De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek Donderdag 12 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek Donderdag 12 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek Donderdag 12 september 2013

2 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september -Gertie Teuwen, Universiteit Leiden -Menno Dull, afdeling CriHO, DUO -Frans ten Broek, procesbeheerder Bekostiging DUO -Gerwin van Beek, procesbeheerder Inschrijvingen/Graden/ISC, DUO -Nynke Hoogeveen, senior ontwerper softwareontwikkelteam BRON-HO -Willem Kleinenberg, testcoördinator softwareontwikkelteam BRON-HO -Sandra Warmolts, projectleider softwareontwikkelteam BRON-HO Voorstellen:

3 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september -Wat is BRON-HO, waarom doen we het? (5”, Sandra) -Planning en status (5”, Sandra) -Hoe werken de nieuwe BRON-HO processen (30”, Nynke) -Demo BRON-HO: Bekostigingsonderzoek (60”, Gertie, Frans, Menno, Willem, Gerwin, Nynke, Sandra) -Tijdens de demo Pauze (15”) -Wanneer CriHO sluiten, wanneer BRON-HO open (5”, Menno) -Conversie van CriHO en HORS naar BRON-HO (5”, Menno) -Waarom loopt 2014 anders dan navolgende jaren (5”, Nynke) -Vragen (15”) -Lunch (60”) Agenda:

4 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september Opdracht: -Invoeren Persoonsgebonden nummer -(Overheids)registers; Inschrijvingen en Graden (OD en OR) -Moderne en snelle manier van uitwisseling (ISC, voorlopige bek.) -Vervangen CRIHO Ketenproces Inschrijven: -Aanmelden van de student via Studielink -Inschrijven van de student door de HO -Vastleggen graden aangeleverd door de HO -Bekostigen van de HO instelling Wat is BRON-HO:

5 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september -Najaar 2010: Werkgroep met OCW, HO-instellingen, Studielink en DUO om te bepalen wat we gaan doen binnen BRON-HO -April 2011: Eerste softwareontwikkel-sprint waarin we met alle partijen functionaliteit opleveren tbv BRON-HO -2011, 2012, 2013: Ontwikkelen en (veld)testen in de keten -April 2013: 1 e release: Persoon- en vooropleidingsgegevens, ter ondersteuning van het aanmeldproces van de student -Januari 2014: 2 e release: Inschrijvingen, Graden, Indicatie soort collegegeld en Bekostiging. Planning en status BRON-HO:

6 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september Ketenproces Inschrijven HO aanmelding inschrijving graad bekostiging fixus aanmelding Student

7 HO SL/DUO HO StudentGBAVO/BVE VTI-gegevens Persoonsgegevens Vooropleiding Accepteer VTI Indicatie Soort Collegegeld Verzoek tot inschrijving DigiD Trigger KVA-bericht Rosa-bericht Rosa-bericht; indien gewijzigd Overige berichten Aanmelding met BSN

8 HO SL/DUO HO StudentGBAVO/BVE Aanmeldingsgegevens Persoonsgegevens Vooropleiding Accepteer Aanmelding Verzoek tot inschrijving niet-DigiD Trigger KVA-bericht Rosa-bericht Rosa-bericht; indien gewijzigd Overige berichten Aanmelding zonder BSN

9 HO SL/DUO HO StudentGBAVO/BVE Persoonsgegevens Niet-GBA Persoonsgegevens Indicatie Soort CollegegeldVooropleiding Trigger KVA-bericht Rosa-bericht Rosa-bericht; indien gewijzigd Overige berichten Decentrale verificatie

10 HO SL/DUO HO StudentGBAVO/BVE Gewijzigde Vooropleiding Vooropleiding Trigger KVA-bericht Rosa-bericht Rosa-bericht; indien gewijzigd Overige berichten Gewijzigde vooropleiding

11 HO SL/DUO HO StudentGBAVO/BVE Inschrijving (Deelname) Terugkoppeling InschrijvingVoorlopige Bekostigingstatus Vooropleiding Trigger KVA-bericht Rosa-bericht Rosa-bericht; indien gewijzigd Overige berichten Aanleveren inschrijving

12 HO SL/DUO HO StudentGBAVO/BVE Graad (Resultaat) Terugkoppeling ResultaatIndicatie Soort CollegegeldVoorlopige Bekostigingstatus Vooropleiding Trigger KVA-bericht Rosa-bericht Rosa-bericht; indien gewijzigd Overige berichten Aanleveren graad

13 HO SL/DUO HO StudentGBAVO/BVE Inschrijving (Deelname) Voorlopige Bekostigingstatus Vooropleiding Trigger KVA-bericht Rosa-bericht Rosa-bericht; indien gewijzigd Voorlopige Bekostigingstatus Vooropleiding Overige berichten Inschrijving bij andere HO

14 HO SL/DUO HO StudentGBAVO/BVE Graad (Resultaat) Indicatie Soort CollegegeldVoorlopige Bekostigingstatus Vooropleiding Trigger KVA-bericht Rosa-bericht Rosa-bericht; indien gewijzigd Indicatie Soort CollegegeldVoorlopige Bekostigingstatus Vooropleiding Overige berichten Graad bij andere instelling

15 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september Bekostigingsonderzoek Aanvragen OBO OBO Correcties OBO met verschillijst Assurancerapport HO-instelling DUO-medewerker Accountant OBO V

16 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september -Is er een mutatiestop? -Nee Vragen: 1/9 1/10 Bekostigings onderzoek 1/9 Foto CriHO OBO -Staan er adressen in de OBO? -Nee, deze zijn niet bekostigingsrelevant -Wel controle bij de instelling van buitenlandse adressen en binnenlandse adressen (niet GBA) ivm andere wet- en regelgeving -Wel adressen aanleveren aan DUO tbv beleidsinformatie

17 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september -Welke peilperiode wordt gebruikt? -2-10-t-3 tot en met 1-10-t-2 (één dag opgeschoven) -Dit is nog niet opgenomen in het concept onderwijscontroleprotocol Vragen: 1/10 2011 1/10 2012 1/10 2013 N.B. Graden behaald op 1/10 2012 worden als we niet doen niet bekostigd. We zullen naar een oplossing hiervoor zoeken

18 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september Proces Statustoekenning OBO V Bekostigingshistorie OWD HO-instelling Definitieve bekostigingstatus Bekostigingspecialist

19 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september -Overzicht Bekostigingsonderzoek (OBO) aanvragen -Correctie doorvoeren op verzoek accountant in eigen SIS -OBO aanvragen met de verschillenlijst -Assurancerapport opstellen en vastleggen -Bepalen van de concept definitieve bekostiging -Aanvragen Analysebestand voor Bekostigingsspecialist en HO -Definitief maken van de bekostiging -Definitieve bekostiging aanbieden aan OWD -Uitbetalen van de euro's door OCW aan de HO-instellingen Wat ga je vandaag zien in de demo:

20 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september Aan het woord -HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden) -Bekostiging DUO: Frans ten Broek -Registers DUO: Menno Dull -Aan elkaar praten: Sandra Warmolts Achter de knoppen -DUO: Gerwin van Beek en Willem Kleinenberg Vraagbaak -DUO: Nynke Hoogeveen Welke rollen zijn er:

21 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september DUO-bekostiging: Frans ten Broek -Raadplegen voortgang bekostigingsonderzoek: -De HO-instelling heeft de OBO nog niet aangevraagd -Bellen met de HO-instelling: Gertie Stap 1:

22 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden) -Aanvragen OBO …… Ondertussen heeft ze alle tijd om: Stap 3: -Studentdossier te raadplegen -Persoonsgegevens -Deelnames -Resultaten -Voorlopige bekostigingstatus Stap 2:

23 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden) …… de volgende dag -Ophalen OBO van het Zakelijk Portaal -Bekijken OBO -OBO laten goedkeuren door Accountant -Ai… -Correctie Stap 3:

24 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden) -Raadplegen gegevens in het SIS: -Inschrijving -Examen -Bekostiging -Wijzigen Resultaat op basis van correctie accountant -Raadplegen gegevens in het SIS: -Bekostiging Stap 4:

25 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden) -Aanvragen OBO …… ondertussen weer alle tijd om: Stap 6: Studentdossier te raadplegen -Voorlopige bekostigingstatus -Definitieve bekostigingstatus Stap 5:

26 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden) …… de volgende dag -Ophalen OBO van het Zakelijk Portaal -Bekijken OBO -OBO laten goedkeuren door Accountant -Ondertekenen Assurancerapport -Versturen Assurancerapport naar DUO (Menno Dull) Stap 6:

27 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september DUO-Registers: Menno Dull -Vastleggen assurance rapport Stap 7:

28 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september DUO-bekostiging: Frans ten Broek -Raadplegen voortgang bekostigingsonderzoek: -Hebben alle instellingen een goedgekeurd assurancerapport bij de OBO? -JA -Bepalen concept definitieve bekostiging -Aanvragen en controleren Analysebestand Bekostigingspecialist en als deze goed lijkt… -Aanvragen Analysebestand HO-instellingen Stap 8:

29 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden) -Analysebestand van het zakelijk portaal halen en bekijken -Als er zaken onjuist zijn, melden bij DUO -Alles is akkoord Stap 9:

30 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september DUO-bekostiging: Frans ten Broek -Definitief maken bekostiging Stap 10:

31 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september HO-instelling: Gertie Teuwen (Universiteit Leiden) -Raadplegen studentdossier -Definitieve bekostigingstatus Stap 11:

32 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september DUO-bekostiging: Frans ten Broek -Bestand leveren aan OWD Stap 12:

33 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september OCW -Betalen van de euro’s aan de HO-instellingen Stap 13:

34 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september -aanleveren tot begin december via CriHO -Sluiting CriHO laatste foto uit CriHO conversie inschrijvingen en graden conversie bekostigingshistorie -6 jan: Bron-HO gaat open -nieuwe inschrijvingen en graden: nieuwe proces -geconverteerde inschrijvingen en graden: -voorlopige bekostigingstatus; herberekenen en leveren in plukjes (1.000.000 berichten!) -OBO kan meteen worden opgevraagd Wat is er komend jaar anders? CriHO Bron-HO

35 Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek 12 september Vragen:


Download ppt "Demo BRON-HO Bekostigingsonderzoek Donderdag 12 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google