De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hans Daale Leido Apeldoorn, 2 februari 2011.  Wat is de Associate degree (Ad) in ons stelsel  Wat zijn de kenmerken die ‘tellen’  Waarom de Ad nu als.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hans Daale Leido Apeldoorn, 2 februari 2011.  Wat is de Associate degree (Ad) in ons stelsel  Wat zijn de kenmerken die ‘tellen’  Waarom de Ad nu als."— Transcript van de presentatie:

1 Hans Daale Leido Apeldoorn, 2 februari 2011

2  Wat is de Associate degree (Ad) in ons stelsel  Wat zijn de kenmerken die ‘tellen’  Waarom de Ad nu als aangrijpingspunt  Wat zijn de grenzen voor Ad’s op ‘andere plekken dan de formele vestigingen’  Nalopen van voltijd, deeltijd en duaal  Voorstel om de Ad naar een regio te krijgen  Inbedding van de regionale Ad’s in een instelling  Voorstel uitkomst van deze studiedag Apeldoorn, 2 februari 2011

3  Na mbo en havo (of als werkende) twee mogelijke stappen voor bepaalde (niet alle) opleidingen in het hbo te zetten: 1 Direct de Bachelor in vier jaren doorlopen 2 Eerst de Ad doen in twee jaren en dan: - doorgaan, twee jaren voor de Bachelor (dus ook vier jaren in totaal) - gaan werken en later de Bachelor afmaken (deeltijd, gebruik van werkervaring en cursussen binnen het werk e.d.)  Na de Ad een eigen route binnen de Bachelor  Ad, Bachelor en Master zijn drie opeenvolgende formele niveaus (diploma’s en graden) in het hbo Apeldoorn, 2 februari 2011

4  Ad en Bachelor zitten beide in een opleiding  Gelijke toelatingseisen  Allebei student met: bekostiging, stufi, enz.  Allebei een propedeuse, bindende adviezen, enz.  Mogelijkheden voor de routes (keuze school): - vanaf het begin eigen programma - na eerste semester uiteen - na de propedeuse uiteen - halverwege het tweede jaar in de Ad: - Ad en gaan werken - toch door naar de Bachelor (schakelen) - iedereen eerst de Ad en daarna de Bachelor Apeldoorn, 2 februari 2011

5  Ad is een programma dat: - zich onderscheidt van mbo-4 en Bachelor - een eigen relevantie voor de arbeidmarkt kent (passende beroepen, instapmoment voor doorgroei, op basis van functiehuis, enz.)  Relevantie is kwalitatief en kwantitatief, ook voor de langere termijn – gedragen door het werkveld (branches, beroepsorganisaties, werkgevers- verenigingen e.d.)  Voldoende mogelijkheden voor instroom van mbo’ers en andere jongeren, werkenden, werkzoekenden en andere groepen waarvoor dit niveau belangrijk is resp. kan worden Apeldoorn, 2 februari 2011

6  Opscholing is hard nodig  Meer mensen nodig met een hbo-diploma  Kortere ‘kennis’-cycli in de economie  Kortere studiehorizon (mbo’ers, werkenden)  Geld… budgetten… investeringen…  Meer flexibiliteit nodig - Ad / werken / deeltijd-Bachelor  Ad = schakel tussen beroepsonderwijs en meer academisch onderwijs (Bachelor = mix van beroep en wetenschap/onderzoek) = oplossing voor belangen en status… Apeldoorn, 2 februari 2011

7  Regels voor macro-doelmatigheid en daaraan gekoppelde regelingen (bekostigde scholen!)  Hogescholen hebben hun vestigingsplaatsen – regio’s kunnen nieuwe plaatsen met een hogeschool en veel bachelors ‘vergeten’  Procedures daarvoor zijn erg ingewikkeld en vereisen ‘instemming’ van bestaande scholen  Men kan bestaande licenties gebruiken van bestaande scholen – maar… hoe dan aan te sturen en vorm te geven? Apeldoorn, 2 februari 2011

8  Opleidingen mogen maximaal een-derde ‘elders’ geven (80 punten = 1+ 1/3e jaar)  Maar: stage, afstuderen e.d. vallen daaronder, de praktijk: 20 punten elders (1/3e jaar)  Men zoekt dan naar ‘constructies’ – vooral in duale opleidingen (werkend/leren), maar omdat constructies vrijwel altijd ‘collectieve regelingen’ zijn, mag er formeel niks extra…  Wringen in bochten, construeren, afstands- leren… kortom, nooit echt helder te maken  MBO-scholen inschakelen: Wettelijk lastig Apeldoorn, 2 februari 2011

9  Ad is maar twee jaar, dus ‘simpeler’?  Echter, ook maximaal een-derde elders (40 punten = 2/3e jaar)  Maar daarbij ook stage, afstuderen e.d.  Soms met een constructie op basis van vrijstellingen voor mbo’ers – maar het blijft wringen  Ook duale Ad-programma’s wringen, als de hogeschool collectieve regelingen treft met werkgevers, branches en/of mbo-instellingen elders in het land (buiten de regio) Apeldoorn, 2 februari 2011

10  Dus: wringen… of… aanvragen van een licentie via de overheid voor de gehele Ad  Overheid stelt nu: speciale regio’s en bepaalde type opleidingen – ‘that’s it and nothing else’  Licentie: toestemming om een Ad te laten verzorgen elders op basis van het recht dat een hogeschool al heeft voor die Ad  Een regio kan dus ‘Ad-licenties’ proberen binnen te halen met: - verschillende hogescholen - verschillende systemen - verschillende onderbouwingen - verschillende onderhandelaars, enz. ?!? Apeldoorn, 2 februari 2011

11  Voltijdse Ad’s: jongeren die voor de regio nodig zijn – en moeten blijven  Deeltijdse Ad’s: werkenden die in de regio kunnen worden opgeschoold en daar nodig zijn  Duale Ad’s: - leren en werken voor jongeren - werken en leren voor ouderen Contract met drie partijen: lastig, veel rand- voorwaarden – alleen doen als voltijd of deeltijd geen passende oplossing is Apeldoorn, 2 februari 2011

12  Niet: allemaal aparte hogescholen…  Niet: apart aanvragen bij de overheid…  Niet: afwachten  Actie vanuit semi-overheid: provincie, (consor- tium) van gemeentes en georganiseerde werkveld (allerlei vormen)  Onderzoek doen naar zaken als: - relevante beroepen (nu en straks) voor Ad - behoefte aan Ad’ers in branches e.d. - aanwezigheid mbo’ers, werkenden e.a. die deze Ad’s kunnen en willen gaan doen - bereidheid investeren overheid en werkveld Apeldoorn, 2 februari 2011

13  Initiatief bij de belanghebbenden (vragers)  Instellen platform / plan van aanpak en tijdpad  Projectleiders per regio  Netwerk landelijk  Overleggen met aanbieders van bepaalde Ad’s  Communicatie en voorlichting binnen de eigen regio  Dynamiek! Aan de slag! Apeldoorn, 2 februari 2011

14  Kort (komt in volgende inleiding aan de orde)  Keuze voor een constructie waarbij hoge- scholen die dat willen en kunnen, hun Ad’s inbrengen - bestaande Ad’s (dus extra plaats elders) - nieuwe Ad’s (regionaal bepaald / aan te vragen binnen een (elders bestaande Ad (anders alleen commercieel aan te bieden)  Kijken naar inbreng van mbo-instellingen  Kijken naar voltijd, deeltijd en/of duaal Apeldoorn, 2 februari 2011

15  Eind van deze dag een landelijke werkgroep - overheid (2 - 3) - ondernemers (2 - 3) - onderwijs (2 - 3)  Aanstellen van lectoren (regionaal)  Voorzitterschap Leido / secretariaat e.d. regelen  Eerste vergadering in maart...  Overleggen plannen met de ministeries en andere betrokkenen organisaties  Eerste voorstel op tafel in juni – op basis van de beleidsreactie van OCW op ‘Veerman’ Apeldoorn, 2 februari 2011

16  Info@leido.nl Info@leido.nl  www.leido.nl www.leido.nl Apeldoorn, 2 februari 2011


Download ppt "Hans Daale Leido Apeldoorn, 2 februari 2011.  Wat is de Associate degree (Ad) in ons stelsel  Wat zijn de kenmerken die ‘tellen’  Waarom de Ad nu als."

Verwante presentaties


Ads door Google