De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Associate degree als onderwijsinnovatie Hans Daale Dashe / Leido.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Associate degree als onderwijsinnovatie Hans Daale Dashe / Leido."— Transcript van de presentatie:

1 Associate degree als onderwijsinnovatie Hans Daale Dashe / Leido

2 Nederlandse bijdrage ► Start van inleiding Hans Daale ► Inleiding ministerie van OCW – Floor Boselie ► Vervolg inleiding Hans Daale ► Pauze ► Inleiding MKB-Nederland – Gertrud Visser ► Inleiding NVAO – Rik Belmans ► Inleiding Ecabo – Jan Nienhuis ► Lunch ► Inleiding Fontys – Frans v.d. Camp ► Inleiding VAPRO-OVP – Marian de Regt

3 Doelstelling bijdragen ► Informeren over ontwikkelingen in ons land ► Ingaan op de achtergronden, dus het ‘waarom’: nationaal en internationaal ► Reflectie op criteria ► Mogelijke overeenkomsten en verschillen Nederland en Vlaanderen ► Niet: blauwdruk voor een imitatie of kopie

4 Waarom… ► Interessant om van elkaar te horen en mogelijk te leren… over en weer! ► Vallen onder de NVAO ► Studenten in de grensstreek die studeren ‘aan de andere kant’ ► Komende tijd jaar mogelijkheden voor samenwerking bij ‘levenlang leren’ in het Bologna-proces (o.a. via EURASHE)

5 OCW aan het woord

6 Wat is de Ad… 1 ► Nieuw denken: Raamwerk met kwalificaties op nationaal niveau – bij voorkeur acht ‘levels’ ► Te doorlopen in het kader van ‘leven lang leren’ – dus in de fases dat: - ‘het kan’, - ‘het mag’ - ‘het zinvol wordt geacht’, - ‘het straks iets oplevert’…

7 Wat is de Ad… 2 ► Principe: het gaat om niveaus, met een relevantie – los van de aanbieder – in een bepaalde vorm, met een toegesneden inhoud (‘learning outcomes’) en met een duidelijke borging van de vereiste kwaliteit van het geheel ► Het gaat om een keten met schakels, waaraan een structuur wordt gekoppeld, met elementen zoals: - onderwijssectoren - aanbieders - samenwerkingsverbanden rond doorstroom

8 Positie van de Ad 1 ► De vraag is de schakel rond de koppeling van (puur) beroepsonderwijs en hoger onderwijs (professioneel en academisch) (VET and HE) ► Niveaus 1 tot en met 4: beroeps en algemeen nog naast elkaar… ► Niveau 6 tot en met 8: hoger onderwijs met onderzoekscomponenten ► Niveau 5: ‘draai-niveau’

9 Positie van de Ad 2 ► Twee opties ► Niveau 5 is vervolg op 4, zodanig dat de aanbieders van niveau 6 de afgestudeerden daarvan zonder meer toelaten (Ad is ‘linked to the Bachelor’) ► Niveau 5 is een tussenstap voor niveau 6, zodanig dat er afspraken met aanbieders van niveau 4 bestaan over toelating (Ad is ‘within the bachelor’)

10 Positie van de Ad 3 ► Aanbieder is verantwoordelijk ► Positie aanbieder niveau 6 (als aanbieder niveau 5 geen niveau 6 heeft): - borgt het diploma en de graad of: - vertrouwt aanbieder niveau 5 als deze een eigen ‘degree awarding power’ heeft (contract / samenwerkingsverband / associatie)

11 Situatie 1 ► Beste optie: beide constructies binnen het systeem – afhankelijk van: - relevantie voor de arbeidsmarkt - type opleiding ► Omdat je dan: - elkaars aanpak begrijpt - elkaar vertrouwt - de studenten / werkenden centraal stelt

12 Situatie 2 ► Dus bestaan er naast elkaar onder andere: - aanbieders van 5 en 6 (en verder) - aanbieders van 4 en 5 - aanbieder van 4, 5 en 6 (6 als eind…) ► Naast elkaar bestaan (en samenwerking) van ‘4+5’ en ‘5 en verder’ is van belang voor: - emancipatie - sociaal zwakke groepen - meer hoger opgeleiden (kans op bachelor e.v.)

13 Situatie 3 ► Met een raamwerk voor Levenlang Leren en overlappende schakels is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. ► Elke schakel is: ‘eind’ of ‘voorbereiding’ ► Maar… na ‘eind’ na enige jaren weer ‘voorbereiding’ ► Dat vraagt om heldere afspraken…

14 Situatie 4 … over zaken als: ► EVC (met werkgevers en branches) ► Alumnibeleid (oud-deelnemer 4 is potentiele student 5 en 6…) ► Afstemming op ‘niet-formeel onderwijs’ (geen graad, wel diploma – bijv. van branches)

15 Situatie 5 En… ► Actualisering van: - functies, beroepen (competenties, kennis) - programma’s ► Samenwerking werkveld en onderwijs ► Vernieuwing van korte programma’s met een onderliggende verantwoordelijkheid over en weer ► Afstemming als ‘hbo-branche’ over inhoud en dat soort zaken

16 Vlaanderen 1 ► Goede signalen over: - samennemen van ontwikkelingen rond niveau 4 en 5 in het beroepsonderwijs - bereidheid van hogescholen (in associaties met universiteiten!) om mee te denken en ook te ontwikkelen ► Maar… - durf ook uit te besteden aan opleidingen op basis van werken en leren - wissel kennis, ervaringen… en mensen uit

17 Vlaanderen 2 ► Steek alleen energie in deze constructies als het werkveld structureel kan, wil en mag meedoen ► Pak ook het niet-formele onderwijs mee en erken verworven competenties ► Zorg voor een absolute duidelijkheid rond de degree awarding power in combinatie met een zware kwaliteitsborging (ook onder verschillende ‘accredatievormen’ vallend)

18 Tenslotte ► Informatie: www.leido.nl www.leido.nl ► Themagroepen: aanhaken is mogelijk ► Doe mee aan studiedagen (mogelijk samen te organiseren) ► Voorjaar 2008: speciaal Vlaams seminar met workshops over ‘leer-effecten’ van onze invoering ► Nodig ons gewoon uit: info@leido.nl info@leido.nl


Download ppt "Associate degree als onderwijsinnovatie Hans Daale Dashe / Leido."

Verwante presentaties


Ads door Google