De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRON in het Mbo Peter Buurman, relatiemanager DUO Jennifer Moesker, programmamanager DEUG 16 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRON in het Mbo Peter Buurman, relatiemanager DUO Jennifer Moesker, programmamanager DEUG 16 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 BRON in het Mbo Peter Buurman, relatiemanager DUO Jennifer Moesker, programmamanager DEUG 16 maart 2011

2 Invoering BRON in Mbo Nieuwe interface Campus – BRON Wensen vanuit het veld Discussie Agenda

3 Invoering BRON in MBO Peter Buurman Relatiemanager BVE

4 Invoering BRON in MBO Eerst VO 2003: start project 2005/2006: schaduwdraai jaar (oude tellingen en BRON tellingen) 2006/2007: 1 e productiejaar PO vanaf 2010 HO vanaf 2013?

5 Knelpunten bij de invoering Complexe structuur BVE onderwijs ‘Papieren proces’ automatiseren Geringe toetsing wensen afnemers naar veld Instellingen moesten invoering ‘er even bij’ doen Bij aanvang weinig begrip voor elkaars processen Geleerd: keteninformatisering vraagt afstemming

6 Van project naar de lijn Overlegstructuur GO en TO Inzet van relatiebeheer Ezines Helpdesk BRON IPO en ICO Voorlichtingssessies

7 Overlegstructuur DUO: Invoeringsoverleg gebruikersoverleg en uitvoeringsoverleg  afstemming planning, communicatie wijzigingen op procesniveau met vertegenwoordigers pakketgebruikers, OCW, LNV, IvO, Colo, MBO-Raad, AOC-raad DUO Technisch overleg  afstemmen Programma van Eisen en interface met softwarepakketten OCW:Ketenregieoverleg  bestuurlijk overleg met ketenpartners en afnemers SaMBO-Ict

8 Eigenaardigheden MBO Meerdere sectoren Beroepsopleidingen (BO) VAVO Educatieve trajecten AOC’s Beroepspraktijkvorming (BPV) Meerdere leerwegen (BBL, BOL) Geen leerjaren Competentiegericht onderwijs (nog) geen centrale examinering

9 BRON Gegevensuitwisseling Batchgewijs Inschrijfgegevens, mutaties, diploma’s examengegevens VAVO Aanlevering, terugkoppeling, BRON foto, bekostigingsfoto Teldata, mutatiestop, accountantsmutaties

10 Afnemers BRON BVE DUO Z: bekostiging DUO G: studiefinanciering/WTOS/Lesgeld/controles Inspectie voor het onderwijs: toezicht OCW: beleidsinformatie, macrobudget Gemeenten: VSV en Verzuim SVB, CBS, COLO

11

12 Voordelen

13 Niet meer apart aan instanties (SVB, CBS, Gemeenten?) leveren Invoering BRON heeft geleid tot een goed en betrouwbaar deelnemersbestand Geen ‘papieren’ telling meer De eigen administratie is nu beter op orde (!) Volgens 16% leidt het werken met BRON tot een lastenverlichting op de administratie 36% vindt dat BRON nu nog niet tot een lastenverlichting heeft geleid maar verwacht dat wel in de toekomst. Controles SF veel beter Vereenvoudiging Assurance Rapport Afschaffing Onderwijskaart Afschaffing 4 e handtekening BPVO

14 Wat is er nog bijgekomen Sofinummers in het buitenland 2 e teldatum februari BRON Dashboard voor de instellingen Verzuim en VSV Code leerbedrijf

15 Toekomst CKS/Domeinen Nieuw crebo Niet-bekostigd onderwijs in BRON Inkijktool BRON Diplomaregister Vooropleidingsgegevens uit BRON ?? Periodegegevens bij inschrijving ?? BRON-HO

16 Nieuwe BRON interface Jennifer Moesker programmamanager Platform ROC

17 17 Nieuwe BRON interface CS 1. Omlaag brengen beheerslast  technische onderhoudbaarheid; maatwerk voorkomen  flexibiliteit om veranderingen in de business (onderwijsmodel) sneller en makkelijker te implementeren 2. Webservices mogelijk maken 3, Inzicht in stand in BRON: BRON spiegel  snellere controle op juistheid van de gegevens (leveringen waarheidsgetrouwer leveren)  inzicht hoe deelnemer in BRON staat voor alle gebruikers (bv als student geen Stufi krijgt)  interpretatie van gegevens voor gebruiker

18 Op te leveren Een landelijke gedeelde procesbeschrijving van uitwisseling van gegevens in BRON voor elk onderdeel waar de interface het systeem ‘raakt’. Uitwerking in use cases met stroomschema’s (Visio) Uitwerking van definities van inschrijving en aanpassingen daarop die configureerbaar moeten zijn in de setup plus beschrijving van de setup Business requirement document dat Oracle in staat stelt een technisch nieuwe interface te bouwen die voldoet aan hierboven genoemde eisen 18

19 Werkwijze Eerst overall procesbeschrijving afgestemd met de 9 roc’s (Triple A) Met gebruikers en FB uitwerking proces eerst in excel en daarna in use cases Afstemming in groepen per hoofdproces  Setup  Initiatie  Aanmaken levering/bestand  Aanleverproces  Retourproces  Fotoproces 19

20 Proces Flow 20

21 Voorbeeld Visio: levering 21

22 Planning 1 e versie BRD feb/mrt alleen BO Technische uitwerking tot juli Testen met DUO, na de zomer Oplevering oktober Implementatie door instellingen oktober tm ? Vervolg voor VAVO en Educatie 22

23 Werkwijze Project organisatie Platform ROC Projectgroep (technisch beheer) Klankbordgroep (functioneel) Overleg in het veld over BRON: Gebruikersoverleg Bron Bve Technisch overleg Bron Bve Gezamenlijk gebruikersoverleg saMBO-ICT 23

24 Wensen voor Mbo Webservices! Inschrijven op periodegegeven mogelijk maken (effective date…) Gba gegevens vóór inschrijving Inkijktool BRON  Actuele rapportages  Inzage in BRON door instelling en student  Terugkoppeling vooropleiding  En? 24

25 Discussie 25


Download ppt "BRON in het Mbo Peter Buurman, relatiemanager DUO Jennifer Moesker, programmamanager DEUG 16 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google