De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laat de buitenlandstage echt meetellen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laat de buitenlandstage echt meetellen!"— Transcript van de presentatie:

1 Laat de buitenlandstage echt meetellen!
Experimenteren met ECVET Annejet Goede en Tineke den Harder ROC West-Brabant

2 Inhoud workshop Europese instrumenten ECVET; wat is het ?
Experimenteren met ECVET: Pro Caring Aan de slag met leerresultaten 2

3 Erg gebeurt wel degelijk veel om ons heen!
Europa heeft niet het recht om een Europees onderwijssysteem te maken of landen te dwingen hun onderwijssysteem aan te passen. Om toch van de voordelen van 1 Europese markt en het vrij verkeer van personen te kunnen genieten => samenwerking nodig om het niveau van diploma’s te vergelijken. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld studenten gemakkelijker stage in het buitenland lopen. Of een werknemer kan eenvoudiger aan de slag in een ander EU-land. 3

4 Europese instrumenten (I)
EQF, ECVET, Europass, EQAVET, EVC Van input naar output Gemeenschappelijke taal: leerresultaten Om de verschillende onderwijssystemen beter te kunnen vergelijken en transparanter te maken, zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. kwalificatiekader: vergelijking van niveaus Creditsysteem: erkenning van leerresultaten behaald in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een stage Europass: portpolio om de ervaring van een individu inzichtelijk te maken Deze presentatie gaat over het EQF. Belangrijk: shift to learning outcomes! Input (curricula, manier van lesgeven, instituten, etc.) zijn moeilijk te vergelijken, maar de output kan wel goed vergeleken worden.

5 Leerresultaten Beschreven in: De context: Kennis (knowledge)
Vaardigheden (skills) zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (competence ≠ competentie!) De context: herkenbaar/stabiel (1,2) - wisselend (3) - ook internationaal (4,5,6) - onbekend/onzeker (7,8)

6 Europese instrumenten (II)
Doel Transparantie Vergroten van studenten- en arbeidsmobiliteit Faciliteren van een levenlang leren

7 Wat is het ECVET ? (I) European Credit system for Vocational Education and Training: Europees transfersysteem voor leerresultaten in het beroepsonderwijs Maakt op termijn de transfer, accumulatie en erkenning van elders opgedane leerresultaten makkelijker en transparanter Geen aanpassing van bestaande nationale systemen

8 Wat is ECVET ? (II) Leerresultaten: wat iemand kent, begrijpt en kan doen na leren op welke wijze dan ook (output) Units van leerresultaten definiëren Afspraken maken over de definities ECVET is in ontwikkeling, er is nog een lange weg te gaan

9 Skills Toepassen van kennis Probleemoplossende vaardigheden
Leer- en ontwikkelvaardigheden Informatievaardigheden Communicatieve vaardigheden

10 Experimenteren met ECVET: Pro Caring
Drie ECVET projecten waar ROC West-Brabant in participeert: Pro Caring (Vitalis College) Pile Up (Markiezaat College) EURIAC (Radius College) Toelichting Karin op Pro Caring

11 Pro Caring Zorg en welzijn

12 Partners Estonia Italy Finland The Netherlands; Vitalis College

13 Doelstellingen Pro Caring
Verhogen van mobiliteit werkveld welzijn/zorg in Europa Afspraken maken met partners over units of Learning Outcomes Testen van de units of Learning Outcomes Buitenlandervaring erkennen en inpassen

14 Doelstellingen Pro Caring
Begrijpen van structuur en inhoud kwalificaties partnerlanden Denken vanuit gemeenschappelijkheid in het beroepsprofiel Koesteren van ervaring opgedaan in andere context Wederzijds vertrouwen Leren van elkaar

15 Werkwijze Units of Learning Outcomes Testen van Units (pilot fase)
- Student naar buitenland - Assessment student - Evaluatie student Afspraken maken over waarde van ervaring Resultaten beschrijven in booklet Verspreiding

16 Resultaat Spreken in gemeenschappelijke taal van LO
Ervaring opdoen met units of LO Transparantie Erkende mobiliteit van studenten

17 In de praktijk: spel de fruitboer
Deelnemers verdelen over 3 groepen Per groep 1 student aanwijzen Student gaat units van leerresultaten ‘verzamelen’ bij 2 groepjes Bij derde groep: vrijstelling / diploma aanvragen met zijn bewijzen

18 Evaluatie Hoe is het gegaan ?
Zijn jullie overgegaan tot het uitreiken van het diploma ? Waarom wel / niet ? Lukt het om te denken in leerresultaten ?

19

20

21

22 Learning experience UK
Mobiliteit - ECVET Éducation NL Learning experience UK Agreement what to learn = Learning Agreement Agreements between TCs = MoU Transcript of record (e.g. Europass) Hoeveel Validation of L.O. Recognition of L.O. Accumulation of L.O. Assessment of L.O. Credit for L.O. European Commission, DG EAC – Unit B5 22

23 Vragen ? Voor meer informatie kan je kijken op: Of contact opnemen met: Annejet Goede


Download ppt "Laat de buitenlandstage echt meetellen!"

Verwante presentaties


Ads door Google