De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 april 2008 Associate degree en MBO-HBO Hans Daale Leido.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 april 2008 Associate degree en MBO-HBO Hans Daale Leido."— Transcript van de presentatie:

1 18 april 2008 Associate degree en MBO-HBO Hans Daale Leido

2 18 april 2008 Huidige mogelijkheden mbo-hbo 1 ► Licentie hogeschool, dus mbo kan geen Ad aanbieden ► Kern van de Ad: volgen op hogeschool ► Wel: zaken in mbo-4  versnellen in Ad  vrijstellingen / EVC ► Zelfs: mbo-4 + mbo-plus (privaat) = alles van de Ad  via EVC naar de hogeschool

3 18 april 2008 Huidige mogelijkheden mbo-hbo 2 ► Duale Ad-programma’s ► 120 punten voor ‘werken’ en ‘studeren’ ► Benoem minimaal 61 punten voor ‘werken’ en maximaal 59 punten voor ‘studeren’ ► Die maximaal 59 punten mogen voor kleinschalige eenheden ‘buiten de lesplaats’ – en die minimaal 61 punten ook (op de werkplaats) ► Optie: dezelfde werkgevers mbo en hbo

4 18 april 2008 Voorbeeld ► Avans en Koning Willem I College ► Initiatief KW1 en steun ECABO ► Programma in mbo en Ad vullen elkaar aan ► Samenwerking rond werving e.d. – met een eigen projectteam ► Basis voor uitbouw, nieuwe Ad’s en door- stroomtrajecten – met andere ROC’s

5 18 april 2008 Beeldvorming… In de tijd gerekend… ► Havo + hbo-bachelor = 9 jaar ► Vwo + wo-bachelor = 9 jaar ► vmbo + mbo + Associate degree = 9 jaar ► Dus: de Ad is in het pure beroepsonderwijs wat de Bachelor is voor het algemene en professionele/academische onderwijs…

6 18 april 2008 Strategische agenda BVE 1 ► Ad op locatie van ROC’s en AOC’s (de hogeschool eindverantwoordelijk) ► Duale doorloop mbo-4  Ad (bedrijfsleven neem mbo’er aan, met een duale hbo-studie) ► 2/3 pilots waarbij MBO voortouw neemt bij het programma (met een hogeschool) (zorg – onderwijs / onderwijsondersteuner)

7 18 april 2008 Strategische agenda BVE 2 ► Meer invloed bij bepalen arbeidsmarkt- relevantie (regionaal – landelijk) ► Versterking positie mbo-instellingen in de samenwerkingsrelaties ► Indien geen hbo-bachelor, dan mbo zelf gaan ontwikkelen en aanbieden (aanpassing systemen – regio vs landelijk – mbo onder accreditatie)

8 18 april 2008 Voorzet discussie ► Alles wijst erop dat er wordt ingezet op een beroepskolom waarin mbo’ers drie routes kennen: - 4  duale Ad  werken enz. - 4  Ad  werken  Bachelor enz. - 4  Ad  Bachelor  werken enz. ► Er komen dus eigen routes voor de mbo’ers (vmbo’ers: de toekomst met de Ad dus dichterbij dan de Bachelor)

9 18 april 2008 Voorzet discussie ► De geschetste vormgeving van de beroeps- kolom vraagt om een duidelijke structuur rond de doorstroom van mbo-4 naar de Ad ► Met aan de ene kant respect voor de wijze waarop het mbo wordt vormgegeven en aan de andere kant respect voor de inrichting van hbo-trajecten ► Gemeenschappelijk: het gaat om arbeids- marktrelevante trajecten

10 18 april 2008 Stellingen (1) ► Ad-programma’s dienen in alle omstandig- heden te worden aangeboden onder verant- woordelijkheid van een hogeschool ► Maximaal 50% van de hbo-opleidingen is geschikt voor het onderbrengen van een Ad-programma ► Er bestaan geen mbo-opleidingen zonder een doorstroommogelijkheid in het hbo

11 18 april 2008 Stellingen (2) ► Voorstellen voor nieuwe Ad-programma’s die zich richten op mbo’ers, dienen alleen te worden goedgekeurd als: mbo-inbreng, de arbeidsmarktrelevantie voor mbo en de Ad (kwalitatief-kwantitatief) alsmede de door- stroom nadrukkelijk is geborgd ► Vanaf 2010 zullen mbo en hbo de duale doorstroom mbo  Ad als de optimale leer- route moeten gaan aanbieden

12 18 april 2008 Stellingen (3) ► MBO-instellingen dienen een adequaat alumnibeleid op te zetten in samenwerking met hogescholen – om werkende mbo’ers na twee jaar een EVC-procedure voor de Ad te kunnen aanbieden (bekostigd door de overheid) ► Naast de Ad dient te ruimte te zijn voor programma’s op niveau zonder graad, niet- bekostigd en op basis van maatwerk

13 18 april 2008 Stellingen (4) ► Het aanbod en landelijke spreiding van Ad- programma’s bij een bepaalde hbo-opleiding dient te worden afgestemd op de behoefte aan Ad’ers, ook op lange termijn ► Er dient een eigen wetgeving te komen voor de beroepskolom tot en met de Ad ► De Ad dient vanaf 2009 verplicht te worden opgenomen in de CAO’s

14 18 april 2008 Stellingen (5) ► In de toekomst dienen de beroepscompe- tentieprofielen voor mbo-4 en de Ad als een geheel te worden geactualiseerd en te worden gebruikt voor een herziening van de opleidingsprofielen. Daarvoor dienen mbo en hbo op korte termijn (landelijke) samen- werkingsverbanden op te zetten ► De Ad moet gewoon in 2009 algemeen worden ingevoerd


Download ppt "18 april 2008 Associate degree en MBO-HBO Hans Daale Leido."

Verwante presentaties


Ads door Google