De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen"— Transcript van de presentatie:

1 Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen
Bas Derks Plv. directeur BVE Ministerie OCW juni 2013

2 Entreeopleiding Actieplan Focus op Vakmanschap
Inhoud Actieplan Focus op Vakmanschap Waarom entreeopleidingen? Wat wordt er vernieuwd? Tussen Wal en Schip Aanpalend beleid 2 2

3 Focus op Vakmanschap Kernpunten: De lat omhoog voor onderwijskwaliteit
Verminderen van kwalificaties en opleidingen Vereenvoudiging van het BVE stelsel Bestuur en bedrijfsvoering op orde 3 3

4 Focus op Vakmanschap Wijzigingen:
Verkorten en intensiveren opleidingen Nieuwe bekostigingssystematiek Macrodoelmatigheid Vereenvoudiging kwalificatiestructuur Einde drempelloze instroom mbo-2 Entreeopleidingen 4 4

5 Entreeopleidingen en mbo-2
Waarom? Aanleiding rapport Commissie Oudeman (2010) Complexiteit in opdracht en doelgroep Complexiteit in verwachtingen en beeldvorming

6 Kwetsbare jongeren Concentratie op mbo-1 Bekostiging onvoldoende
Niet elke docent hiervoor geschikt Door drempelloze instroom druk op mbo-2, 3 en 4 6 6

7 Conclusies voor beleid
Advies Cie. Oudeman: Kwalitatieve intake voor mbo-2 Apart bekostigingsmodel voor mbo-1 Focus op Vakmanschap: Vooropleidingseisen mbo-2 Entreeopleidingen met apart bekostigingsmodel Entreeopleidingen alleen voor studenten zonder vooropleiding Bindend studieadvies voor entreeopleidingen

8 Nieuw in entreeopleiding (1)
Nieuwe naam Entreeopleiding: entree tot arbeidsmarkt of tot mbo-2 Uitsluitend voor hen die niet aan de vooropleidingseisen voor mbo (2-3-4) voldoen Studenten die uitvallen uit mbo-2, -3 of -4 kunnen het in een andere mbo-2-opleiding opnieuw proberen, maar niet in entreeopleiding Irma: de vraag is of we dit alleen voor gediplomeerde uitvallers moeten regelen. Zij die via een toelatingstoets zijn toegelaten zijn een andere groep. 8 8

9 Nieuw in entreeopleiding (2)
Intensivering mbo-1, nu entreeopleiding: bol: Minimaal 1000 uren onderwijs, waarvan minimaal 600 uur contacturen (“verbondenheid”) bbl: Minimaal 200 begeleide onderwijsuren bol én bbl: Nominale studieduur: één jaar 9 9

10 Nieuw in entreeopleiding (3)
Beperking duur van de onderwijsinspanning Maximale inschrijvingsduur = bekostigingsduur = twee jaar: een student kan na twee jaar geweigerd worden Na vier maanden alle studenten een studieadvies Bij uitblijven studieresultaten kan studieadvies zijn negatief én bindend; daarna andere entreeopleiding of werk zoeken Max plaatsen gericht op tekort sectoren Max 2 jaar bekostiging Verhoging lesgeld Flankerend beleid afdracht vermindering 10 10

11 Nieuw in entreeopleiding (4)
bindend studieadvies: Iedere student binnen 4 maanden een studieadvies, positief of negatief Negatief bindend studieadvies alleen n.a.v. gebrek aan studieresultaten over gehele linie (dus niet vanwege 1 vak) Bij gebrek aan studieresultaten heeft instelling de mogelijkheid de opleiding te beëindigen. 8.1.3 derde lid, c: bevat bepalingen omtrent “de wijze partijen uit de overeenkomst voortkomende prestaties vorm zullen geven” 11 11

12 Nieuw in entreeopleiding (4)
bindend studieadvies: Studenten < 18 jaar moeten na negatief bindend studieadvies andere entree opleiding aangeboden krijgen (evt. bij andere instelling) Studenten > 18 jaar kunnen andere entree opleiding aangeboden krijgen Indien student zich daarna meldt bij een andere instelling, kan student alleen geweigerd worden, als deze al 2 studiejaren ingeschreven is geweest bij een entreeopleiding Procedure voor afgeven bindend studieadvies formeel vaststellen (medezeggenschap).

13 Nieuw in entreeopleiding (5)
Andere bekostiging Bekostiging (t-2) wordt apart zichtbaar binnen de lumpsum (totaalbudget van ca. € 100 mln.) Geen diplomabekostiging in de entreeopleiding Bekostiging is aflopend; wegingsfactor 1,2 voor het eerste jaar en 0,6 voor tweede jaar van inschrijving van de student Hoger niveau van bekostiging dan bij mbo-2, 3 of 4 (ca. € per student) 13 13

14 Tussen Wal en Schip Gezamenlijke verantwoordelijkheid hulpverlening, gemeenten en onderwijsinstellingen VNG en MBO Raad organiseerden regionale conferenties over samenwerking en verzamelen best-practices (“Samen voor jongeren”) Gemeenten belangrijke spil, geen eenzijdige doorzettingsmacht 14 14

15 Tussen Wal en Schip Samenwerking is nodig
Over intake: met vmbo, pro, vso Over hulpverlening op school en inzet plus-voorziening: met jeugdhulpverlening, gemeente, vo-instellingen Over stageplaatsen en begeleiding tijdens stage en werk: met leerbedrijven, UWV en werkgevers Over uitvallers en bindende studieadviezen: gemeente (sociale zaken, rmc)

16 Aanpalend beleid (1) Taal en Rekenen :
Meer aandacht voor taal en rekenen Eindniveau is 2F Opleidingen doen ervaringen op in 2014 besluit over examenregeling Kwalificatiedossiers (KD’s): SBB bekijkt de huidige 29 kwalificaties en komt (wellicht) met advies voor een beperkt aantal KD’s 16 16

17 Aanpalend beleid (2) Experimenten
er zijn geen gevolgen voor lopende experimenten als vakscholen en vm2 mogelijkheid voor het volgen entreeopleiding in vmbo blijft (examinering door een roc) 17 17

18 Dank voor uw aandacht. b.j.l.derks@minocw.nl


Download ppt "Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen"

Verwante presentaties


Ads door Google