De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale probleemanalyse VSV VSV-contactmiddag Regio Stedendriehoek Ton Eimers KBA Nijmegen 19 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale probleemanalyse VSV VSV-contactmiddag Regio Stedendriehoek Ton Eimers KBA Nijmegen 19 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale probleemanalyse VSV VSV-contactmiddag Regio Stedendriehoek Ton Eimers KBA Nijmegen 19 april 2012

2 De probleemanalyse Nieuwe VSV-convenant Verdere reductie VSV Afspraken per regio gebaseerd op analyse Twee elementen –Analyse problematiek (cijfers) –Analyse aanpak Input en onderbouwing voor het convenant

3 Eisen aan de analyse Nieuwe berekening VSV Normen en streefwaarden Vergelijking met andere regio’s Uitsplitsing naar onderwijstype Verplichte aandachtspunten –Eerste jaar mbo, mbo 3-4 –Bovenbouw havo/vwo –Doelgroepen

4 Stedendriehoek Probleemanalyse: werk in uitvoering! Voorlopige bevindingen Algemeen beeld: –VO onder de norm, dicht bij streefwaarden –MBO boven de norm/streefwaarden –Stedendriehoek vergelijkbaar met landelijk gemiddelde Aandachtspunten: werk aan de winkel!

5 VSV in cijfers HuidigNormStreefLandelijk VO onderbouw0,61,00,20,3 Vmbo1,04,01,51,7 Havo/vwo0,20,50,10,3 MBO 135,322,532,6 MBO 213,510,013,3 MBO 3-44,62,754,6

6 Aandachtspunten –Verder uitzoeken en bespreken –Thema’s voor VSV-convenant –Aanbevelingen voor toekomst Er is meer dan VSV –Ongediplomeerde uitstroom –Doorgeven van problemen Ontwikkelingen –Passend onderwijs, Focus op Vakmanschap

7 Acht aandachtspunten 1.VSV onderbouw VO 2.Ongediplomeerde uitstroom vmbo 3.Ongediplomeerde uitstroom havo 4.Overbelasten in mbo 3-4 5.Entreeopleiding 6.Studie- en beroepskeuze 7.Uitval in de bbl 8.VSV 18+ probleem

8 VSV onderbouw VO Werkelijk probleem of administratief? In 2010-2011 120 VSV-ers in onderbouw Ministerie: daarvan 60 ‘witte vlekken’ VSV onderbouw hoger dan landelijk gemiddeld Verder uitzoeken!

9 Ongediplomeerde uitstroom vmbo Niet zichtbaar in VSV-cijfers Risico door strengere exameneisen Risico door passend onderwijs Einde drempelloze instroom mbo 2-4 Entreeopleiding –Doorstroom naar mbo 2 –Bindend studieadvies Gedeeld probleem vmbo en mbo

10 Ongediplomeerde uitstroom havo Zorg om havo: uitval/afstroom, niveau, aansluiting hbo VSV is laag, maar ongediplomeerde uitstroom is groter Uitstroom naar vmbo-t, Vavo, mbo Mogelijkheden voor ‘herkansen’ en switchen nemen af

11 Overbelasten in het mbo Meervoudige, complexe problematiek Ook op mbo 3-4! Plusvoorziening Opleidingsnabij aanpakken Individuele arrangementen onderwijs en hulpverlening Signalering Samenwerking

12 Entreeopleiding Ongediplomeerde instroom mbo Drie stromen –Niet-kunners –Overbelasten –Leerproblemen Alleen laatste groep in entreeopleiding Samenwerking onderwijs Vragen rondom ‘afvallers’

13 Studie- en beroepskeuze De belangrijkste uitvalreden Uitval in eerste jaar mbo Met name mbo 3-4 Vraagt om gezamenlijke inspanning Betrokkenheid bedrijfsleven Betere leren kiezen Werk maken van alternatieven

14 VSV in de BBL Vooral in bbl 2 veel VSV Deels zelfde problemen, deels eigen problematiek Bedrijven en instellingen Voorbereiding in vmbo Nieuwe vormen van begeleiding in mbo

15 VSV 18+ probleem Verschuiving naar 18+ door leerplicht Ander speelveld tussen 18-23 jaar Wet Werken naar Vermogen Preventief of curatief, school of werk? Gezamenlijke keuzes maken

16 VSV Stedendriehoek Analyse verder uitwerken Bekijken bestaande aanpak Zicht op toekomstige thema’s Uitgangspositie is niet slecht Landelijke ontwikkelingen drukken stempel Genoeg te doen!


Download ppt "Regionale probleemanalyse VSV VSV-contactmiddag Regio Stedendriehoek Ton Eimers KBA Nijmegen 19 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google