De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de ouderavond: “Toptalent”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de ouderavond: “Toptalent”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de ouderavond: “Toptalent”

2 Iedereen heeft talenten gekregen om ze te gebruiken.
De Bijbel en Talenten. Iedereen heeft talenten gekregen om ze te gebruiken.

3 We willen tegemoet komen aan alle kinderen.
Gedicht over een hoogbegaafd kind.

4 Passend onderwijs: Ieder kind tot zijn recht laten komen in de klas.
rugzakleerling groep intensief eigen leerlijn herinstructie basis top leerlijn 1 begaafden hoogbegaafden leerlijn 2

5 Welke talenten? Vanavond:
De cognitieve talenten en de daaraan gekoppelde sociaal- emotionele ontwikkeling.

6 Wat doet dit met een kind?
Gedicht over een kind dat gezien en gehoord is.

7 Opbouw van de avond. Informatieve gedeelte:
Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong. Wat is begaafdheid en hoogbegaafdheid? Signalering en het DHH instrument. Compacten, versnellen, doortoetsen, routeboekjes, registratie en waardering door leerkracht. Tempoteam, leerlijnen en manier van leren.

8 Vervolg opbouw van de avond
Interactieve gedeelte/ workshop Lokaal gr. 1 /2 A: De termen en hun betekenis. Lokaal gr. 6 B: Signaleren en DHH-model. Lokaal gr. 5: Compacten, doortoetsen, versnellen Lokaal gr. 7: Leerlijnen en manier van leren Lokaal Tempoteam: Tempoteam

9 Hoogbegaafd

10 Kenmerken van hoogbegaafdheid
Hoge intelligentie (IQ hoger dan 130) Vroege ontwikkeling Uitblinken meerdere gebieden Gemakkelijk kunnen leren Goed leggen van (causale) verbanden Makkelijk kunnen analyseren van problemen Het maken van grote denksprongen Voorkeur voor abstractie Hoge mate van zelfstandigheid Brede of juist specifieke interesse/hoge motivatie/veel energie Creatief/origineel Perfectionistisch Apart gevoel voor humor Hoge mate van concentratie

11 Leerlingprofielen De succesvolle leerling De uitdagende leerling
De onderduikende leerling De drop-out De leerling met leer- en/of gedragsproblemen De zelfstandige leerling

12 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Sprongsgewijze ontwikkeling Intelligentiemeting minder betrouwbaar Ontwikkeling is omgevingsgebonden Aanpassen, onderpresteren Nog niet uitblinken op bepaalde gebieden (zoals sport, verhalen schrijven e.d.) Ontwikkelingsgebieden zijn nog erg met elkaar verbonden

13 Kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong
Sterke taalvaardigheid Veel energie, intens bezig zijn Nadenken over levensbeschouwelijke zaken Groot invoelend vermogen Grote honger naar kennis Sterk taakgericht en een hoge concentratie Fantasierijk spel, creativiteit Groot aanpassingsvermogen Sterk geïnteresseerd in letters en cijfers Sterk geheugen

14 Valkuil: Onderpresteren
Oorzaken: Aanpassingsgedrag Verveling Gevolgen: Blijven onderpresteren Faalangst Werkhoudingproblemen Hoogbegaafdheid niet ontdekken

15 Valkuilen in de sociaal –emotionele ontwikkeling
Taalgebruik Vriendschapsverwachtingen Interesses Spel

16 Uitdagingen Hoeken uitdagender maken Experimenteerhoek Ontdekdozen
Realistische hoeken Extra opdrachten bij aanwezig materiaal Specifieke materialen In kleine kring: denkactiviteiten Wijzen op abstracte kunst Beperkingen van knutselmateriaal uitleggen

17 Fasen van Signalering Eerste signalering:
Intake gesprek met ouders Observatie van de leerkracht Gedrag en prestaties van het kind op school Herkennen van eigenschappen en leerlingkenmerken van hoogbegaafde kinderen Gesprek aangaan met het kind Door informatie van ouders Overleg tussen leerkracht en Toptalentcoach Inzetten Handelingsprotocol(DHH-model) In overleg met ouders

18 Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH)
Vier modulen: Signalering Diagnostiek Leerlingbegeleiding Evaluatie

19 Begaafdheid en hoogbegaafdheid in de klas.
Compacten Doortoetsen Registratie Versnellen

20 Leerbehoeften Leerlijn 1 Beantwoordt de vragen
Presteert boven gemiddeld Luistert met interesse Leert gemakkelijk Paar keer herhaling nodig Begrijpt ideeën Geniet van leeftijdsgenoten Begrijpt de bedoeling of betekenis Kopieert nauwkeurig Is tevreden over eigen leren/ kunnen Leerlijn 2 Discussieert in detail, is kritisch Kan boven-, gemiddeld-, en onderpresteren Laat sterke opinies zien Weet het vaak al Weinig tot geen herhaling Ontwikkelt ideeën Voorkeur oudere kinderen Onderzoekt de toepassingen Creëert projecten Hoogst kritisch

21 Topdown leren/ Bottom up leren
Evaluatie – besluiten/ bekritiseren/ concluderen Wie is de beste minister? Synthese – creëren/ ontwerpen/ scheppen Ontwerp een ideale stad Analyse- patronen beschrijven/ classificeren/ vergelijken Welke milieurisico’s brengt een kerncentrale met zich mee? Toepassen – informatie in een andere context plaatsen/ aantonen dat… Hoe kunnen we het fileprobleem oplossen? Inzicht – samenvatten/ in eigen woorden zeggen/ voorbeeld geven/ uitleggen Hoe planten spinnen zich voort? Kennis- feiten en gebeurtenissen/ beschrijven In welke landen is de euro ingevoerd?

22 Tempoteam Dinsdag 45 min Vanaf groep 2 Doel: Leren leren Materiaal:
Spellen/ ontdekdozen Woensdag 90 min Groep 4, 5 en 6 Groep 7 en 8 Doel: Gelijken sparren (kring) Leren leren ( indiv) Project (groepjes)

23 Indeling workshop 15 minuten
Gr 1/2A B/ HB/ Slimme kleuters Wijbe + Marije + Maria + Esther Gr 6 DHH en handelend werken Eric + Caroline + Fiona + Mieke Gr 5 Versnellen, doortoetsen, comp. Lianne + Jikkie + Saskia S + Sandra V Gr 7 Top down leren Renate + Saskia C + Sjoukje + Nick Tempoteam Tempoteam Helene + ouder lokaal


Download ppt "Welkom bij de ouderavond: “Toptalent”"

Verwante presentaties


Ads door Google