De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het veranderend landschap in het MBO Trends en ontwikkelingen in het MBO en de betekenis voor opleidingen / opleiden Daniëlle van PeltIngrid van Steenhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het veranderend landschap in het MBO Trends en ontwikkelingen in het MBO en de betekenis voor opleidingen / opleiden Daniëlle van PeltIngrid van Steenhoven."— Transcript van de presentatie:

1

2 Het veranderend landschap in het MBO Trends en ontwikkelingen in het MBO en de betekenis voor opleidingen / opleiden Daniëlle van PeltIngrid van Steenhoven

3 Focus op vakmanschap •Verkorting opleidingen •Intensivering onderwijstijd •Doelmatigheid (arbeidsmarktrelevantie) •Bekostiging •Herziening kwalificatiestructuur

4 Waarom Focus op Vakmanschap? •Beter presteren van deelnemers (meer begeleide onderwijstijd, sneller een diploma) •Beter presteren van onderwijsteams (meer begeleide onderwijstijd) •Beter presteren van bestuurders (keuzes)

5 Verkorting opleidingen •Basisberoepsopleiding (HZW): ten minste 1 en ten hoogste 2 jaar •Vakopleiding (PW3): ten minste 2 en ten hoogste 3 jaar •Middenkaderopleiding (PW4): 3 jaar Deze voorstellen treden in werking per 1 augustus 2014

6 Intensivering onderwijstijd •Tenminste 1000 klokuren per leerjaar (was 850): BOT en BPV •Eerste leerjaar: tenminste 700 klokuren BOT 250 klokuren BPV •Tweede + derde leerjaar: tenminste 1100 klokuren BOT, tenminste 900 klokuren BPV Deze voorstellen treden in werking per 1 augustus 2014

7 Doelmatigheid •voldoende kunnen investeren in de kwaliteit van opleidingen door versnippering van het aanbod tegen te gaan (doelmatigheid); •aansluiten op de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt en sectoren waarvoor zij werken (arbeidsmarktrelevantie); •rekening houden met de bereikbaarheid voor studenten (toegankelijkheid).

8 Bekostiging •Wordt gekoppeld aan verblijfsduur •Doorstromen naar hoger niveau wordt hierdoor moeilijker Nieuwe bekostiging wordt ingevoerd vanaf bekostigingsjaar 2015

9 Herziening kwalificatiestructuur •Heldere en eenvoudige kwalificatiestructuur –Minder kwalificatiedossiers –Andere opbouw •Dossiers worden nu ontwikkeld en voor de zomervakantie door de minister vastgesteld Vaststellen voorjaar 2014 Invoeren per augustus 2015 Verplicht per augustus 2016

10 Kwalificatiedossier A.Generieke basis: talen, rekenen, loopbaan & burgerschap B.Beroepsgerichte basis: kerntaken die voor alle profielen gelden C.Profieldeel D.Keuzede(e)l(en)

11 Pedagogisch Werk (concept) A.Generieke basis: A.Niveau 3: Nederlands en rekenen 2F, loopbaan & burgerschap B.Niveau 4: Nederlands en rekenen 3F, Engels, loopbaan & burgerschap Dus: verhoogde taaleis niveau 3 zit niet in generieke basis

12 Pedagogisch Werk (concept) B.Beroepsgerichte basis 1.Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling 2.Werken aan kwaliteit en deskundigheid

13 Pedagogisch Werk (concept) C.De profielen van dit kwalificatiedossier: 1.Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) 2.Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang (4) 3.Onderwijsassistent (4) Elk profiel heeft eigen kerntaken en werkprocessen

14 Pedagogisch Werk (concept) D.Mogelijke keuzedelen: 1.Vroeg- en voorschoolse educatie; met taaleis! (niveau 3) 2.Doorstroom naar mbo 4 (niveau 3) 3.Jeugdzorg (niveau 4) 4.Doorstroom PABO (niveau 4) 5.Doorstroom hbo – algemeen (niveau 4) 6.Diversiteit 7.Pedagogisch handelen 8.BSO


Download ppt "Het veranderend landschap in het MBO Trends en ontwikkelingen in het MBO en de betekenis voor opleidingen / opleiden Daniëlle van PeltIngrid van Steenhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google