De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Talent voor Excellent Personalized Learning, Februari 2014 Lianne Hoogeveen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Talent voor Excellent Personalized Learning, Februari 2014 Lianne Hoogeveen."— Transcript van de presentatie:

1 Talent voor Excellent Personalized Learning, Februari 2014 Lianne Hoogeveen

2 https://todaysmeet.com/talent

3 De belangrijkste conclusie n.a.v. de bijeenkomst van vorige week is ….. www.Todaysmeet.com/talent

4 Wie dan wel / wie nog meer?

5 En zij?

6

7 Doel van onderwijs

8 HOOGBEGAAFD? Verschillende theorieën en modellen; verschil in nadruk Meest gangbaar op dit moment in Nederland (en daarbuiten): een multidimensionaal, dynamische visie: de prestaties van een leerling zijn afhankelijke van aangeboren capaciteiten, persoons- en omgevingsfactoren. HOOGBEGAAFD?

9 Differentiated Model of Gifted and Talented (DMGT) (Gagné 2008)

10 6 profielen van hoogbegaafde leerlingen (Betts & Neihart, 1988; 2010) •Autonome, zelfsturende, leerling •Succesvolle leerling •Creatieve leerling (Uitdagende) •Onderduikende leerling •Leerling met leer- en/of gedragsproblemen •Risicoleerling (Dropout) http://www.ingeniosus.net/archives/dr-george-betts-and-dr-maureen-neihart-share-revised-profiles-of-gifted

11 De autonome, zelfsturende leerling •Presteert op een manier die past bij haar/zijn capaciteiten •Toont goede sociale vaardigheden •Werkt zelfstandig •Ontwikkelt eigen doelen •Werkt zonder behoefte aan bevestiging •Werkt enthousiast voor passies •Is creatief •Komt op voor eigen opvattingen •Neemt risico’s Betts & Neihart, 1998; 2010

12 De succesvolle leerling •Presteert ‘goed’ •Is perfectionistisch •Zoekt bevestiging van de docent •Vermijdt risico •Accepteert / conformeert •Is afhankelijk (Betts & Neihart, 1998; 2010)

13 De creative (uitdagende) leerling •Corrigeert de docent •Stelt regels ter discussie •Is eerlijk en direct •heeft stemmingswisselingen •Vertoont inconsistente werkwijzen •Heeft een slechte zelfcontrole •Is creatief •Is actief •Houdt van discussie •Komt op voor eigen opvattingen •Is competitief

14 Autonoom/zelfsturendSuccesvolCreatief uitdagend Wie?

15 Doel van onderwijs

16 •Hesse, H. 1906 Aprile, P., 2002

17 Autonome leerling •Ruimte voor het ontwikkelen van een lange-termijn geïntegreerd studieplan / sta niet in de weg!; •Flexibiliteit m.b.t. traditioneel beleid en regels; •Ondersteuning in de psychologische last van succes (Betts & Neihart, 2010)

18 Succesvolle leerling •Een uitdagend programma •Hulp bij het verlaten van de ‘comfort zone’ ; •Ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden tot zelfstandig leren; •Contact met intellectuele gelijken

19 •Tolerant leerklimaat •Verdieping •Directe en heldere communicatie •Gevoelens toestaan •Zelfwaardering opbouwen Creatief/uitdagend

20 Flow / Motivatie Ervaren uitdaging Moet kunnen Moeilijk! Super moeilijk!!! Makkelijk! Eitje! Hoogeveen, 2013 (naar Csikszentmihalyi, 1975) capaciteiten

21

22 Willen wij / onze collega’s dat leerlingen excelleren? Wat zijn de belemmeringen?

23

24 http://www.youtube.com/watch?v=RWd26pzzNAU

25 http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/vakspecifiek-verrijken

26 Taxonomie van Bloom 6. Creëren 6. Creëren Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen 5. Evalueren 5. Evalueren Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis Controleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen 4. Analyseren 4. Analyseren Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken Vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden 3. Toepassen 3. Toepassen Informatie in een andere context gebruiken Bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen 2. Begrijpen 2. Begrijpen Ideeën of concepten uitleggen Interpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen 1. Onthouden 1. Onthouden Informatie herinneren Herkennen, beschrijven, benoemen Hogere orde denken 

27 Habits of Mind,Costa, 2003

28 Catastrophe theory Inhoud, proces en producten moeten versneld en verrijkt worden aangeboden tot een punt waar “meer” “ anders ” wordt (Schiever & Maker, 2003)

29 •Meer abstract dan concreet •Verrijking en Versnelling •Hogere orde denken (Bloom) andersanders

30 Intelligent zijn of worden? http://www.brainology.us/webnav/videogallery.aspx

31

32 Een goed programma is niet voldoende •Differentiatie niet alleen op grond van prestatieverschillen, maar ook van verschillen in leerstijl en leermotivatie (Tomlinson, 2005). •Een collectieve ambitieuze leercultuur (educatief optimisme) zorgt voor hogere ambities en verwachtingen (Hoy,Tarter & Woolfolk, 2006; Raban, 2010). •De docent speelt een belangrijke rol in het motiveren en laten excelleren van leerlingen (van Veen & Van der Lans, 2011) •De kwaliteit van docenten lijkt cruciaal te zijn voor leerprestaties (Van der Steeg et al., 2011; van Elk et al., 2011; OECD, 2012)

33 We should teach who we are rather than merely teach what we know (Palmer, 1998) Een goede docent… •… daagt leerlingen uit om na te denken, heeft pedagogische vaardigheden en geeft positieve feedback èn feed forward (Hattie, 2007) •… is de leider van een samenwerkende ‘community’ (Wells,1999) •… beschikt over de ‘six habits of highly inspiring honours teachers’ (Wolfensberger, 2008); authenticiteit; moed, uitdaging, bereid tot investeren in de relatie; ‘to walk the talk’, ‘live the dream’. •… is een rolmodel voor zijn/haar leerlingen (Shavinina, 2009)

34 Hoe personaliseer jij jouw les voor excellente leerlingen? Tips voor anderen beren

35 6 profielen van hoogbegaafde leerlingen (Betts & Neihart, 1988; 2010) •Autonome, zelfsturende, leerling •Succesvolle leerling •Creatieve leerling (Uitdagende) •Onderduikende leerling •Leerling met leer- en/of gedragsproblemen •Risicoleerling (Dropout) http://www.ingeniosus.net/archives/dr-george-betts-and-dr-maureen-neihart-share-revised-profiles-of-gifted

36 6 profielen van docenten (naar: Betts & Neihart, 1988; 2010) •Autonome, zelfsturende docent •Succesvolle docent •Creatieve docent (Uitdagende) •Onderduikende docent •Problematische docent •Een uitgebluste docent http://www.ingeniosus.net/archives/dr-george-betts-and-dr-maureen-neihart-share-revised-profiles-of-gifted

37 De autonome, zelfsturende docent •Functioneert optimaal •Toont goede sociale vaardigheden •Werkt zelfstandig •Ontwikkelt eigen doelen •Werkt zonder behoefte aan bevestiging •Werkt enthousiast voor passies •Is creatief •Komt op voor eigen opvattingen •Neemt risico’s Betts & Neihart, 1998; 2010

38 De succesvolle docent •Presteert ‘goed’ •Is perfectionistisch •Zoekt bevestiging •Vermijdt risico •Accepteert / conformeert •Is afhankelijk (Betts & Neihart, 1998; 2010)

39 De creatief uitdagende docent •corrigeert anderen •stelt regels ter discussie •is eerlijk en direct •heeft stemmingswisselingen •vertoont inconsistente werkwijzen •heeft een slechte zelfcontrole •is creatief •is actief •houdt van discussie •komt op voor eigen opvattingen •is competitief

40 Creatief uitdagende docent … •Ga in gesprek; •Toon respect en begrip; •Enthousiasmeer anderen; •Verleid je collega’s uit hun comfort zone te komen; •Ontwikkel jezelf tot een autonome, zelfsturende docent(onderzoeker)!

41 Succesvolle docent... •Durf de uitdaging aan te gaan; •Kom uit je ‘Comfort Zone’; •Ontwikkel vaardigheden voor zelfstandig handelen; •Ontwikkel jezelf tot een autonome, zelfsturende docent(onderzoeker)! (Betts & Neihart, 1998; 2010)

42 Succes! Lianne Hoogeveen – l.hoogeveen@acsw.ru.nl


Download ppt "Talent voor Excellent Personalized Learning, Februari 2014 Lianne Hoogeveen."

Verwante presentaties


Ads door Google