De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eric Halsberghe Algemeen directeur KATHO. 1 HBO5 ten volle hoger onderwijs met alle consequenties 2Belang algemene en algemeen beroepsgerichte competenties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eric Halsberghe Algemeen directeur KATHO. 1 HBO5 ten volle hoger onderwijs met alle consequenties 2Belang algemene en algemeen beroepsgerichte competenties."— Transcript van de presentatie:

1 Eric Halsberghe Algemeen directeur KATHO

2 1 HBO5 ten volle hoger onderwijs met alle consequenties 2Belang algemene en algemeen beroepsgerichte competenties neemt toe 3EVC’s we staan nog nergens, we kunnen een grote sprong voorwaarts maken

3  Zelfde benaderingen inzake de Vlaamse Kwalificatiestructuur  Zelfde benaderingen inzake kwaliteitszorg  Zelfde mogelijkheden inzake toekenning EVK’s en EVC’s  Niet enkel arbeidsmarktgericht – ook mogelijkheden van doorstroming  Geen te strakke koppeling tussen beroeps- en onderwijskwalificaties  Voldoende flexibiliteit in curricula van HBO5-opleidingen, zelfde vrijheidsgraden als voor bachelors  Zelfde procedure erkenning nieuwe opleidingen

4  Specifieke beroepsgerichte competenties blijven van belang voor gereglementeerde beroepen  De algemene en algemeen beroepsgerichte competenties worden wel verworven in concrete beroepscontexten – specifieke beroepsgerichte competenties geen doel op zich, maar functioneel voor verwerven andere competenties  Specifieke beroepsgerichte competenties zijn minder dominant: ◦ naarmate beroepen sneller evolueren ◦ naarmate verscheidenheid van profielen/functies binnen een beroep toeneemt ◦ naarmate steeds nieuwe beroepen en functies ontstaan

5  De niveau’s (5, 6 en 7) worden vooral bepaald door de algemene en algemeen beroepsgerichte competenties ◦ mate van autonomie ◦ mate van verantwoordelijkheid ◦ diversiteit en complexiteit van contexten  Een behaald niveau voor een opleiding betekent niet dat alle verworven competenties op dat niveau behaald zijn ◦ in een bachelor opleiding worden ook veel competenties verworven op niveau 5

6 Consequenties van de stelling:  Benadering voor HBO5 opleidingen is wellicht te zwaar, te traag, te star en te sterk gefocust op specifieke beroepscompetenties ◦ SYNTRA kan veel sneller inspelen op marktevoluties  Vindingrijkheid en creativiteit nodig voor aanvullingstrajecten (basis verschil niveau 5 en 6)  Verworven competenties minder duidelijk naar werkveld ◦ Specifieke competenties afleiden uit diplomasupplement en inhoud eindwerken/projecten/bachelorproeven ◦ Formuleren learning outcomes zal probleem niet oplossen ◦ Zoeken naar betere omschrijving verworven credits in termen van competenties

7  DOEL: maximaal erkennen en valoriseren van wat mensen reeds kunnen  Ook informele en non-formele verworven competenties erkennen en valoriseren  Competenties hebben altijd betrekking op een dubbele integratie: integratie van kennis, vaardigheden en attitudes, geïntegreerd in bepaalde context(en) ◦ Kunnen we kennis ontkoppelen in functie van erkenning en waardering? ◦ Kunnen we competenties erkennen/waarderen die verworven zijn in een andere context?

8  Niet enkel op te lossen met de huidige benaderingen  Bekijken in breder tijdsperspectief / in functie van development ◦ niet enkel bij start ◦ ook in de loop van een opleiding, bij evaluatie ◦ rekening houdend met groeipotentieel  Toekenning EVK’s en EVC’s sterk binden aan instelling – opleiding ◦ voorwaarde kwaliteitsvolle aanpak

9  Aangepaste curricula ◦ hoge flexibiliteit ◦ snowflaken (personaliseren trajecten) ◦ alternatieve trajecten ◦ minder lineaire, meer circulaire-spiraalsgewijze trajecten ◦ meer gericht op creditaccumulatie ◦ mogelijkheden om kennis te ontkoppelen van de rest ◦ inherente compensatie door aard opdrachten en aanpak ◦ duurzaam leren  Samenspel aanbieders – VDAB – werkveld ◦ uitbouwen leernetwerken en leerladders ◦ uitbouwen gemengde leerroutes

10 1 HBO5 ten volle hoger onderwijs met alle consequenties 2Belang algemene en algemeen beroepsgerichte competenties neemt toe 3EVC’s we staan nog nergens, we kunnen een grote sprong voorwaarts maken

11 15u00Thematische parallelsessie 2 Workshop 1 > Peter Paul Rubens (2 e verdieping) Workshop 2 > Pieter Bruegel (3 e verdieping) Workshop 3 > Jan Van Eyck (3 e verdieping) Workshop 4 > Antoon Van Dyck (2 e verdieping) Workshop 5 > Valerius De Saedeleer (2 e verdieping)


Download ppt "Eric Halsberghe Algemeen directeur KATHO. 1 HBO5 ten volle hoger onderwijs met alle consequenties 2Belang algemene en algemeen beroepsgerichte competenties."

Verwante presentaties


Ads door Google