De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsbeleidsplan 2013-2017. Visie op onderwijs • Opleidingsaanbod: - Maatschappelijk - Wetenschappelijk - Relevant – Regionaal verankerd doch met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsbeleidsplan 2013-2017. Visie op onderwijs • Opleidingsaanbod: - Maatschappelijk - Wetenschappelijk - Relevant – Regionaal verankerd doch met."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsbeleidsplan 2013-2017

2 Visie op onderwijs • Opleidingsaanbod: - Maatschappelijk - Wetenschappelijk - Relevant – Regionaal verankerd doch met internationale uitstraling! – Essentieel: koppeling tussen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

3 Visie op onderwijs • student-centraal onderwijsconcept: - student: evolutie van begeleid zelfstandig leren  autonoom leren met aandacht voor de verwerkingstijd - docent: aansturing neemt gaande weg af, met aandacht voor feedbacksysteem en toetsing Opbouw curricula: rekeninghoudend met bovenstaande principes Resultaat: er heerst een leercultuur waarin wisselwerking tussen studenten en docenten centraal staat

4 Visie op onderwijs • Balans tussen academische en generieke beroepscompetenties Kenmerken inherent aan onderwijsvisie: - werken in kleine, wisselende groepen - inschakeling van nieuwe media en aangepaste werkvormen  als voorbereiding op beroepsloopbaan Vlotte inzetbaarheid in de arbeidsmarkt van multifunctionele professionals

5 Visie op onderwijs • Kern van academisch onderwijs = onderzoek - met oog voor maatschappelijke noden • Uitdaging: - antwoorden kunnen bieden op hedendaagse en toekomstige regionale en internationale evoluties door lifelonglearning

6 Visie op onderwijs • Inclusieve aanpak opdat: – alle studenten maximaal kunnen ontplooien – alle talenten kansen krijgen door verbreding of verdieping in curricula – deficiënties tijdens het onderwijsproces worden weggewerkt d.m.v. studieloopbaanbegeleiding • Internationale netwerken stimuleren

7 Visie op onderwijs Besluit: Uhasselt = actief onderwijs waarbij zelfmanagement centraal staat, uitdagingen worden ingebouwd in het onderwijs met bijzondere aandacht voor het evaluatiesysteem waarbij kwaliteit gewaarborgd blijft. Afgestudeerden aan de Uhasselt zijn volwaardige professionals die wereldwijd kunnen ingezet worden.

8 Strategische doelstellingen periode 2013-2017 Om de onderwijsvisie te realiseren beoogt de UHasselt voor de periode 2013-2017 de volgende zes strategische doelen te realiseren: SD1: Het bijsturen van het opleidingsaanbod zodat dit optimaal interageert met de onderzoeksexpertise van de UHasselt en anticipeert op de maatschappelijke noden, en dit met het oog op ondersteuning van de innovatie en van de duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. SD2: Het innoverend onderwijsconcept van de UHasselt verder ontwikkelen en implementeren. SD3: Instroom/doorstroom van studenten verbeteren via een inclusieve aanpak. SD4: Streven naar een integraal kwaliteitszorgsysteem op alle niveaus van de instelling waarbij de onderwijsorganisatie afgestemd wordt op het onderwijsconcept. SD5: Lifelong learning stimuleren. SD6: Netwerking & internationalisering van het onderwijs uitbouwen

9 Strategische doelstelling: concretisatie

10

11

12

13

14

15 Acties 2014 2014 SD 1Het bijsturen van het opleidingsaanbod zodat dit optimaal interageert met de onderzoeksexpertise van de UHasselt en anticipeert op de maatschappelijke noden, en dit met het oog op ondersteuning van de innovatie en van de duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. OD 1.1Het opleidingsaanbod van de UHasselt met zijn afstudeerrichtingen nauw laten aansluiten bij de onderzoeksspeerpunten en de onderlinge interactie tussen deze speerpuntdomeinen waardoor de UHasselt als kennisinstelling een belangrijk knooppunt is in het innovatieweb. continu zoekwerk OD 1.2Duurzaam inspelen op actuele maatschappelijke noden door afstemming van opleidingen.continu zoekwerk SD 2Het innoverend onderwijsconcept van de UHasselt verder ontwikkelen en implementeren. OD 2.1Competentiegericht onderwijs versterken en het implementeren van employability skills in de opleidingen.verdere implementatie OD 2.2Uitbouwen van het onderzoek van onderwijs.beginfase (begroot) OD 2.3Creëren van een stimulerende leeromgeving waarin een verscheidenheid aan werkvormen ontwikkeld wordt.verbetering OD 2.4Implementeren van blended learning door het verder ontwikkelen van digitale instrumenten.beginfase (begroot) OD 2.5Uitwerken van een systeem voor evaluatie en kwaliteitscontrole van de evaluatie.beginfase (begroot) OD 2.6Verspreiden van informatie over de onderwijsvisie via gerichte communicatiekanalen.verdere implementatie SD3Instroom/doorstroom van studenten verbeteren via een inclusieve aanpak. OD 3.1Instroom van studenten verbeteren rekening houdend met de achtergrondkenmerken van studenten.actieplan OD 3.2Doorstroom van studenten verbeteren rekening houdend met de achtergrondkenmerken van studenten.actieplan OD 3.3Studenten stimuleren om talenten optimaal te ontplooien.actieplan SD 4Streven naar een integraal kwaliteitszorgsysteem op alle niveaus van de instelling waarbij de onderwijsorganisatie afgestemd wordt op het onderwijsconcept OD 4.1Succesvolle integratie van de hogeschoolopleidingen in de UHasselt.verdere implementatie OD 4.2Realiseren van een efficiënte organisatie van de centrale onderwijsdiensten door het optimaliseren van processen en systemen. verbetering OD 4.3Optimaliseren van de samenstelling en de werking van de overlegorganen voor een efficiënt en effectief overleg over onderwijsaangelegenheden. verbetering OD 4.4Succesvolle implementatie van het kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau.beginfase (begroot) OD 4.5Verdere implementatie van het kwaliteitszorgsysteem op opleidingsniveau.verdere implementatie OD 4.6Realiseren van een effici‘nte organisatie van het academiejaar door het afstemmen van de academische kalenders van de verschillende opleidingen. actieplan SD5Lifelong learning stimuleren OD 5.1Stimuleren van initiatieven voor het versterken van de alumniwerking.actieplan OD 5.2Uitbouwen van opleidingsaanbod in het kader van postacademische / permanente vorming.actieplan OD 5.3De krachten van onderwijs en onderzoek bundelen om te komen tot een performant aanbod van doctoral schools en postdoc opleidingen waarvan de kwaliteit wordt bewaakt en geoptimaliseerd. verdere implementatie OD 5.4Ontwikkelen van professionalisering van docenten.verdere implementatie


Download ppt "Onderwijsbeleidsplan 2013-2017. Visie op onderwijs • Opleidingsaanbod: - Maatschappelijk - Wetenschappelijk - Relevant – Regionaal verankerd doch met."

Verwante presentaties


Ads door Google