De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedragsproblemen 22-01-07.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedragsproblemen 22-01-07."— Transcript van de presentatie:

1 Gedragsproblemen

2 Recept voor gedragsproblemen
Een maal per dag een gedragsalternatief Twee maal daags een portie begrip en geduld Drie maal daags een aai over de bol

3 Gedragsproblemen Wat is (norm)aal ? Sensitiviteit Responsiviteit

4 Hulpvraag leerkracht Leren reflecteren op eigen handelen
Informatie over gedragsproblemen Observatietechnieken Klassenorganisatie Pedagogisch-didactisch klimaat

5 Op zoek naar oorzaken Omgevingskenmerken Kindkenmerken
Begrip en richtlijn voor hulpvraag

6 Hulpvraag leerling Gestructureerde leeromgeving Sociale vaardigheden
Uitdagend leerstofaanbod op maat Uitbreiding gedragsrepertoire Positief zelfbeeld

7 Ondersteuning zorgleerlingen
Uniforme regels en afspraken/aanpak Competentiegericht werken Planmatig werken/overdracht Overleg met alle betrokkenen Samenstelling groepen Inroosteren sova- training

8 Aanpak gedragsproblemen
Inzicht in functie gedrag Positieve attitude / uitdaging Concrete hulpvragen en doelen Structuur in ruimte, tijd en activiteit Sterke kanten inventariseren Gedragsrepertoire uitbreiden Aandacht voor motivatie

9 Aanpak gedragsproblemen
Overleg met kind Analyse probleemgedrag Planning Uitvoering met positieve feedback Beoordeling Verklaring resultaat

10 Ernst gedragsproblemen
Gedragsproblemen zijn ernstiger naarmate ze: -hardnekkiger zijn -vaker voorkomen -in verschillende situaties -blijvende gevolgen hebben -co-morbide zijn

11 Criteria cluster 4 (Rugzak)
Ernstige psychische stoornis of ontwikkelingspathologie volgens DSM IV Intergraal karakter problemen Bemoeienis hulpverlening Structurele beperking in deelname onderwijs

12 Zorgbehoefte - zorgaanbod
Grenzen verkennen : - Voorwaarden voldoende Optimaal gebruik interne zorgstructuur en beschikbare externe expertise Rendement van interventies – termijn Draagkracht leerkracht(en)/groep Invloed thuissituatie

13 Ambulante begeleiding REC BovenAmstel
Kennisoverdracht Advisering Leerkrachtvaardigheden Procesbegeleiding Deskundigheidsbevordering team

14 Producten REC BovenAmstel
PAB modules cluster 4 gerelateerde problematiek algemeen aandachts- en gedragsproblemen sociaal-emotionele problemen

15 Producten REC BovenAmstel
Training sociale vaardigheden PAB traject – 3 maanden School video interactie begeleiding ASS ( autisme spectrum stoornis) cursus


Download ppt "Gedragsproblemen 22-01-07."

Verwante presentaties


Ads door Google