De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA’S NNK – 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA’S NNK – 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1."— Transcript van de presentatie:

1 DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA’S NNK – 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1

2 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat een opleiding aansluit bij persoonlijke loopbaanambities en omstandigheden. 1.Context deeltijd 2.De doelgroep 3.Integraal denken over flexibiliteit 4.De flexibele deeltijd: modulair met extra’s 5.Kwaliteitsborging: verschillende leerwegen, 1 diploma 6.Discussiepunten 2

3 1. CONTEXT DEELTIJD OCW: stimuleren leven lang leren: Passend financieringsmodel, met ingang van 2017/18 Experimenteerregeling: vanaf 2014/15 Kwaliteit: Inspectieonderzoeken EVC, goed verkort Toetsing aangescherpt in accreditatie Examencommissies in ontwikkeling Ontwikkelingen in de markt: Meer aanbod van private opleiders Crisis: inzakken van de vraag 3

4 2. DE DOELGROEP: WERKENDEN WERKENDEN 1.Aansluiten op individuele loopbaanperspectief: - inhoudelijke keuzes - integratie werken en leren 2. Doelgericht, efficiënt (versneld) opleiden: aansluiten op verworven competenties en kwalificaties, via EVC/LOT 3. Optimale balans werken-leren-leven: - in eigen tempo: stapelen van modules; -invloed op tijd en plaats -Integreren werken en leren 4. Sociale binding, opbouwen professioneel netwerk: - interactie en leren van elkaar 4

5 2. INTEGRAAL DENKEN OVER FLEXIBILITEIT Flexibel ontwerp Borging (eind)niveau Organiseer- baar en betaalbaar Behoefte werkenden 5 Beoogde kwalificaties B E R O E P S P R A K T I J K T R A N S P A R A N T IE & S T A N D A A R D I S A T I E

6 4. MODULAIR MET EXTRA’S INDIVIDUELE LEERROUTES BINNEN GESTANDAARDISEERD AANBOD Taakgebieden als bouwstenen van het modulaire ontwerp: - herkenbaar voor werkenden en werkgevers - integratie werken en leren mogelijk - certificaat staat voor herkenbare en specifieke deskundigheid op de arbeidsmarkt Module: herkenbaar taakgebied (onderwijseenheid of cluster van onderwijseenheden) 6

7 VOORBEELD MODULAIR ONTWERP ONTWERPCRITERIA Keuze Strategische marketing Persoonlijke professiona- lisering Sales Markt- onderzoe k Afstudeer- opdracht Ondernemen Leerwegonafhankelijke toetsing (LOT) Binnen module: blended learning en werkplekleren Samenhang door generieke competenties Deels verplicht, deels keuze Omvang: diepgang + binding Met certificaat Herkenbare taakgebieden Voorbeeld bachelor commerciële economie LOTLOT

8 5. BORGING EINDNIVEAU 1-OP-1 RELATIE KWALIFICATIES – TOETSING - ONDERWIJS Beoogde kwalificaties: Taakgebieden: kern + profilering Generieke hbo-competenties die voor de uitvoering nodig zijn Toetskader: elk taakgebied uitgewerkt in beoordelingsmodel: beroepshandelingen, generieke competenties en BoK. Verschillende bewijzen (beroepsproducten), zelfde beoordelingsmodel. Toetsing vooraf of tijdens de opleiding/modules Onderwijsprogramma: Taakgebieden herkenbaar als modules (verplicht; keuze) Ontwikkeling generieke competenties aan de hand van verschillende taakgebieden Toetsing taakgebieden = gerealiseerde kwalificaties 8

9 Flexibel ontwerp ↓ Borging (eind)niveau Organiseer- baar en betaalbaar Behoefte werkenden 9 Beoogde kwalificaties Modulair raamwerk ↓ Toetsprogramma ↓ Onderwijs

10 LEERROUTES Onderwijsmodule HBO diploma Intake gesprek Kandidaat-student Onderwijsmodule Examencommissie Waardering behaalde certificaten EVC Assessment Individuele leerroutes Ontleend aan I.Khaksar, 2011 Onderwijsmodule HBO diplomaCertificaat Intake gesprek Kandidaat-student Kandidaat cursist Intake gesprek Onderwijsmodule Examencommissie Waardering behaalde certificaten EVC Assessment Individuele leerroutes diplomagericht Onderwijsmodule HBO diplomaCertificaat Intake gesprek Kandidaat-student Kandidaat cursist Werkgever Intake gesprek Onderwijsmodule “In Company”: collectieve leerroutes Examencommissie Waardering behaalde certificaten EVC Assessment Individuele leerroutes binnen modulair aanbod

11 6. DISCUSSIEPUNTEN Vrijstellingen? Standaard verkort? Onderbouwen studielast? Werkplekleren? Relatie voltijd – deeltijd? 11


Download ppt "DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA’S NNK – 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1."

Verwante presentaties


Ads door Google