De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN HOUTEN-VAN DEN BOSCH E.J., KUIPERS J., PETERS W.A.M.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN HOUTEN-VAN DEN BOSCH E.J., KUIPERS J., PETERS W.A.M."— Transcript van de presentatie:

1 VAN HOUTEN-VAN DEN BOSCH E.J., KUIPERS J., PETERS W.A.M.
Hoogbegaafde kinderen VAN HOUTEN-VAN DEN BOSCH E.J., KUIPERS J., PETERS W.A.M.

2 Onderscheid tussen hoogintelligent en hoogbegaafd
Hoogintelligent= IQ hoger dan 130 Hoogbegaafd= -IQ hoger dan 130, - uitblinken op gebieden - doorzettingsvermogen - goed kunnen leren - creativiteit - verbanden leggen - grote denksprongen maken - problemen analyseren - voorkeur voor abstractie - concentreren - grote zelfstandigheid - motivatie sterk bepalend -perfectionisme voor interesse - snelle vroege ontwikkeling - apart gevoel voor humor

3 Hoogbegaafdheid als risico
Niet tijdig gesignaleerd Niet adequaat begeleid Gezien als ‘anders dan anderen’ Perfectionisme  faalangst  onderpresteren Didactiek op school niet op niveau Psychosociale problemen Hyperactiviteit Zwakke sociaal- emotionele ontwikkeling

4 Differentiaaldiagnose
ADHD/ hoogbegaafdheid - erg actief - agressief ASS/ hoogbegaafdheid - moeilijk sociaal aanpasbaar - weinig flexibel - hoogbegaafden hebben echter goed sociaal inzicht Hoogbegaafdheid gaat soms samen met ADHD of ASS

5 Voorkomen 2,5% van de bevolking is hoogintelligent. (IQ>130)
Onbekend hoeveel daarvan - doorzettingsvermogen bezit - creatief is en dus per definitie hoogbegaafd is.

6 Psychosociale aspecten
Endogene problematiek - interne dissynchronie/ asynchrone ontwikkeling perfectionisme faalangst - overheersende negatieve keuzes ontevredenheid existentiële depressie Exogene factoren - onbegrip tussen kind en sociale omgeving - demotivatie - miscommunicatie isolement en eenzaamheid - op lange termijn: depressieve klachten

7 Mogelijke oorzaken Triadisch interdepentiemodel
Hoog IQ, creativiteit en motivatie kunnen door positieve invloed van gezin, school en vrienden tot een harmonieuze ontwikkeling komen. Model van Heller en Hany Begaafdheidsfactoren, niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren en omgevingskenmerken => prestaties van verschillende kwaliteit op verschillende gebieden Clark Onderscheidt 4 soorten intelligentie: de cognitieve, de affectieve, de fysiek-zintuiglijke en de intuïtieve intelligentie.

8 Begeleiding Rijke leeromgeving Inspelen op individuele verschillen
Compacting en verrijking Goede interactie leerkracht-leerling Plusklas Kangoeroeklas Specifieke hulp

9 Preventie Aangepast onderwijs = noodzaak
Per leerling geschikte aanpassing Signaliserings- en diagnosticeringsinstrumenten voor vroegtijdige onderkenning Compacting en verrijking Meer aandacht voor megacognitieve vaardigheden Goede communicatie tussen ouders en school Ouderverenigingen

10 Conclusie Hoogbegaafde leerlingen verschillen van hoogintelligente leerlingen door de kwaliteit van hun denken. Behalve van een IQ hoger dan 130 beschikken deze kinderen over gedrevenheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafde kinderen kunnen zich met de juiste begeleiding ontplooien tot creatieve, goed presterende, voor de maatschappij waardevolle mensen. Zonder tijdige signalering en begeleiding echter kunnen zij gaan onderpresteren en ernstige problemen ontwikkelen. Ouders en leerkrachten hebben een belangrijke rol in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. In het onderwijs vraagt dat een omslag in visie op didactiek en omgang. illustraties: Retrieved from Retrieved from Retrieved from Retrieved from


Download ppt "VAN HOUTEN-VAN DEN BOSCH E.J., KUIPERS J., PETERS W.A.M."

Verwante presentaties


Ads door Google