De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIE-AVOND VERBREDINGSPROJECT KLAS 1 19.30OPENING / VOORSTELLEN 19.40VERBREDING ALGEMEEN 20.20PAUZE 20.30VRAGEN 21.00SLUITING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIE-AVOND VERBREDINGSPROJECT KLAS 1 19.30OPENING / VOORSTELLEN 19.40VERBREDING ALGEMEEN 20.20PAUZE 20.30VRAGEN 21.00SLUITING."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIE-AVOND VERBREDINGSPROJECT KLAS 1 19.30OPENING / VOORSTELLEN 19.40VERBREDING ALGEMEEN 20.20PAUZE 20.30VRAGEN 21.00SLUITING

2 VERBREDINGSPROJECT VAN HET STEDELIJK GYMNASIUM TE NIJMEGEN

3 VERBREDINGSPROJECT n Ontstaan van het project n Doel n De klas uit n Organisatie

4 HET PROJECT IN VOGELVLUCHT n Steun overheid 85/86 - 90/91 n Gefaseerde invoering n Identificatie-instrument n 2 Voorlichtingsfilms n Draaiboek n Op eigen kracht verder vanaf 1991 n vanaf 2006 Begaafdheidsprofielschool

5 OPZET PROJECT Je als verbreder de kans geven: n om de les te verlaten, die in jouw ogen gemist kan worden n om aan je eigen project te werken in de vrijgekomen tijd n om je zo bewust te worden van je talenten n om (leer)vaardigheden aan te leren

6 PLAATS PROJECT BINNEN DE SCHOOL n Steunles wi en Gr / La n Faalangstreductietraining n Studielessen algemeen n Orthopedagoog n Examenangstreductietraining

7 n Extra vakken in de vrije ruimte n Olympiades n Spaans n Huiswerkklas n Verbredingsproject

8 INTELLIGENTE LEERLING n Intellect n Creativiteit n Motivatie n Vaardigheden

9 SLIM of HOOGBEGAAFD? n kent de antwoorden n gefocust en oplettend n houdt van simpele logica n werkt hard n presteert bovengemiddeld n ‘technicus’ n heeft altijd vragen n diep betrokken, daarom soms afwezig n drijft op complexiteit, ook in woorden n hangt rond en test uit n presteert bovenge- middeld – ondermaats n ‘uitvinder’

10 PROCEDURE KLAS 1 n sept.brief ouders testen n okt.tests n nov./dec.uitslag tests overleg mentoren lijst projectleerlingen

11 TESTS n 1.Intelligentie: ISTTotaal 180 punten 90 - 100 = IQ 125 101 - 110 = IQ 133 Leerlingen > 110 in project

12 n 2.Motivatie: Behoefte aan kennis vergaren FEStotaal 41 punten, gemiddeld 25 punten Leerlingen> 30 gemotiveerd < 18 vaak problemen

13 n 3.Schoolvragenlijst (SVL) 1.Motivatie in de klas 2.Zelfbeeld 3.Plaats in de klas

14 GANG VAN ZAKEN n Test intelligentie motivatie SVL n Prestaties op school n Mening mentor n Invloed ouders n Overige informatie n Hieruit volgt uitnodiging voor project

15 AAN HET WERK n dec./jan.leerlingja/nee brief oudersja/nee ouderavond gesprek beslissen onderwerp kiezen de klas uit gesprekjes met begeleider n juni(deels) afronden n ma. 8 juniV-markt

16 V-markt

17

18 ONDERWERPEN WERKVORMEN n Voorbeelden van werkstukken 1. Toneelstuk schrijven en opvoeren 2. Boekbespreking maken 3. Muziekboek samenstellen 4. Interviews buiten school 5. Werkstuk over eigen interesses

19 ANDERE ONDERWERPEN n Programmeren n Tekenen n Bord- of computerspel n LOI-cursus n Voor-conservatoriumklas

20

21 PROCEDURE KLAS 2 - 4 n Projectleerlingen gaan door n Begin schooljaar: uitnodiging tot deelname nieuwe leerlingen via de mentoren n Bij rapporten: 1. Controle op voortgang 2. Aanvulling nieuwe deelnemers (die in tweede jaarhelft instappen)

22 LEERLING (voordelen) n Rapport / certificaat n Leeftijdgroep blijft n Brede oriëntatie n Afwisseling

23 DOCENTEN (voordelen) n Begeleiding is inspirerend n Bewustwording van HB-leerling n Herkenning van HB-leerling

24 COÖRDINATOREN n Organisatie testen n Uitnodigen tot deelname n Verzorgen van ‘opstartlessen’ n Contact leerling n Overleg met de ‘Verbredingsouders’ n Voortgangscontrole n Leerlingvolgsysteem

25 LOGBOEK n Gang van zaken n ‘Principeverklaring’ docenten n Werkrooster n Afspraken begeleider n Agenda n Communicatie

26 BEGELEIDERS n Team van docenten n Krijgen schriftelijke instructie n Begeleidersbijeenkomsten

27 TAKEN BEGELEIDERS n Onderwerp helpen bepalen n Planning controleren n Helpen waar nodig n Logboek bij (laten) houden n Afronden op 1 juni n Beoordelen

28 Gezocht: VERBREDINGSOUDER(S) n meld uw belangstelling of vragen aan ons: verbreding@stedelijkgymnijmegen.nl

29 BIJEENKOMST VRIJDAG: n verbreders uit klas 1 n het tweede uur n in de aula TOT DAN!


Download ppt "INFORMATIE-AVOND VERBREDINGSPROJECT KLAS 1 19.30OPENING / VOORSTELLEN 19.40VERBREDING ALGEMEEN 20.20PAUZE 20.30VRAGEN 21.00SLUITING."

Verwante presentaties


Ads door Google