De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale probleemanalyse VSV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale probleemanalyse VSV"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale probleemanalyse VSV
VSV-contactmiddag Regio Stedendriehoek Ton Eimers KBA Nijmegen 19 april 2012

2 De probleemanalyse Nieuwe VSV-convenant Verdere reductie VSV
Afspraken per regio gebaseerd op analyse Twee elementen Analyse problematiek (cijfers) Analyse aanpak Input en onderbouwing voor het convenant

3 Eisen aan de analyse Nieuwe berekening VSV Normen en streefwaarden
Vergelijking met andere regio’s Uitsplitsing naar onderwijstype Verplichte aandachtspunten Eerste jaar mbo, mbo 3-4 Bovenbouw havo/vwo Doelgroepen

4 Stedendriehoek Probleemanalyse: werk in uitvoering!
Voorlopige bevindingen Algemeen beeld: VO onder de norm, dicht bij streefwaarden MBO boven de norm/streefwaarden Stedendriehoek vergelijkbaar met landelijk gemiddelde Aandachtspunten: werk aan de winkel!

5 VSV in cijfers Huidig Norm Streef Landelijk VO onderbouw 0,6 1,0 0,2
0,3 Vmbo 4,0 1,5 1,7 Havo/vwo 0,5 0,1 MBO 1 35,3 22,5 32,6 MBO 2 13,5 10,0 13,3 MBO 3-4 4,6 2,75

6 Aandachtspunten Aandachtspunten Er is meer dan VSV Ontwikkelingen
Verder uitzoeken en bespreken Thema’s voor VSV-convenant Aanbevelingen voor toekomst Er is meer dan VSV Ongediplomeerde uitstroom Doorgeven van problemen Ontwikkelingen Passend onderwijs, Focus op Vakmanschap

7 Acht aandachtspunten VSV onderbouw VO Ongediplomeerde uitstroom vmbo
Ongediplomeerde uitstroom havo Overbelasten in mbo 3-4 Entreeopleiding Studie- en beroepskeuze Uitval in de bbl VSV 18+ probleem

8 VSV onderbouw VO Werkelijk probleem of administratief?
In VSV-ers in onderbouw Ministerie: daarvan 60 ‘witte vlekken’ VSV onderbouw hoger dan landelijk gemiddeld Verder uitzoeken!

9 Ongediplomeerde uitstroom vmbo
Niet zichtbaar in VSV-cijfers Risico door strengere exameneisen Risico door passend onderwijs Einde drempelloze instroom mbo 2-4 Entreeopleiding Doorstroom naar mbo 2 Bindend studieadvies Gedeeld probleem vmbo en mbo

10 Ongediplomeerde uitstroom havo
Zorg om havo: uitval/afstroom, niveau, aansluiting hbo VSV is laag, maar ongediplomeerde uitstroom is groter Uitstroom naar vmbo-t, Vavo, mbo Mogelijkheden voor ‘herkansen’ en switchen nemen af

11 Overbelasten in het mbo
Meervoudige, complexe problematiek Ook op mbo 3-4! Plusvoorziening Opleidingsnabij aanpakken Individuele arrangementen onderwijs en hulpverlening Signalering Samenwerking

12 Entreeopleiding Ongediplomeerde instroom mbo Drie stromen
Niet-kunners Overbelasten Leerproblemen Alleen laatste groep in entreeopleiding Samenwerking onderwijs Vragen rondom ‘afvallers’

13 Studie- en beroepskeuze
De belangrijkste uitvalreden Uitval in eerste jaar mbo Met name mbo 3-4 Vraagt om gezamenlijke inspanning Betrokkenheid bedrijfsleven Betere leren kiezen Werk maken van alternatieven

14 VSV in de BBL Vooral in bbl 2 veel VSV
Deels zelfde problemen, deels eigen problematiek Bedrijven en instellingen Voorbereiding in vmbo Nieuwe vormen van begeleiding in mbo

15 VSV 18+ probleem Verschuiving naar 18+ door leerplicht
Ander speelveld tussen jaar Wet Werken naar Vermogen Preventief of curatief, school of werk? Gezamenlijke keuzes maken

16 VSV Stedendriehoek Analyse verder uitwerken Bekijken bestaande aanpak
Zicht op toekomstige thema’s Uitgangspositie is niet slecht Landelijke ontwikkelingen drukken stempel Genoeg te doen!


Download ppt "Regionale probleemanalyse VSV"

Verwante presentaties


Ads door Google