De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22-01-07 Gedragsproblemen. Recept voor gedragsproblemen  Een maal per dag een gedragsalternatief  Twee maal daags een portie begrip en geduld  Drie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22-01-07 Gedragsproblemen. Recept voor gedragsproblemen  Een maal per dag een gedragsalternatief  Twee maal daags een portie begrip en geduld  Drie."— Transcript van de presentatie:

1 22-01-07 Gedragsproblemen

2 Recept voor gedragsproblemen  Een maal per dag een gedragsalternatief  Twee maal daags een portie begrip en geduld  Drie maal daags een aai over de bol

3 Gedragsproblemen  Wat is (norm)aal ?  Sensitiviteit  Responsiviteit

4 Hulpvraag leerkracht  Leren reflecteren op eigen handelen  Informatie over gedragsproblemen  Observatietechnieken  Klassenorganisatie  Pedagogisch-didactisch klimaat

5 Op zoek naar oorzaken  Omgevingskenmerken  Kindkenmerken  Begrip en richtlijn voor hulpvraag

6 Hulpvraag leerling  Gestructureerde leeromgeving  Sociale vaardigheden  Uitdagend leerstofaanbod op maat  Uitbreiding gedragsrepertoire  Positief zelfbeeld

7 Ondersteuning zorgleerlingen  Uniforme regels en afspraken/aanpak  Competentiegericht werken  Planmatig werken/overdracht  Overleg met alle betrokkenen  Samenstelling groepen  Inroosteren sova- training

8 Aanpak gedragsproblemen  Inzicht in functie gedrag  Positieve attitude / uitdaging  Concrete hulpvragen en doelen  Structuur in ruimte, tijd en activiteit  Sterke kanten inventariseren  Gedragsrepertoire uitbreiden  Aandacht voor motivatie

9 Aanpak gedragsproblemen Overleg met kind  Analyse probleemgedrag  Planning  Uitvoering met positieve feedback  Beoordeling  Verklaring resultaat

10 Ernst gedragsproblemen Gedragsproblemen zijn ernstiger naarmate ze: -hardnekkiger zijn -vaker voorkomen -in verschillende situaties -blijvende gevolgen hebben -co-morbide zijn

11 Criteria cluster 4 (Rugzak)  Ernstige psychische stoornis of ontwikkelingspathologie volgens DSM IV  Intergraal karakter problemen  Bemoeienis hulpverlening  Structurele beperking in deelname onderwijs

12 Zorgbehoefte - zorgaanbod  Grenzen verkennen : -Voorwaarden voldoende - Optimaal gebruik interne zorgstructuur en beschikbare externe expertise - Rendement van interventies – termijn - Draagkracht leerkracht(en)/groep - Invloed thuissituatie

13 Ambulante begeleiding REC BovenAmstel  Kennisoverdracht  Advisering  Leerkrachtvaardigheden  Procesbegeleiding  Deskundigheidsbevordering team

14 Producten REC BovenAmstel  PAB modules cluster 4 gerelateerde problematiek - algemeen - aandachts- en gedragsproblemen - sociaal-emotionele problemen

15 Producten REC BovenAmstel  Training sociale vaardigheden  PAB traject – 3 maanden  School video interactie begeleiding  ASS ( autisme spectrum stoornis) cursus


Download ppt "22-01-07 Gedragsproblemen. Recept voor gedragsproblemen  Een maal per dag een gedragsalternatief  Twee maal daags een portie begrip en geduld  Drie."

Verwante presentaties


Ads door Google