De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de ouderavond: “Toptalent”. De Bijbel en Talenten. Iedereen heeft talenten gekregen om ze te gebruiken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de ouderavond: “Toptalent”. De Bijbel en Talenten. Iedereen heeft talenten gekregen om ze te gebruiken."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de ouderavond: “Toptalent”

2 De Bijbel en Talenten. Iedereen heeft talenten gekregen om ze te gebruiken.

3 We willen tegemoet komen aan alle kinderen. Gedicht over een hoogbegaafd kind.

4 Passend onderwijs: Ieder kind tot zijn recht laten komen in de klas. groepintensiefeigen leerlijnherinstructiebasistop leerlijn 1 begaafden leerlijn 2 hoogbegaafden rugzakleerlingrugzakleerling

5 Welke talenten? Vanavond: De cognitieve talenten en de daaraan gekoppelde sociaal- emotionele ontwikkeling.

6 Wat doet dit met een kind? Gedicht over een kind dat gezien en gehoord is.

7 Opbouw van de avond. Informatieve gedeelte: • Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong. Wat is begaafdheid en hoogbegaafdheid? • Signalering en het DHH instrument. • Compacten, versnellen, doortoetsen, routeboekjes, registratie en waardering door leerkracht. • Tempoteam, leerlijnen en manier van leren.

8 Vervolg opbouw van de avond Interactieve gedeelte/ workshop • Lokaal gr. 1 /2 A: De termen en hun betekenis. • Lokaal gr. 6 B: Signaleren en DHH-model. • Lokaal gr. 5: Compacten, doortoetsen, versnellen • Lokaal gr. 7: Leerlijnen en manier van leren • Lokaal Tempoteam: Tempoteam

9 Hoogbegaafd

10 Kenmerken van hoogbegaafdheid 1.Hoge intelligentie (IQ hoger dan 130) 2.Vroege ontwikkeling 3.Uitblinken meerdere gebieden 4.Gemakkelijk kunnen leren 5.Goed leggen van (causale) verbanden 6.Makkelijk kunnen analyseren van problemen 7.Het maken van grote denksprongen 8.Voorkeur voor abstractie 9.Hoge mate van zelfstandigheid 10.Brede of juist specifieke interesse/hoge motivatie/veel energie 11.Creatief/origineel 12.Perfectionistisch 13.Apart gevoel voor humor 14.Hoge mate van concentratie

11 Leerlingprofielen • De succesvolle leerling • De uitdagende leerling • De onderduikende leerling • De drop-out • De leerling met leer- en/of gedragsproblemen • De zelfstandige leerling

12 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong • Sprongsgewijze ontwikkeling • Intelligentiemeting minder betrouwbaar • Ontwikkeling is omgevingsgebonden • Aanpassen, onderpresteren • Nog niet uitblinken op bepaalde gebieden (zoals sport, verhalen schrijven e.d.) • Ontwikkelingsgebieden zijn nog erg met elkaar verbonden

13 Kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong • Sterke taalvaardigheid • Veel energie, intens bezig zijn • Nadenken over levensbeschouwelijke zaken • Groot invoelend vermogen • Grote honger naar kennis • Sterk taakgericht en een hoge concentratie • Fantasierijk spel, creativiteit • Groot aanpassingsvermogen • Sterk geïnteresseerd in letters en cijfers • Sterk geheugen

14 Valkuil: Onderpresteren Oorzaken: • Aanpassingsgedrag • Verveling Gevolgen: • Blijven onderpresteren • Faalangst • Werkhoudingproblemen • Hoogbegaafdheid niet ontdekken

15 Valkuilen in de sociaal –emotionele ontwikkeling • Taalgebruik • Vriendschapsverwachtingen • Interesses • Spel

16 Uitdagingen • Hoeken uitdagender maken • Experimenteerhoek • Ontdekdozen • Realistische hoeken • Extra opdrachten bij aanwezig materiaal • Specifieke materialen • In kleine kring: denkactiviteiten • Wijzen op abstracte kunst • Beperkingen van knutselmateriaal uitleggen

17 Fasen van Signalering • Eerste signalering: – Intake gesprek met ouders – Observatie van de leerkracht • Gedrag en prestaties van het kind op school • Herkennen van eigenschappen en leerlingkenmerken van hoogbegaafde kinderen • Gesprek aangaan met het kind – Door informatie van ouders • Overleg tussen leerkracht en Toptalentcoach • Inzetten Handelingsprotocol(DHH-model) – In overleg met ouders

18 Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) Vier modulen: • Signalering • Diagnostiek • Leerlingbegeleiding • Evaluatie

19 Begaafdheid en hoogbegaafdheid in de klas.  Compacten  Doortoetsen  Registratie  Versnellen

20 Leerbehoeften Leerlijn 1 • Beantwoordt de vragen • Presteert boven gemiddeld • Luistert met interesse • Leert gemakkelijk • Paar keer herhaling nodig • Begrijpt ideeën • Geniet van leeftijdsgenoten • Begrijpt de bedoeling of betekenis • Kopieert nauwkeurig • Is tevreden over eigen leren/ kunnen Leerlijn 2 • Discussieert in detail, is kritisch • Kan boven-, gemiddeld-, en onderpresteren • Laat sterke opinies zien • Weet het vaak al • Weinig tot geen herhaling • Ontwikkelt ideeën • Voorkeur oudere kinderen • Onderzoekt de toepassingen • Creëert projecten • Hoogst kritisch

21 Topdown leren/ Bottom up leren Evaluatie – besluiten/ bekritiseren/ concluderen Wie is de beste minister? Synthese – creëren/ ontwerpen/ scheppen Ontwerp een ideale stad Analyse- patronen beschrijven/ classificeren/ vergelijken Welke milieurisico’s brengt een kerncentrale met zich mee? Toepassen – informatie in een andere context plaatsen/ aantonen dat… Hoe kunnen we het fileprobleem oplossen? Inzicht – samenvatten/ in eigen woorden zeggen/ voorbeeld geven/ uitleggen Hoe planten spinnen zich voort? Kennis- feiten en gebeurtenissen/ beschrijven In welke landen is de euro ingevoerd?

22 Tempoteam Dinsdag 45 min • Vanaf groep 2 Doel: • Leren leren Materiaal: • Spellen/ ontdekdozen Woensdag 90 min • Groep 4, 5 en 6 • Groep 7 en 8 Doel: • Gelijken sparren (kring) • Leren leren ( indiv) • Project (groepjes)

23 Indeling workshop 15 minuten • Gr 1/2A B/ HB/ Slimme kleutersWijbe + Marije + Maria + Esther • Gr 6DHH en handelend werkenEric + Caroline + Fiona + Mieke • Gr 5Versnellen, doortoetsen, comp.Lianne + Jikkie + Saskia S + Sandra V • Gr 7Top down lerenRenate + Saskia C + Sjoukje + Nick • TempoteamTempoteamHelene + ouder lokaal


Download ppt "Welkom bij de ouderavond: “Toptalent”. De Bijbel en Talenten. Iedereen heeft talenten gekregen om ze te gebruiken."

Verwante presentaties


Ads door Google