De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit en onderwijstijd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit en onderwijstijd"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit en onderwijstijd
Hans Leenders Directeur BVE/OCW

2 Extra geld voor mbo?

3 Waar komen we vandaan? Noodklok: Weinig les weinig begeleiding
Weinig uitdaging Aan lot overgelaten weinig structuur Doe het zelf maar Dunne roosters Chaos Thuis op de bank!

4 Kwaliteitsbeeld Onderwijsverslag 2011-2012:
4 op de 5 opleidingen voldoen aan basiskwaliteit; 1/5 niet Positieve ontwikkeling rendementen en vsv (8,8%); stagneert Stijging zeer zwakke opleidingen van 14 naar 22 Kwaliteitsborging bij bijna 70% niet op orde Onderwijstijd: positieve ontwikkeling; 11% nog onder de norm Kwaliteitsverbetering nodig op: kwaliteitsborging, examinering, maatwerk, intake en studieloopbaanbegeleiding, begeleiding bpv Tevredenheid studenten: 6,9 opleiding en 6,3 instelling

5 Focus op Vakmanschap 1. Verhoging kwaliteit mbo:
Meer onderwijstijd Betere examens Professionalisering Hoger niveau taal en rekenen 2. Verminderen van kwalificaties en opleidingen 3. Vereenvoudiging BVE-stelsel: Instroomeisen mbo-2 Entree-opleidingen 4. Verbeteren bedrijfsvoering

6 Wetswijziging ‘Doelmatige Leerwegen …’
Intensivering uren en begeleiding Verkorting van opleidingen Entree opleiding Bekostiging

7 Intensivering 1 Gaat niet om uren maar om professionele begeleiding
Vooral in het eerste leerjaar Actieve betrokkenheid onderwijspersoneel Volwaardig en evenwichtig onderwijsprogramma Uitdagend onderwijs Flexibiliteit over de jaren heen Flexibiliteit in theorie/praktijk

8 Intensivering 2 Afwijken mag, mits:
Kwaliteit op orde (zie een van de volgende sheets) Volwaardig intensief uitdagend programma Onderwijsinhoudelijke visie Aangeven hoe kwaliteit gewaarborgd wordt/blijft Instemming studentenraad Jaarlijkse verantwoording Geïntegreerd Jaarverslag

9 Onderwijsteam Onderwijsteam staat voor kwaliteit
Multidisciplinair team, gezamenlijke verantwoordelijkheid Bevoegd docent, instructeur, studieloopbaanbegeleider, mentor, gastdocenten …. Ontwerpt het onderwijsprogramma, begeleiding, werkvormen Maakt onderlinge afspraken over de te leveren kwaliteit en hoe de kwaliteit te waarborgen en te verantwoorden Geen discussie over ‘telt dit uur mee’ maar leveren wij ‘Kwaliteit’

10 Toezicht en handhaving
Kwaliteit is vertrekpunt Onderwijstijd, onderdeel van onderzoek onderwijskwaliteit Regulier onderzoek Onderzoek op basis van jaarlijkse risico- analyse, ernstige signalen Geen terugvordering meer van bekostiging wegens onvoldoende programmering/geen dubbele controle Nieuwsbrief BVE, nr (september 2013)

11 Wanneer kwaliteit ? Tevreden afnemers/belanghebbenden
Studenten, ouders, leerbedrijven, bedrijfsleven Gemeenten, vervolgonderwijs, maatschappij, politiek Studiesucces, voldoende rendementen, Voldoende examenkwaliteit Externe validering door Onafhankelijke deskundigen Onderwijsinspectie

12 Onderwijsteam eigenaar
Professionalisering/hoog niveau Learning in plaats teaching Leren reflecteren op eigen handelen, kwaliteit Team verantwoordelijk voor realiseren van kwaliteit Prestaties evalueren, feedback organiseren Staf ondersteunend aan lijn/teams Meer samenwerking, kennisuitwisseling

13 Facilitering OCW Lerarenagenda, NOA: professionalisering
Kwaliteitsafspraken Transparantie MBO 15 en Kwaliteitsmanagement

14 Uitdaging! Elke mbo-er een uitblinker!


Download ppt "Kwaliteit en onderwijstijd"

Verwante presentaties


Ads door Google