppeling met Digipoort gelegd kan worden  machtiging kan worden geregistreerd in de machtigingvoorziening  EKA’s kunnen worden opgehaald  Certificaat:  PKIoverheid-certificaat (organisatiegebonden)

109 109 Pilots voor IB/VpB over 2011 worden voorbereid  Softwareleveranciers en intermediairs  1 januari 2012  aangifte v(IB) en v(VpB)  medio 2012  uitstelregeling  najaar 2012  machtigen  EKA  november 2012  VA

110 110Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

111 111Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

112 Afsluiting  Zorg dat u geïnformeerd bent en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen  Bepaal uw strategie en roadmap  Stapsgewijs voldoen aan verplichtstelling  Vooruitlopen op vrijwillige basis  Optimaliseren van uw processen  Nieuwe dienstverlening / businessmodel?  Ga na wanneer uw softwareleverancier(s) klaar is (zijn)  Regel tijdig certificaten  Maak afspraak met leverancier over implementatie 112

113 113Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid


Download ppt "Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages."

Verwante presentaties


Ads door Google