De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen Bas Derks Plv. directeur BVE Ministerie OCW juni 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen Bas Derks Plv. directeur BVE Ministerie OCW juni 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen Bas Derks Plv. directeur BVE Ministerie OCW juni 2013 b.j.l.derks@minocw.nl

2 2 Inhoud 1. Actieplan Focus op Vakmanschap 2. Waarom entreeopleidingen? 3. Wat wordt er vernieuwd? 4. Tussen Wal en Schip 5. Aanpalend beleid Entreeopleiding

3 3 Focus op Vakmanschap Kernpunten:  De lat omhoog voor onderwijskwaliteit  Verminderen van kwalificaties en opleidingen  Vereenvoudiging van het BVE stelsel  Bestuur en bedrijfsvoering op orde

4 4 Focus op Vakmanschap Wijzigingen:  Verkorten en intensiveren opleidingen  Nieuwe bekostigingssystematiek  Macrodoelmatigheid  Vereenvoudiging kwalificatiestructuur  Einde drempelloze instroom mbo-2  Entreeopleidingen

5 5 Entreeopleidingen en mbo-2 Waarom? Aanleiding rapport Commissie Oudeman (2010)  Complexiteit in opdracht en doelgroep  Complexiteit in verwachtingen en beeldvorming

6 6 • Concentratie op mbo-1 • Bekostiging onvoldoende • Niet elke docent hiervoor geschikt • Door drempelloze instroom druk op mbo-2, 3 en 4 Kwetsbare jongeren

7 Conclusies voor beleid Advies Cie. Oudeman: • Kwalitatieve intake voor mbo-2 • Apart bekostigingsmodel voor mbo-1 Focus op Vakmanschap: • Vooropleidingseisen mbo-2 • Entreeopleidingen met apart bekostigingsmodel • Entreeopleidingen alleen voor studenten zonder vooropleiding • Bindend studieadvies voor entreeopleidingen 7

8 8 Nieuw in entreeopleiding (1)  Nieuwe naam Entreeopleiding: entree tot arbeidsmarkt of tot mbo-2  Uitsluitend voor hen die niet aan de vooropleidingseisen voor mbo (2-3-4) voldoen  Studenten die uitvallen uit mbo-2, -3 of -4 kunnen het in een andere mbo-2-opleiding opnieuw proberen, maar niet in entreeopleiding

9 9 Nieuw in entreeopleiding (2) Intensivering mbo-1, nu entreeopleiding: bol: Minimaal 1000 uren onderwijs, waarvan minimaal 600 uur contacturen (“verbondenheid”) bbl: Minimaal 200 begeleide onderwijsuren bol én bbl:  Nominale studieduur: één jaar

10 10 Nieuw in entreeopleiding (3) Beperking duur van de onderwijsinspanning Maximale inschrijvingsduur = bekostigingsduur = twee jaar: een student kan na twee jaar geweigerd worden Na vier maanden alle studenten een studieadvies Bij uitblijven studieresultaten kan studieadvies zijn negatief én bindend; daarna andere entreeopleiding of werk zoeken

11 11 Nieuw in entreeopleiding (4) bindend studieadvies: Iedere student binnen 4 maanden een studieadvies, positief of negatief Negatief bindend studieadvies alleen n.a.v. gebrek aan studieresultaten over gehele linie (dus niet vanwege 1 vak) Bij gebrek aan studieresultaten heeft instelling de mogelijkheid de opleiding te beëindigen.

12 Nieuw in entreeopleiding (4) bindend studieadvies: • Studenten < 18 jaar moeten na negatief bindend studieadvies andere entree opleiding aangeboden krijgen (evt. bij andere instelling) • Studenten > 18 jaar kunnen andere entree opleiding aangeboden krijgen • Indien student zich daarna meldt bij een andere instelling, kan student alleen geweigerd worden, als deze al 2 studiejaren ingeschreven is geweest bij een entreeopleiding • Procedure voor afgeven bindend studieadvies formeel vaststellen (medezeggenschap). 12

13 13 Nieuw in entreeopleiding (5) Andere bekostiging Bekostiging (t-2) wordt apart zichtbaar binnen de lumpsum (totaalbudget van ca. € 100 mln.) Geen diplomabekostiging in de entreeopleiding Bekostiging is aflopend; wegingsfactor 1,2 voor het eerste jaar en 0,6 voor tweede jaar van inschrijving van de student  Hoger niveau van bekostiging dan bij mbo-2, 3 of 4 (ca. € 10.000 per student)

14 14 Tussen Wal en Schip  Gezamenlijke verantwoordelijkheid hulpverlening, gemeenten en onderwijsinstellingen  VNG en MBO Raad organiseerden regionale conferenties over samenwerking en verzamelen best-practices (“Samen voor jongeren”)  Gemeenten belangrijke spil, geen eenzijdige doorzettingsmacht

15 Tussen Wal en Schip Samenwerking is nodig Over intake: met vmbo, pro, vso Over hulpverlening op school en inzet plus- voorziening: met jeugdhulpverlening, gemeente, vo-instellingen Over stageplaatsen en begeleiding tijdens stage en werk: met leerbedrijven, UWV en werkgevers Over uitvallers en bindende studieadviezen: gemeente (sociale zaken, rmc) 15

16 16 Aanpalend beleid (1) Taal en Rekenen :  Meer aandacht voor taal en rekenen  Eindniveau is 2F  Opleidingen doen ervaringen op 2011-2014  in 2014 besluit over examenregeling Kwalificatiedossiers (KD’s): SBB bekijkt de huidige 29 kwalificaties en komt (wellicht) met advies voor een beperkt aantal KD’s

17 17 Aanpalend beleid (2) Experimenten  er zijn geen gevolgen voor lopende experimenten als vakscholen en vm2  mogelijkheid voor het volgen entreeopleiding in vmbo blijft (examinering door een roc)

18 Dank voor uw aandacht. b.j.l.derks@minocw.nl 18


Download ppt "Focus op vakmanschap & Entreeopleidingen Bas Derks Plv. directeur BVE Ministerie OCW juni 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google