De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugkoppeling bekostigingsgegevens VO. Agenda • Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt • Toelichting modernisering uitwisseling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugkoppeling bekostigingsgegevens VO. Agenda • Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt • Toelichting modernisering uitwisseling."— Transcript van de presentatie:

1 Terugkoppeling bekostigingsgegevens VO

2 Agenda • Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt • Toelichting modernisering uitwisseling DUO – Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering – BRON-HO als vertrekpunt • De uitwisseling met DUO in het VO – Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment • Toetsen van de geïnventariseerde behoefte – Welke behoefte hebben we bij de scholen, vo-raad en schoolinfo opgehaald? – Toetsen van de behoeften in 3 rondes

3 Agenda • Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt • Toelichting modernisering uitwisseling DUO – Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering – BRON-HO als vertrekpunt • De uitwisseling met DUO in het VO – Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment • Toetsen van de geïnventariseerde behoefte – Welke behoefte hebben we bij de scholen, vo-raad en schoolinfo opgehaald? – Toetsen van de behoeften in 3 rondes

4 Vraag • Onderzoeken van de behoefte aan terugkoppeling van gegevens van DUO naar de scholen (op individueel niveau) – Bekostigingsgegevens, beleidsinformatie en andere voor de school relevante gegevens – Rekening houden met de modernisering bekostiging – Situatie terugkoppeling BRON-HO als voorbeeld – Wordt nu voor mbo, vo en po parallel gedaan – Terugkoppeling en toetsing op povo-congres 4

5 Aanpak • Stappen – In kaart brengen vraagstuk bij deskundigen vo-raad, schoolinfo, DUO en OCW – Bijeenkomst met vertegenwoordiging van scholen (en vo-raad, schoolinfo, DUO, OCW en Kennisnet) (19 november) – Toetsing op povo-congres (4 december) • Resultaat – Inventarisatie behoefte terugkoppeling DUO voor het vo • Vervolg – Oplevering aan project SION – Vandaaruit verder opgepakt, in samenhang met de vragen uit de andere sectoren 5

6 Agenda • Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt • Toelichting modernisering uitwisseling DUO – Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering – BRON-HO als vertrekpunt • De uitwisseling met DUO in het VO – Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment • Toetsen van de geïnventariseerde behoefte – Welke behoefte hebben we bij de scholen, vo-raad en schoolinfo opgehaald? – Toetsen van de behoeften in 3 rondes

7 Principes achter BRON HO • Transparantie van de informatievoorziening – Tot op het individu herleidbaar – Ontsluiten van de informatie die DUO ter beschikking heeft • 'Near real-time' terugkoppelen van de bekostigingsstatus • Notificaties bij relevante veranderingen • Faciliteren van het inschrijfproces 7

8 Agenda • Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt • Toelichting modernisering uitwisseling DUO – Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering – BRON-HO als vertrekpunt • De uitwisseling met DUO in het VO – Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment • Toetsen van de geïnventariseerde behoefte – Welke behoefte hebben we bij de scholen, vo-raad en schoolinfo opgehaald? – Toetsen van de behoeften in 3 rondes

9 Het speelveld School DUO / BRON DUO / Bekostiging Aanlevering inschrijving, uitschrijving, wijziging, diplomering Directe terugkoppeling: Melding, signaal, afkeuring Indirecte terugkoppeling: BRON-foto Definitieve BRON-foto Overzicht Geregistreerde Leerlingen 1 Bekostigingsbeschikking 1-cijferbestand Rapportages met beleidsinformatie 1 ) Voorheen Intregrale Leerling Telling (ILT)

10 Gegevensuitwisseling bekostiging (nu) DUO / BRONDUO / Bekostiging Instelling aanmelding inschrijving aanlevering melding / signaal / afkeuring BRON-foto voorlopige foto(‘s) definitieve foto uitschrijving diplomering Bekostigingsbeschikking match Vaststellen bekostiging op basis van: - elementcode Overzicht Geregistreerde Leerlingen

11 Gegevensuitwisseling bekostiging (straks) DUO / BRONDUO / Bekostiging Instelling aanmelding inschrijving aanlevering melding / signaal / afkeuring BRON-foto uitschrijving diplomering Bekostigingsbeschikking match? Vaststellen bekostiging op basis van: - elementcode Overzicht Geregistreerde Leerlingen Geaggregeerd en/of op individueel niveau bekostigingsstatus voorlopige foto(‘s) definitieve foto

12 Situatieschets • Aanlevering inschrijvingen op elementcode – Leerjaar – Richting – LWOO • Bekostiging wordt volledig bepaald op basis van door de school aangeleverde gegevens – Definitieve tellingen per 1/10 en 1/2 • Bekostiging is geen verrassing – Als een leerling niet wordt meegeteld, dan heeft de school bij aanlevering een signaal of afkeuring ontvangen • Aanvullende bekostiging op basis van diverse regelingen – Leerplus-regeling, VSV, etc. – School kan zelf nagaan, in hoeverre zij recht heeft op aanvullende bekostiging 12

13 Gegevensuitwisseling beleidsinformatie DUO / BRONDUO / Bekostiging Instelling aanmelding inschrijving aanlevering melding / signaal BRON-foto uitschrijving diplomering match? 1-cijferbestand rapportages voorlopige foto(‘s) definitieve foto 1-cijferbestand Opstellen rapportages

14 Momenten in de gegevensuitwisseling DUO / BRONDUO / Bekostiging Instelling aanmelding inschrijving aanlevering melding / signaal / afkeuring BRON-foto uitschrijving diplomering Bekostigingsbeschikking match? Vaststellen bekostiging op basis van: - elementcode Overzicht Geregistreerde Leerlingen Geaggregeerd en/of op individueel niveau bekostigingsstatus voorlopige foto(‘s) definitieve foto 1 Bij aanmelding 2 Na aanlevering inschrijving 3 Bij de BRON-foto 4 Bij de ILT 5 Notificatie

15 Agenda • Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt • Toelichting modernisering uitwisseling DUO – Op welke manier werkt DUO nu aan modernisering – BRON-HO als vertrekpunt • De uitwisseling met DUO in het VO – Hoe werkt de uitwisseling met DUO op dit moment • Toetsen van de geïnventariseerde behoefte – Welke behoefte hebben we bij de scholen, vo-raad en schoolinfo opgehaald? – Toetsen van de behoeften in 3 rondes

16 Deel 1: Basisbekostiging • Direct na aanlevering aan BRON – Bekostigingsstatus, bij signaal onderscheid wel of niet bekostigd – Afwijkende GBA-gegevens • Overzicht Geregistreerde Leerlingen – Op individueel niveau (per locatie, per leerling) – Overzicht signalen, inclusief bekostigingsstatus – Altijd opvraagbaar (op een peildatum, voorlopige stand 1/10, definitieve stand per 1/12) • Overzicht Geregistreerde Leerlingen (beeld vanuit bekostiging) = BRON-foto (kopie registratie) • Notificatie – Wijziging DBA-gegevens, bekostigingsstatus – Dubbele registratie opgeheven 16

17 Deel 2: Aanvullende regelingen • Leerplusregeling – Welke leerlingen worden als leerplus leerling aangemerkt, en op basis van welke gegevens – Opvraagbaar op elk moment, ivm prognotiseren (analysebestand) • Passend onderwijs – Nu indicaties, wordt ontwikkelingsprofiel (LWOO, PRO) – Wordt aangeleverd, maar moet ook worden teruggeleverd tbv controle en overzicht – Handhaven, ondanks invoeren passend onderwijs • VSV – Downloadbare lijst met alle leerlingen die als VSV-er worden aangemerkt – Peildatum 1/10, want daarop wordt bekostiging gebaseerd 17

18 Deel 3: Bekostigingsbeschikking • Per locatie • Zowel basisbekostiging als aanvullende bekostiging • Uitgesplitst naar vaste voet en leerlingafhankelijk deel per locatie • Online opvraagbaar • Niet alleen leerlingaantallen maar ook het bijbehorende bekostigingsbedrag per locatie 18

19 Terugkoppeling bekostigingsgegevens Petra Nederkoorn, P.Nederkoorn@kennisnet.nl Bas Kruiswijk, bkr@tg.nl


Download ppt "Terugkoppeling bekostigingsgegevens VO. Agenda • Introductie – Wat is de vraag, en hoe hebben we het aangepakt • Toelichting modernisering uitwisseling."

Verwante presentaties


Ads door Google