De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De flexibele deeltijd: MODULAIR MET EXTRA’S

Verwante presentaties


Presentatie over: "De flexibele deeltijd: MODULAIR MET EXTRA’S"— Transcript van de presentatie:

1 De flexibele deeltijd: MODULAIR MET EXTRA’S
NNK – 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

2 inhoud Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat een opleiding aansluit bij persoonlijke loopbaanambities en omstandigheden. Context deeltijd De doelgroep Integraal denken over flexibiliteit De flexibele deeltijd: modulair met extra’s Kwaliteitsborging: verschillende leerwegen, 1 diploma Discussiepunten

3 1. Context deeltijd OCW: stimuleren leven lang leren:
Passend financieringsmodel, met ingang van 2017/18 Experimenteerregeling: vanaf 2014/15 Kwaliteit: Inspectieonderzoeken EVC, goed verkort Toetsing aangescherpt in accreditatie Examencommissies in ontwikkeling Ontwikkelingen in de markt: Meer aanbod van private opleiders Crisis: inzakken van de vraag

4 2. De doelgroep: werkenden
Aansluiten op individuele loopbaanperspectief: - inhoudelijke keuzes - integratie werken en leren 2. Doelgericht, efficiënt (versneld) opleiden: aansluiten op verworven competenties en kwalificaties, via EVC/LOT 3. Optimale balans werken-leren-leven: - in eigen tempo: stapelen van modules; invloed op tijd en plaats Integreren werken en leren 4. Sociale binding, opbouwen professioneel netwerk: - interactie en leren van elkaar

5 2. Integraal denken over flexibiliteit
Beoogde kwalificaties B E R O E P S P R A K T I J K Flexibel ontwerp Borging (eind)niveau Organiseer-baar en betaalbaar Behoefte werkenden T R A N S P A R A N T IE & S T A N D A A R D I S A T I E

6 4. Modulair met extra’s Individuele leerroutes binnen gestandaardiseerd aanbod
Taakgebieden als bouwstenen van het modulaire ontwerp: - herkenbaar voor werkenden en werkgevers - integratie werken en leren mogelijk - certificaat staat voor herkenbare en specifieke deskundigheid op de arbeidsmarkt Module: herkenbaar taakgebied (onderwijseenheid of cluster van onderwijseenheden)

7 VOORBEELD MODULAIR ONTWERP ONTWERPCRITERIA
Leerwegonafhankelijke toetsing (LOT) Binnen module: blended learning en werkplekleren Samenhang door generieke competenties Deels verplicht, deels keuze Omvang: diepgang + binding Met certificaat Herkenbare taakgebieden Keuze Strategische marketing Persoonlijke professiona-lisering Sales Markt-onderzoek Afstudeer-opdracht Ondernemen L OT Voorbeeld bachelor commerciële economie

8 5. Borging eindniveau 1-op-1 relatie kwalificaties – toetsing - onderwijs
Beoogde kwalificaties: Taakgebieden: kern + profilering Generieke hbo-competenties die voor de uitvoering nodig zijn Toetskader: elk taakgebied uitgewerkt in beoordelingsmodel: beroepshandelingen, generieke competenties en BoK. Verschillende bewijzen (beroepsproducten), zelfde beoordelingsmodel. Toetsing vooraf of tijdens de opleiding/modules Onderwijsprogramma: Taakgebieden herkenbaar als modules (verplicht; keuze) Ontwikkeling generieke competenties aan de hand van verschillende taakgebieden Toetsing taakgebieden = gerealiseerde kwalificaties

9 Flexibel ontwerp ↓ Behoefte werkenden Beoogde kwalificaties
Borging (eind)niveau Organiseer-baar en betaalbaar Behoefte werkenden Beoogde kwalificaties Modulair raamwerk Toetsprogramma Onderwijs

10 collectieve leerroutes binnen modulair aanbod
Onderwijsmodule HBO diploma Certificaat Intake gesprek Kandidaat-student Kandidaat cursist Examencommissie Waardering behaalde certificaten EVC Assessment Individuele leerroutes Onderwijsmodule HBO diploma Intake gesprek Kandidaat-student Examencommissie Waardering behaalde certificaten EVC Assessment Individuele leerroutes diplomagericht Onderwijsmodule HBO diploma Certificaat Intake gesprek Kandidaat-student Kandidaat cursist Werkgever “In Company”: collectieve leerroutes Examencommissie Waardering behaalde certificaten EVC Assessment Individuele leerroutes binnen modulair aanbod Ontleend aan I.Khaksar, 2011

11 6. DISCUSSIEPUNTEN Vrijstellingen? Standaard verkort?
Onderbouwen studielast? Werkplekleren? Relatie voltijd – deeltijd?


Download ppt "De flexibele deeltijd: MODULAIR MET EXTRA’S"

Verwante presentaties


Ads door Google