De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit en onderwijstijd Hans Leenders Directeur BVE/OCW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit en onderwijstijd Hans Leenders Directeur BVE/OCW."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit en onderwijstijd Hans Leenders Directeur BVE/OCW

2 Extra geld voor mbo?

3  Noodklok:  Weinig les  weinig begeleiding  Weinig uitdaging  Aan lot overgelaten  weinig structuur  Doe het zelf maar  Dunne roosters  Chaos  Thuis op de bank! Waar komen we vandaan?

4  Onderwijsverslag 2011-2012:  4 op de 5 opleidingen voldoen aan basiskwaliteit; 1/5 niet  Positieve ontwikkeling rendementen en vsv (8,8%); stagneert  Stijging zeer zwakke opleidingen van 14 naar 22  Kwaliteitsborging bij bijna 70% niet op orde  Onderwijstijd: positieve ontwikkeling; 11% nog onder de norm  Kwaliteitsverbetering nodig op: kwaliteitsborging, examinering, maatwerk, intake en studieloopbaanbegeleiding, begeleiding bpv  Tevredenheid studenten: 6,9 opleiding en 6,3 instelling Kwaliteitsbeeld

5  1. Verhoging kwaliteit mbo: • Meer onderwijstijd • Betere examens • Professionalisering • Hoger niveau taal en rekenen 2. Verminderen van kwalificaties en opleidingen 3. Vereenvoudiging BVE-stelsel: • Instroomeisen mbo-2 • Entree-opleidingen 4. Verbeteren bedrijfsvoering Focus op Vakmanschap

6  Intensivering uren en begeleiding  Verkorting van opleidingen  Entree opleiding  Bekostiging Wetswijziging ‘Doelmatige Leerwegen …’

7  Gaat niet om uren maar om professionele begeleiding  Vooral in het eerste leerjaar  Actieve betrokkenheid onderwijspersoneel  Volwaardig en evenwichtig onderwijsprogramma  Uitdagend onderwijs  Flexibiliteit over de jaren heen  Flexibiliteit in theorie/praktijk Intensivering 1

8  Afwijken mag, mits:  Kwaliteit op orde (zie een van de volgende sheets)  Volwaardig intensief uitdagend programma  Onderwijsinhoudelijke visie  Aangeven hoe kwaliteit gewaarborgd wordt/blijft  Instemming studentenraad  Jaarlijkse verantwoording Geïntegreerd Jaarverslag Intensivering 2

9  Onderwijsteam staat voor kwaliteit  Multidisciplinair team, gezamenlijke verantwoordelijkheid  Bevoegd docent, instructeur, studieloopbaanbegeleider, mentor, gastdocenten ….  Ontwerpt het onderwijsprogramma, begeleiding, werkvormen  Maakt onderlinge afspraken over de te leveren kwaliteit en hoe de kwaliteit te waarborgen en te verantwoorden  Geen discussie over ‘telt dit uur mee’ maar leveren wij ‘Kwaliteit’ Onderwijsteam

10  Kwaliteit is vertrekpunt  Onderwijstijd, onderdeel van onderzoek onderwijskwaliteit  Regulier onderzoek  Onderzoek op basis van jaarlijkse risico- analyse, ernstige signalen  Geen terugvordering meer van bekostiging wegens onvoldoende programmering/geen dubbele controle  Nieuwsbrief BVE, nr. 12 (september 2013) Toezicht en handhaving

11 Tevreden afnemers/belanghebbenden  Studenten, ouders, leerbedrijven, bedrijfsleven  Gemeenten, vervolgonderwijs, maatschappij, politiek Studiesucces, voldoende rendementen, Voldoende examenkwaliteit Externe validering door  Onafhankelijke deskundigen  Onderwijsinspectie Wanneer kwaliteit ?

12  Professionalisering/hoog niveau  Learning in plaats teaching  Leren reflecteren op eigen handelen, kwaliteit  Team verantwoordelijk voor realiseren van kwaliteit  Prestaties evalueren, feedback organiseren  Staf ondersteunend aan lijn/teams  Meer samenwerking, kennisuitwisseling Onderwijsteam eigenaar

13  Lerarenagenda, NOA: professionalisering  Kwaliteitsafspraken  Transparantie  MBO 15 en Kwaliteitsmanagement Facilitering OCW

14  Elke mbo-er een uitblinker! Uitdaging!


Download ppt "Kwaliteit en onderwijstijd Hans Leenders Directeur BVE/OCW."

Verwante presentaties


Ads door Google