De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Associate degree en MBO-HBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Associate degree en MBO-HBO"— Transcript van de presentatie:

1 Associate degree en MBO-HBO
Hans Daale Leido 18 april 2008

2 Huidige mogelijkheden mbo-hbo 1
Licentie hogeschool, dus mbo kan geen Ad aanbieden Kern van de Ad: volgen op hogeschool Wel: zaken in mbo-4  versnellen in Ad  vrijstellingen / EVC Zelfs: mbo-4 + mbo-plus (privaat) = alles van de Ad  via EVC naar de hogeschool 18 april 2008

3 Huidige mogelijkheden mbo-hbo 2
Duale Ad-programma’s 120 punten voor ‘werken’ en ‘studeren’ Benoem minimaal 61 punten voor ‘werken’ en maximaal 59 punten voor ‘studeren’ Die maximaal 59 punten mogen voor kleinschalige eenheden ‘buiten de lesplaats’ – en die minimaal 61 punten ook (op de werkplaats) Optie: dezelfde werkgevers mbo en hbo 18 april 2008

4 Voorbeeld Avans en Koning Willem I College
Initiatief KW1 en steun ECABO Programma in mbo en Ad vullen elkaar aan Samenwerking rond werving e.d. – met een eigen projectteam Basis voor uitbouw, nieuwe Ad’s en door-stroomtrajecten – met andere ROC’s 18 april 2008

5 Beeldvorming… In de tijd gerekend… Havo + hbo-bachelor = 9 jaar
Vwo + wo-bachelor = 9 jaar vmbo + mbo + Associate degree = 9 jaar Dus: de Ad is in het pure beroepsonderwijs wat de Bachelor is voor het algemene en professionele/academische onderwijs… 18 april 2008

6 Strategische agenda BVE 1
Ad op locatie van ROC’s en AOC’s (de hogeschool eindverantwoordelijk) Duale doorloop mbo-4  Ad (bedrijfsleven neem mbo’er aan, met een duale hbo-studie) 2/3 pilots waarbij MBO voortouw neemt bij het programma (met een hogeschool) (zorg – onderwijs / onderwijsondersteuner) 18 april 2008

7 Strategische agenda BVE 2
Meer invloed bij bepalen arbeidsmarkt-relevantie (regionaal – landelijk) Versterking positie mbo-instellingen in de samenwerkingsrelaties Indien geen hbo-bachelor, dan mbo zelf gaan ontwikkelen en aanbieden (aanpassing systemen – regio vs landelijk – mbo onder accreditatie) 18 april 2008

8 Voorzet discussie Alles wijst erop dat er wordt ingezet op een beroepskolom waarin mbo’ers drie routes kennen: - 4  duale Ad  werken enz  Ad  werken  Bachelor enz  Ad  Bachelor  werken enz. Er komen dus eigen routes voor de mbo’ers (vmbo’ers: de toekomst met de Ad dus dichterbij dan de Bachelor) 18 april 2008

9 Voorzet discussie De geschetste vormgeving van de beroeps-kolom vraagt om een duidelijke structuur rond de doorstroom van mbo-4 naar de Ad Met aan de ene kant respect voor de wijze waarop het mbo wordt vormgegeven en aan de andere kant respect voor de inrichting van hbo-trajecten Gemeenschappelijk: het gaat om arbeids-marktrelevante trajecten 18 april 2008

10 Stellingen (1) Ad-programma’s dienen in alle omstandig-heden te worden aangeboden onder verant-woordelijkheid van een hogeschool Maximaal 50% van de hbo-opleidingen is geschikt voor het onderbrengen van een Ad-programma Er bestaan geen mbo-opleidingen zonder een doorstroommogelijkheid in het hbo 18 april 2008

11 Stellingen (2) Voorstellen voor nieuwe Ad-programma’s die zich richten op mbo’ers, dienen alleen te worden goedgekeurd als: mbo-inbreng, de arbeidsmarktrelevantie voor mbo en de Ad (kwalitatief-kwantitatief) alsmede de door-stroom nadrukkelijk is geborgd Vanaf 2010 zullen mbo en hbo de duale doorstroom mbo  Ad als de optimale leer-route moeten gaan aanbieden 18 april 2008

12 Stellingen (3) MBO-instellingen dienen een adequaat alumnibeleid op te zetten in samenwerking met hogescholen – om werkende mbo’ers na twee jaar een EVC-procedure voor de Ad te kunnen aanbieden (bekostigd door de overheid) Naast de Ad dient te ruimte te zijn voor programma’s op niveau zonder graad, niet-bekostigd en op basis van maatwerk 18 april 2008

13 Stellingen (4) Het aanbod en landelijke spreiding van Ad-programma’s bij een bepaalde hbo-opleiding dient te worden afgestemd op de behoefte aan Ad’ers, ook op lange termijn Er dient een eigen wetgeving te komen voor de beroepskolom tot en met de Ad De Ad dient vanaf 2009 verplicht te worden opgenomen in de CAO’s 18 april 2008

14 Stellingen (5) In de toekomst dienen de beroepscompe-tentieprofielen voor mbo-4 en de Ad als een geheel te worden geactualiseerd en te worden gebruikt voor een herziening van de opleidingsprofielen. Daarvoor dienen mbo en hbo op korte termijn (landelijke) samen-werkingsverbanden op te zetten De Ad moet gewoon in 2009 algemeen worden ingevoerd 18 april 2008


Download ppt "Associate degree en MBO-HBO"

Verwante presentaties


Ads door Google