De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodiek Directieve Thuisbegeleiding binnen de diensten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodiek Directieve Thuisbegeleiding binnen de diensten"— Transcript van de presentatie:

1 Methodiek Directieve Thuisbegeleiding binnen de diensten
Team coördinator: Els Verschueren Pedagogisch coördinator: Karen Dille

2 Inhoud Voorstelling diensten
Structurele samenwerking Theoretisch kader Directieve Thuisbegeleiding Doelgroep Aanbod Hulpverleningsproces Inhoud interventies Videofragment Directieve oefening

3 Voorstelling diensten

4 Voorstelling diensten

5 Structurele samenwerking
Beide diensten vertrekken vanuit dezelfde visie en methodiek directieve thuisbegeleiding Samenwerking bestaat uit: Gezamenlijke opleiding (DT en VHT) Intervisie momenten Regelmatig overleg tussen verantwoordelijken en coördinators Praktische uitwisseling Gezamenlijke wachtlijst

6 Theoretisch kader DT kortdurend, methodisch en gefaseerd aanbod van training en begeleiding sluit aan bij de mogelijkheden en de krachten van het gezin gericht op actie gedifferentieerd aanbod op maat en tempo van het gezin directief door leiding te geven aan het hulpverleningsproces

7 Doelgroep Alle gezinnen met opvoedingsproblemen, gedragsproblemen en ineffectieve communicatie- en onderhandelingsstrategieën binnen de Bijzondere Jeugdbijstand met kinderen van 0 tot 18 jaar, woonachtig in het arrondissement Antwerpen

8 Hulpverleningsproces
Duur: Maximaal 6 maanden Beperkt aanbod aan nazorg (maximaal 3 maanden na beëindiging begeleiding) Intensiteit en fasering: Duidelijke fasering, hulpverleningsproces opgedeeld in 4 fasen Graduele en geleidelijke afbouw van huisbezoeken gedurende de 26 weken

9 Hulpverleningsproces
Fase Periode Aantal huisbezoeken per week Doel van de fase Inventarisatiefase 1ste 3 weken 2 Kennismaken Hulpvragen exploreren Vragenlijsten Doelen opstellen Fase van de analyse 4de week Feedback vragenlijsten met het gezin Handelingsplan opstellen HP bespreking met gezin en consulent Interventiefase 5e tot 9e week 10e week 11e tot 18e week 19e tot 21e week 1 1 om de 14 dagen Doelen uitwerken ahv video en training opvoedingsvaardigheden Tussentijdse evaluatie met gezin en consulent Doelen verder uitwerken Bestendiging van geleerde vaardigheden Evaluatiefase 22e tot 26e week Eindgesprek met gezin en consulent

10 Doel van de interventie
Algemene doelstellingen: de vaardigheden van het gezin versterken zodat de gezinsleden op eigen kracht verder kunnen functioneren binnen hun (maatschappelijke) context efficiënte doorstroming van gezinnen alsook uitstroom van gezinnen uit de Bijzondere Jeugdbijstand

11 Inhoud van de interventie
Gericht op twee sporen: Gedragsniveau: probleemgedrag van het kind(eren) en de hulpvraag van het gezin in kaart brengen, concreet maken en op zoek gaan naar praktische oplossingen Communicatieniveau: onderlinge communicatie tussen de gezinsleden analyseren, positieve interacties versterken, probleemoplossend vermogen vergroten en opvoeding afstemmen op de ontwikkelingstaken

12 Mogelijke interventies
Belangrijke methodieken en technieken: videohometraining gedragsmatige technieken oplossingsgerichte technieken sociale netwerkstrategieën + verschillende evaluatiemomenten gebruik van vragenlijsten, schaalvragen

13 Interventie videohometraining
Kern VHT Activerende hulpverlening primair gericht op basiscommunicatie en ontwikkeling kind Methodische werkwijze met videobeelden in thuissituatie contact inzichtelijk maken afstemmen met gezinsleden focus op krachten

14 Interventie videohometraining
Proces VHT 1) Werkwijze introduceren 2) Maken van een opname 3) Voorbereiding mbv microanalyse 4) Terugkijken en bespreken van beelden 5) Afsluiting

15 Interventie videohometraining
Krachten VHT werkt activerend tweede kans aandacht voor ogenschijnlijk onbelangrijke interactie elementen is doelgericht en vraaggericht is evidence based breed inzetbaar visueel

16 Interventie videohometraining
Toepassingsmogelijkheden pedagogische vragen vragen over het contact, de afstemming, aansluiten specifieke ontwikkelingsproblemen of een handicap verdelen van de aandacht communicatie verbeteren en positief leiding geven aan kind of gezinsleden ouderrol versterken Videofragment

17 Directieve techniek Oefening

18 Contactgegevens Team coördinator: Els Verschueren
Verantwoordelijke: Goedele Plovie Pedagogisch coördinator: Karen Dille Verantwoordelijke: Bart Billion


Download ppt "Methodiek Directieve Thuisbegeleiding binnen de diensten"

Verwante presentaties


Ads door Google