De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MBO aan de vooravond van veel veranderingen. Toezichtkader Macrodoelm Professionaliserin g.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MBO aan de vooravond van veel veranderingen. Toezichtkader Macrodoelm Professionaliserin g."— Transcript van de presentatie:

1 MBO aan de vooravond van veel veranderingen

2 Toezichtkader Macrodoelm Professionaliserin g

3 MBO staat onder druk Vakmanschap is hard nodig voor economie Instroom staat onder druk, havo populair Meebewegen met arbeidsmarktontwikkeling (verbreding – multidisciplinairiteit) Herkenbaarheid en flexibiliteit Doelmatigheid, afnemende budgetten Veel bpv in bol-opleidingen Maatwerktrajecten in bbl (te weinig contacttijd) Relatief veel overstappers Bezuinigingen  actie in 2013 / 2014...

4 Verwachtingen Actieplan Bestuur moet meer presteren aansturing van de instelling doelmatige leertrajecten kwaliteit Onderwijsteam moet meer presteren meer begeleide lessen intensiever programma maken studeerbare programma’s Student moet meer presteren schooltaak is weektaak sneller diploma halen

5 Kwalificatiestructuur Drievoudige kwalificering beroep én vervolgstudie én maatschappij vooral initieel onderwijs Vrijheid in leerroute: bol en bbl kwalificaties aansluiten bij kenmerken doelgroep Kwaliteitseisen optimaliseren transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam (en doelmatig) Niveau-4 in 3 jaar Als kopopleiding weer specialistenopleiding

6 Compacte concrete dossiers Basisdeel/specialisatiedeel entree / vak / middenkader Strakke beschrijvingstaal: wat is een kerntaak, een werkproces, etc? Balans vakkennis, vaardigheden, houding competentiemodel als ontwikkelmethodiek Verwijzing naar verantwoordingsdocumenten bijv. arbeidsmarktcijfers, docentenoordeel Plaats voor exameneisen (examenprofiel)

7 Nieuw format Kwalificatiedossier Basis (minimaal 50% ) – naam diploma algemene basistaken (talen, rekenen, L&B) beroepsgerichte basistaken Profiel (variabel % ) – naam uitstroom contextspecifiek exameneisen opnemen / kritische beroepssituatie Keuze ( 15% ) – verplicht onderdeel diploma verdere verrijking uit hele kwalificatiestructuur verbreding, verdieping, doorstroom regio specifiek

8 Basis – Profiel - Keuze Basis beroeps Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Keuze 1 Keuze 3 Keuze 2 Keuze 4 Basis Alg Diploma- eisen Kwalificatie = Exameneisen

9 Andere bekostiging 2014 Aparte bekostiging 30+ / entree (alle niv.1) Vaste prijsfactor voor ROC’s Deeltijdfactoren: BOL 1,0 / BBL 0,4 (dtBOL stopt) Cascademodel: afnemende factor per jaar 1,2 / 1,0 / 1,0 / 0,5 / 0,2 / 0,1 entree: 1,2 / 0,6 Diplomageld per saldo: niv. 2 = 1x, niv. 3 = 2x, niv. 4 = 3x entree geen diplomabekostiging Let op: t-2 (dus telt vanaf 1 oktober 2012)

10 Andere spelregels Uren-norm BOL: 700 / 300 / 550 + 450 / 550 + 450 BBL: 240 + 610 Anders organiseren / planning & control Herprogrammeren Onderwijs Aanpassen Bedrijfsvoering Interne allocatie Bewuster toewijzen van middelen Keuzes maken als ROC

11 Verwacht in het Actieplan Organiseren / planning & control Herprogrammeren Onderwijs Aanpassen Bedrijfsvoering Interne Allocatie (= toewijzen van middelen op zo’n manier dat bepaald gedrag wordt aangemoedigd)

12 BPVgevolg instelling Aca 60%meer lessen met zelfde geld instelling Bca 40%iets meer lessen met zelfde geld instelling Cminder dan 40%geen verandering Voorbeeld consequenties

13 Tijdpad Wet BKS Een herziene set van kwalificatiedossiers februari 2013 Instellingen krijgen de mogelijkheid om gedurende twee schooljaren hun curricula aan te passen op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur en de verkortingsmaatregel. In het schooljaar 2013-2014 tenminste 20% van het totale opleidingenportfolio aangepast te hebben (te beginnen met BOL-4- opleidingen die verkort moeten worden).

14 Tijdpad Wet BKS Schooljaar 2014-2015 moet alles gereed zijn. Na februari 2013 gedurende drie jaar de kwalificatiedossiers niet meer wijzigen behoudens het keuzedeel. Inschrijven kan op domeinen of op dossier (aparte crebonummers)

15 voor zover…… stand van zaken 28 maart 2012


Download ppt "MBO aan de vooravond van veel veranderingen. Toezichtkader Macrodoelm Professionaliserin g."

Verwante presentaties


Ads door Google