De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoogbegaafdheid: Een Uitdaging!. Wat is hoogbegaafdheid anders dan intelligentie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoogbegaafdheid: Een Uitdaging!. Wat is hoogbegaafdheid anders dan intelligentie?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoogbegaafdheid: Een Uitdaging!

2 Wat is hoogbegaafdheid anders dan intelligentie?

3 Herkenbaar? Leerling A •kent de antwoorden •gefocust en oplettend •houdt van simpele logica •werkt hard •presteert bovengemiddeld •‘technicus’ Leerling B •heeft altijd vragen •diep betrokken, daarom soms afwezig •drijft op complexiteit, ook in woorden •hangt rond en test uit •presteert bovenge- middeld – ondermaats •‘uitvinder’

4

5 Definitie is afhankelijk van je doel!

6 Omgeving is ook belangrijk

7 Hoogbegaafdheid en hoogbegaafd gedrag: daar zit nog wel wat tussen

8 Kenmerken die je vaak ziet bij hoogbegaafden •Leerhonger, drang tot begrijpen, onderzoeken •Gedreven, veel bewegen, veel praten gedachtestroom niet stil kunnen zetten •Gevoelig, gevoel voor rechtvaardigheid, empathie •Verbeeldingskracht, fantasievol, wegdromen

9 Om hoeveel leerlingen gaat het? •Hoeveel hoogbegaafde leerlingen zitten er in een V+ klas? •Hoeveel hoogbegaafde leerlingen zitten er in een Havo klas?

10 Om hoeveel leerlingen gaat het?

11 Hoe herken je een hoogbegaafde leerling in de klas?

12 Ze zijn niet allemaal hetzelfde

13 Profielen samengevat

14 En als ze onderpresteren, hoe herken ik ze dan? •Uitsteller •Geheime perfectionist •Martelaar •Muurbloempje •Sociale type •Ritselaar

15 Hoogbegaafd maar toch niet zo slim ….

16 Is dit een Cheeta?

17 Enkele verklaringen voor onderpresteren •Automatisering en nadenken: anders voelen •Overtuiging: zie je wel, ik kan het niet •Geheugen: hoe moet ik dat nu leren? •Motivatie: het wil niet, ik vind er niets aan •Frustratietolerantie: nog nooit door hoeven zetten •Hiaten

18 Het Baarnsch Lyceum: goed in hun vel, goed tot hun recht •Plusklassen met extra betavakken en klassieke talen, hoger tempo, meer huiswerk, andere didactiek, meer uitdaging •Tutorproject - maatjes, groep •Betasterren in bovenbouw - uitdaging •Flexlessen – uitdaging, hiaten •Talen - extra uitdaging •Maatwerk en begeleiding voor leerlingen die vastlopen •Extra vakken in bovenbouw - uitdaging

19 Ervaringen van enkele deskundigen.. •Je komt pas te weten wat er speelt als je contact maakt!

20 In jouw vakles •Maak groepjes per vak of vakgebied •Ouders sluiten zich hierbij aan of vormen een eigen groep (hoe kun je als ouder begeleiden?) •Lees de casussen door. Je mag ook zelf een casus inbrengen. •Kies een casus uit. Wat is volgens jou het probleem? •Bespreek met elkaar wat je in jouw vak(gebied) voor deze leerling zou kunnen doen om zijn talent tot zijn recht te laten komen •Plenair: delen van ideeën

21 Kenmerken van opdrachten voor hoogbegaafden (SLO) •Moeilijk •Uitdagend •Open •Echt probleem •Nieuw •Onderzoek stimuleren •Hoog in de taxonomie van Bloom •Reflectie •Top down •Keuze laten (autonomie)

22 Taxonomie van Bloom 6. Creëren 6. Creëren Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen 5. Evalueren 5. Evalueren Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis Controleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen 4. Analyseren 4. Analyseren Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken Vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden 3. Toepassen 3. Toepassen Informatie in een andere context gebruiken Bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen 2. Begrijpen 2. Begrijpen Ideeën of concepten uitleggen Interpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen 1. Onthouden 1. Onthouden Informatie herinneren Herkennen, beschrijven, benoemen Hogere orde denken 

23 Of toch andersom?

24


Download ppt "Hoogbegaafdheid: Een Uitdaging!. Wat is hoogbegaafdheid anders dan intelligentie?"

Verwante presentaties


Ads door Google