De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Acadin Ontwikkeld door: Desirée Houkema (SLO) – versie januari 2011 Te downloaden via www.acadin.nl/dto/instructiewww.acadin.nl/dto/instructie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Acadin Ontwikkeld door: Desirée Houkema (SLO) – versie januari 2011 Te downloaden via www.acadin.nl/dto/instructiewww.acadin.nl/dto/instructie."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Acadin Ontwikkeld door: Desirée Houkema (SLO) – versie januari 2011 Te downloaden via www.acadin.nl/dto/instructiewww.acadin.nl/dto/instructie

2 Doelen workshop •Inzicht in achtergronden bij Acadin •Overzicht mogelijkheden en werkwijze leeromgeving •Voldoende ervaring voor gebruik in eigen praktijk •Gelegenheid tot stellen van vragen

3 Overzicht •Inleiding –Doelstellingen, achtergronden, mogelijkheden •Werken met Acadin –Aan de slag binnen uw eigen Topdomein •Afronding –Vragen, evaluatie, afsluiting

4 Doelstellingen Acadin •Doelen: –Ruimte creëren voor onbegrensd leren –Bijdragen aan stimulerende, rijke leeromgeving –Ondersteuning bij vormgeven onderwijs op maat –Uitbreiding van beschikbare mogelijkheden en bronnen –In te bedden binnen dagelijkse onderwijspraktijk (in de context van andere onderwijsvoorzieningen) •Doelgroepen (basisonderwijs): –Talentvolle / (hoog)begaafde leerlingen –Begeleider(s): eigen leerkracht(en), begeleider verrijkingsklas, (hoog)begaafdheidscoördinator, IB-er, externe begeleider, andere (externe) betrokkenen, …

5 Aanleiding •Referentieniveaus, kerndoelen en (regulier) aanbod is afgestemd op “gemiddelde” leerlingen  voldoen niet voor leerlingen met (uitzonderlijk) talent •Onvoldoende cognitieve uitdaging  doen vaak onvoldoende relevante leerervaringen op •Onvoldoende afstemming op individuele mogelijkheden, interesses en behoeften  aanwezig talent wordt niet optimaal benut en aangesproken

6 (Ver)rijk(t) onderwijs Bovengemiddeld (ca. 25%) Moeilijk (ca. 10%) Erg moeilijk (ca. 5%) Mate van gewenste differentiatie is groot: een hele uitdaging om een afgestemd verrijkend aanbod samen te stellen voor bovengemiddelde t/m (hoog)begaafde leerlingen! hoogbegaafdheid.slo.nl

7 Moeilijkheidsgraad •Bovengemiddeld –ca. 20-30% van de leerlingen, per vakgebied –geschikt voor de betere leerlingen –met name gericht op verbreding •Moeilijk –ca. 10% van de leerlingen, per vakgebied –geschikt voor de best presterende leerlingen –met name gericht op verdieping van onderwerpen •Erg moeilijk –ca. 5-10% van de leerlingen –geschikt voor (hoog)begaafde leerlingen –met name gericht op hogere orde denkvaardigheden

8 6. Creëren 6. Creëren Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen 5. Evalueren 5. Evalueren Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis Controleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen 4. Analyseren 4. Analyseren Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken Vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden 3. Toepassen 3. Toepassen Informatie in een andere context gebruiken Bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen 2. Begrijpen 2. Begrijpen Ideeën of concepten uitleggen Interpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen 1. Onthouden 1. Onthouden Informatie herinneren Herkennen, beschrijven, benoemen Hogere orde denken  Bloom’s taxonomie

9 Les Kikkers – Variant 1 Wanneer kwaken kikkers? Hoe ademen kikkers? En kikkervisjes? Wat eten kikkers? Wat is koudbloedig? Waar leven kikkers? Les Kikkers – Variant 1 Wanneer kwaken kikkers? Hoe ademen kikkers? En kikkervisjes? Wat eten kikkers? Wat is koudbloedig? Waar leven kikkers? Les Kikkers – Variant 2 Welke relatie zie je tussen de lichaamsbouw van de kikker en zijn manier van voortbewegen? Wat moet er aan een kikker veranderen wil het kunnen overleven in een woestijn? De kikker is een beschermde diersoort. Welke gevolgen zal het uitsterven van alle kikkers op de aarde hebben? Wat zou er op aarde veranderen? Ontwerp en beschrijf een kikkerparadijs, maak hierbij een tekening. Het antwoord is kikkervisje; verzin tenminste 5 vragen bij dit antwoord. Les Kikkers – Variant 2 Welke relatie zie je tussen de lichaamsbouw van de kikker en zijn manier van voortbewegen? Wat moet er aan een kikker veranderen wil het kunnen overleven in een woestijn? De kikker is een beschermde diersoort. Welke gevolgen zal het uitsterven van alle kikkers op de aarde hebben? Wat zou er op aarde veranderen? Ontwerp en beschrijf een kikkerparadijs, maak hierbij een tekening. Het antwoord is kikkervisje; verzin tenminste 5 vragen bij dit antwoord.

10 Wat biedt Acadin? •Uitdagende leeractiviteiten voor leerlingen, aansluitend bijleeractiviteiten –interesses: keuze uit breed aanbod (content) –mogelijkheden: niveau, leervoorkeur, (denk)vaardigheden –behoeften (cognitief, sociaal en emotioneel): o.a. ontmoeting en samenwerking met gelijkgestemden  De individuele leerling staat centraal •Ondersteuning van begeleider(s) –Vinden van passend leermateriaal –Handreikingen voor inzet materiaal –Uitbreiding van beschikbare (kennis)bronnen –Leeromgeving voor plannen, feedback/beoordeling

11 Wat heeft deze leerling nodig? •Welk leerniveau (in leerjaren) kan deze leerling aan (per vakgebied)? •Welke moeilijkheidsgraad kan deze leerling aan? •Binnen welke (vak)gebieden liggen zijn interesses? •Welke leervoorkeur(en) heeft deze leerling? •Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van deze leerling, bijvoorbeeld m.b.t. specifieke (denk)vaardigheden? •Welke leeractiviteit kan ik inzetten om… … zijn (denk)vaardigheden (verder) te ontwikkelen? … aan te sluiten bij …  Afstemming op leerlingprofiel en zoekcriteria

12 Huidige leerlingprofiel •Didactisch niveau –Per hoofdvakgebied:rekenen/wiskunde, taal, wereldoriëntatie –Moeilijkheidsgraad: bovengemiddeld, moeilijk, erg moeilijk •Interesses  Didactisch niveau in te stellen door beheerder Topdomein  Interesses in te voeren door leerling in eigen profiel

13 Huidige zoekcriteria •Alle leeractiviteiten zijn inhoudelijk beschreven op: –Vakgebieden PO –Trefwoorden –Leerniveau(s) –Moeilijkheidsgraad –(Denk)vaardigheden –Meervoudige intelligentie •Praktische informatie: –Benodigde tijd ( 10 uur) –Digitaal vs niet-digitaal

14 Introductievideo Acadin Online te bekijken via www.acadin.nl/dtowww.acadin.nl/dto

15 Demonstratie Digitale Topomgeving •Mogelijke rollen waarmee ingelogd kan worden binnen een Topdomein: –Beheerder (moderator) –Begeleider –Leerling •Inloggen via: –www.acadin.nlwww.acadin.nl –dto.acadin.nldto.acadin.nl •Introductievideo, offline demo (pps) en handleidingen (pdf): –Te downloaden via www.acadin.nl/dto/instructiewww.acadin.nl/dto/instructie

16 Zelf aan de slag! Log in als moderator in uw eigen Topdomein  Overzichtspagina gebruikersbeheer 1 ‘Leerling toevoegen’ 3 Koppel leerling en begeleider  Selecteer de begeleider(s) van leerling 5 Stel het ‘leerprofiel’ in  Selecteer niveau per hoofdvakgebied 4 ‘Begeleider toevoegen’  Maak minimaal één begeleider aan 2

17 Werken met Acadin  Leeractiviteiten klaarzetten Log in als begeleider  Overzichtspagina ‘Mijn leerlingen’ Klik op de naam van een leerling  Ga naar leeromgeving van leerling 1 2 ‘(uitgebreid) zoeken’  Zoek op criteria 3 Bekijk de resultaten  Zoek een geschikte leeractiviteit 4 Klik op ‘Meer details’ 5 ‘Bekijk leeractiviteit’  Geschikt? ‘Leeractiviteit toekennen’ 6 ‘Uiterste inleverdatum’ instellen 7 ‘Cijfer’ (beoordelingschaal ) instellen 8 ‘Bewaar de wijzigingen… ‘ 9

18 Lever de afgeronde leeractiviteit digitaal in  Ter beoordeling voor begeleider(s) Werken met Acadin  Leeractiviteiten inleveren Log in als leerling  Overzichtspagina ‘leeractiviteiten’ 1 Bekijk een leeractiviteit  Ga aan de slag met de leeractiviteit 3 Klik op de titel van een leeractiviteit  Bekijk informatie over de leeractiviteit 2 Bewaar recente (werk)bestanden (online) 4 5

19 •Vragen? •Evaluatie –Inzicht in achtergronden –Overzicht mogelijkheden Acadin –Basis voor gebruik eigen Topdomein •Opmerkingen •Suggesties Afsluiting

20 Desirée Houkema d.houkema@slo.nl Projectleider Yvette Eveleens y.eveleens@kennisnet.nl Product manager Contactgegevens • voor technische vragen, aanvraag Topdomein en klachten via acadin@kennisnet.nlacadin@kennisnet.nl • voor inhoudelijke vragen en bijdrage leeractiviteiten (content) via acadin@slo.nlacadin@slo.nl Zie ook de websites: – www.acadin.nl www.acadin.nl – hoogbegaafdheid.slo.nl hoogbegaafdheid.slo.nl Meer informatie


Download ppt "Workshop Acadin Ontwikkeld door: Desirée Houkema (SLO) – versie januari 2011 Te downloaden via www.acadin.nl/dto/instructiewww.acadin.nl/dto/instructie."

Verwante presentaties


Ads door Google