De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gegevensuitwisseling po- en vo-instellingen en de inspectie Nu en straks Congres Informatiehuishouding PO en VO 14 december 2012 Nieuwegein Inspectie van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gegevensuitwisseling po- en vo-instellingen en de inspectie Nu en straks Congres Informatiehuishouding PO en VO 14 december 2012 Nieuwegein Inspectie van."— Transcript van de presentatie:

1 Gegevensuitwisseling po- en vo-instellingen en de inspectie Nu en straks Congres Informatiehuishouding PO en VO 14 december 2012 Nieuwegein Inspectie van het Onderwijs

2 2 Indeling  Waarvoor gebruikt inspectie de gegevens?  Welke gegevens gebruikt de inspectie?  Digitale gegevensverzameling  Teruggave aan de scholen: voorbeelden  Ontwikkelingen in gegevensuitwisseling:  Onderwijsnummer nog meer benutten  Vernieuwing en uitbreiding digitale communicatie

3 3 Heeft u het Internet schooldossier (ISD) wel eens gebruikt?

4 4 Gegevens van scholen PO en VO: waarvoor? Vanuit eigen rollen samenwerken aan kwaliteitsverbetering  Het risicogerichte toezicht - alle scholen  Ontwikkeling toezicht  Bezoeken t.b.v. staat van het onderwijs (in jaarlijks Onderwijsverslag voor de Minister)  Onderzoek naar een thema via beperkte steekproef Voorbeelden:  Onderwijstijd  Leraarschap – professionele ruimte

5 5 Welke gegevens naar inspectie? (1) Risicogericht toezicht: jaarlijkse risicoanalyse  PO  Eindopbrengsten (Cito-levering na toestemming scholen of vragenlijst inspectie)  Tussenopbrengsten en doorstroom (vragenlijst als eindopbrengsten niet voldoende zijn)  VO  Doorstroom- en examengegevens uit onderwijsnummer  Adviesbevraging – vragenlijst inspectie

6 6 Welke gegevens naar inspectie? (2) Ontwikkeling toezicht  Ontwikkeling maten voor toegevoegde waarde school  Samenwerking inspectie, universiteiten en kleine groep scholen  Toetsafname door scholen van beginniveau  Gebruik van o.m. LVS-toetsen  Tevredenheid over inspectiebezoek  Vragenlijst over uw mening

7 7 Welke gegevens naar inspectie? (3) Onderwijsverslag en Thematisch onderzoek (steekproeven van scholen)  Vragenlijsten, dossieronderzoek en gesprekken Voor en met: bestuur, schoolleiding, leraren en/of leerlingen

8 8 In het ISD kan worden ingelogd op school-, bestuur- en samenwerkingsverband niveau Ja/nee?

9 9 Wat is het Internet Schooldossier (ISD)? Extranet: beveiligde internetverbinding (via Kennisnet/entree), scholen en loggen in met eigen accountgegevens en zien alleen hun eigen gegevens. Besturen zien dossiers eigen scholen. Waar is het ISD voor? Uitwisseling van informatie tussen inspectie en scholen en besturen en samenwerkingsverbanden. Scholen leveren info aan en inspectie geeft info terug.

10 10 School/bestuur Aanleveren Documenten Vragenlijsten Formulieren Adresgegevens inzien en wijzigen; denk ook aan e-mailadres Wat kun je met het ISD (1)? Inspectiegebruik in toezicht Handhaven Informatieplicht Risicoanalyse en themarapporten Bv. toestemming Cito levering PO of melden schorsing/verwijdering e-mailadres voor correspondentie met de scholen

11 11 Wat kun je met het ISD (2)? School/bestuur Actueel (geplaatst door inspectie) Relevante documenten (bijv. brief, bestand met opbrengstgegevens en scholen structuur) Actuele overzichten (voorinzage) Opbrengstenkaart VO (voorinzage) Instellingsprofiel BVE PO terugkoppeling leerresultaten Archief (Opbrengsten)overzichten Alles dat is aangeleverd

12 12 Hoe ziet het ISD eruit: algemeen

13 13 Hoe ziet het ISD eruit: schooldocumenten

14 14 Hoe ziet het ISD eruit: vragenlijsten

15 15 Hoe ziet het ISD eruit: adresgegevens

16 16 Kent u de ‘Help’-functie van het ISD?

17 17 Teruggave gegevens aan de scholen in ISD: terugkoppeling leerresultaten PO (1)

18 18 Teruggave gegevens aan de scholen in ISD: terugkoppeling leerresultaten PO (2)

19 19 Teruggave gegevens aan VO scholen via ISD (1)

20 20 CE per vak per doelgroep VO via ISD (2)

21 21 Publicaties op internet www.onderwijsinspectie.nl Toezichtkaart PO en VO inclusief inspectierapporten Opbrengstoverzichten VO

22 22 Internetpublicatie VO: opbrengsten laatste 3 jaar

23 23 Internetpublicatie VO: bovenbouwrendement en CE laatste 3 jaar

24 24 Ontwikkelingen in gegevensuitwisseling (1) Meer gebruik Onderwijsnummergegevens  Minder vragenlijsten Voorbeeld Volledige en correcte vulling in BRON PO van basisschooladvies VO leidt tot:  Betrouwbare overzichten doorstroom PO-VO voor scholen  Afschaffen jaarlijkse inspectie vragenlijst Adviesbevraging VO  Verfijning risicoanalyse

25 25 Ontwikkelingen in gegevensuitwisseling (2) Als LVS/LAS data centraal kunnen worden geleverd aan inspectie  dan is er mogelijk geen of een kortere vragenlijst nodig in PO

26 26 Ontwikkelingen in gegevensuitwisseling (3) Uitgebreid scholen zoeken op de inspectiewebsite (webservices)  Zelf overzichten maken van groepen scholen met kwaliteitsoordelen inspectie bijv. per:  provincie  gemeente  denominatie  scholen op fietsafstand

27 27 Publicaties op internet www.onderwijsinspectie.nl Scholen vergelijken

28 28 Uitgebreid scholen zoeken via website inspectie

29 29 De toekomst van het ISD  Van online dossier naar inspectie-extranet  Digitaal kanaal voor alle communicatie  Uitbreiding met nieuwe doelgroepen  Gedifferentieerde toegang met passende autorisaties

30 30 Ontwikkelingen in gegevensuitwisseling (4) Inventarisatie door inspectie van informatie- en communicatiebehoefte scholen en ouders  Vraag naar meer informatie over o.m.  Toezichtcriteria  kwaliteitsverschillen tussen scholen  Communicatiebehoefte  Persoonlijke communicatie met inspectieteam  Feedback geven en ontvangen  Bijdragen aan inspectie oordelen  Signalen geven over scholen

31 31 Vragen?

32 32 Heeft u een idee over gegevensuitwisseling met de inspectie? U kunt die achterlaten bij de informatiestand van de inspectie in dit gebouw

33 33 Meer vragen? Gebruik het contactformulier op http://www.onderwijsinspectie.nl/contactformulier of in het ISD (via Contact rechtsboven) http://www.onderwijsinspectie.nl/contactformulier


Download ppt "Gegevensuitwisseling po- en vo-instellingen en de inspectie Nu en straks Congres Informatiehuishouding PO en VO 14 december 2012 Nieuwegein Inspectie van."

Verwante presentaties


Ads door Google