De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DAG VAN DE VAKDIDACTIEK Ijveren voor nijverheid! Directeur Erasmusatheneum Deinze Lerarenopleider Vrije Universiteit Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DAG VAN DE VAKDIDACTIEK Ijveren voor nijverheid! Directeur Erasmusatheneum Deinze Lerarenopleider Vrije Universiteit Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 DAG VAN DE VAKDIDACTIEK Ijveren voor nijverheid! Isabelle.Janssens@vub.ac.be Directeur Erasmusatheneum Deinze Lerarenopleider Vrije Universiteit Brussel

2 Visie op leren in scholen  Evolutie in maatschappij  Recente onderwijsontwikkelingen  Implicaties onderwijspraktijk – Van kennis als doel naar kennis als gereedschap – Van leerling passief naar actief en zelfstandig – Van sturende naar meer begeleidende leraar (coach) – EVALUEREN (moeilijk!) Kennis? Structureren na vergaren van kennis in hoofd, LT

3 Studentgericht onderwijs Constructivisme  Activiteiten en leerprocessen van leerlingen centraal (hoeklasser woonark)  Product- en procesevaluatie (criteria opstellen met leerlingen Eraspop), examen met jury (koppeling naar andere vakken)  Leerlijn zelfsturing (leraargestuurde aanpak met sterke sturing kleine projecten zoals houten puzzel/gereedschapskoffer naar leerlinggestuurde werkvormen met complexere opdrachten zoals ontwerp zitbank/GO!-cart. Doorheen een graad zelfde iconen, zelfde systematiek gebruiken)

4 Leertaken  Individueel/groepsopdrachten  Systematische aanpak  Ondersteuning via instructiekaarten, evaluatiefiches, reflectiemomenten, …  Parameters zelfsturing, complexiteit, duur, context, verantwoordelijkheid, tijdsdruk, groepsgrootte! (Taken delegeren naar leerlingen bv magazijnbeheer)  Zichtbaar maken van eindresultaat! Beroepseer van leerlingen, zelfvertrouwen

5 Directies, pedagogisch begeleiders en lerarenopleiders  Kennis, attitudes en vaardigheden  Opleiden tot brede leraren (coachen, werken in team, probleemgestuurde opdrachten opstellen)  Projectmatig werken (opdeling TV en PV STOP) binnen authentieke leeromgeving  Vertalen van werkvloer naar lerarenopleidingen

6 Focus op krachtige leeromgeving (probleemgestuurd)  Authentiek, uitdagend en gedeelde verantwoordelijkheid  Motivatie van de leerlingen, positieve attitude  Aansluitend op de werkvloer/leefwereld (Eraspop, elektriciteitsplan van thuis meebrengen)  Focus op het functionele, op het concrete!  Dynamische leeromgeving – differentiëren – evalueren (opstellen eigen checklists, -fiches, -instructiefiches)  Integratie van verschillende vakken (motivatie voor algemene vakken tov beroepsgerichte vakken? Verweven in projectmatig werken binnen realisatie ruwbouw)

7 Directies, lerarenopleiders  Blokuren, max aantal leerlingen!  Doe-stages, projectstages  Infrastructuur: didactisch comfort  Intervisie en reflectie vanuit scholen naar opleidingen (leer-kracht maken), expertise op de scholen erkennen, school - leerinstituut  Vakgroepwerking (ook voor leraren in opleiding), ruimte voor (interne) professionalisering, rol en nood van begeleidende vakken (Nederlands, …)

8 Dank aan Alle deelnemers Alle sprekers en coaches Jos, Peter, Yolien, Frederik, Jo, Sarah & Isabelle voor de vlotte organisatie van deze inspirerende studiedag! Vakdidactiek nijverheidstechnieken? Intervisie? Uitwisseling van ervaringen?


Download ppt "DAG VAN DE VAKDIDACTIEK Ijveren voor nijverheid! Directeur Erasmusatheneum Deinze Lerarenopleider Vrije Universiteit Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google