De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voor Leonardo Colleges

Verwante presentaties


Presentatie over: "voor Leonardo Colleges"— Transcript van de presentatie:

1 voor Leonardo Colleges
DENKEN over DENKEN voor Leonardo Colleges

2 Waarom Denken-over-Denken (DoD) voor Leonardo Colleges?
Omgaan met hoogbegaafdheid: Leerlingen: wat is hoogbegaafd leven? Leerkrachten: Hoe realiseer je potentiële hoogbegaafdheid? School: Hoe leert de school met excellentie omgaan? Denken over Denken voor Leonardo Colleges

3 DoD op Leerlingniveau:
Wat is hoogbegaafd leven? Denken staat centraal in de puberteit HB-en blinken uit in denken, zoeken het denken: leerhonger Bewust worden van eigen denken is voor de volgende generatie essentieel Harmonieuze ontwikkeling: denken verbinden met voelen, willen en de ander Verantwoord leiderschap, initiatieven nemen Denken over Denken voor Leonardo Colleges

4 Visie DoD. We gaan uit van
Valkuilen bij volwassen HB: denken lost alles op (inhoud boven relatie) gevoel en ambitie weggedrukt kunnen alles  niet kunnen kiezen  versplinteren van aandacht onderpresteren faalangst perfectionisme Denken over Denken voor Leonardo Colleges

5 Leerkrachten: Hoe realiseer je hoogbegaafdheid?
Deskundigheidsbevordering: Signalering en coaching; misdiagnoses, dyslectici, ADHD/ADD, Asperger Verrijkingslessen ontwerpen Ervaringen en expertise delen op klasse- en schoolniveau (beleid) Denken over Denken voor Leonardo Colleges

6 Denken over Denken voor Leonardo Colleges
Rekening houden met: ontmoeting peers (zelden leeftijdsgenoten) identiteitsgroei is complex (Mahoni & Dabrowski) snel aanpassend óf positief onaangepast hoog plichtsbesef, hoog moreel besef minder zelfinzicht intense emoties, existentiële depressie te grote of te kleine taken eigen passie moet gevonden worden Denken over Denken voor Leonardo Colleges

7 Denken over Denken voor Leonardo Colleges
Wat: Vijf domeinen Evidence-based (deskundigen: wat moet erin?) We volgen internationale deskundigheid: Dabrowski 1. Kritisch en filosofisch denken - kennistheorie, wetenschapsleer, ethiek - logica, argumentatieleer, retorica 2. Denken over jezelf en anderen - intra-persoonlijk: relatie denken - voelen - willen - interpersoonlijk: empathie, conflicten, voorspellen 3. Creatief denken, beelddenken, ontwerpen, blokkades 4. Denken over leren, metacognitie 5. Denken over zingeving & levensbeschouwing, systemen (gezin, maatschappij) en waarden Denken over Denken voor Leonardo Colleges

8 Denken over Denken voor Leonardo Colleges
Hoe: eigen didactiek topdown onderzoekend individueel- naast groepswerk probleemgestuurd projectonderwijs thematisch onderwijs Zie: “Wat hebben hoogbegaafden nodig?” Denken over Denken voor Leonardo Colleges

9 Denken over Denken voor Leonardo Colleges
Wat hebben hoogbegaafde leerlingen nodig? Handbook of Gifted Education 2003 Organiseer: samenwerken met peers (helden, voorbeelden) differentiatie, ook onderling mentor / coach en buddy (ouderejaars) Pedagogisch klimaat van excellentie en grote inzet Lesstof complex, intens, snel reële thema’s / eigen passie diepte boven breedte; concepten boven feiten denken in systemen grote verscheidenheid experts erbij Denken over Denken voor Leonardo Colleges

10 Wat hebben hoogbegaafde leerlingen nog meer nodig?
Ruimte voor Creativiteit: creatief denken en kunstzinnige uiting; drama en muziek Vaardigheden: sociale-, communicatieve-, talige vaardigheden Denkwijze uitlokken: denkvragen (vergelijking, analyse, synthese, evaluatie) probleemgestuurd leren, met eigen vragen argumenteren, debatteren, socratische dialoog stimuleer: nieuwsgierigheid, eigen antwoorden zoeken naar verbanden (leerstof, verschijnselen) buiten kaders denken Denken over Denken voor Leonardo Colleges

11 Denken over Denken voor Leonardo Colleges
En wat nog meer… Metacognitie leren leren, denken over leren onderzoeken, experimenteren portfolio’s bijhouden van vorderingen ontwerpen, presenteren, producten ontwikkelen met reflectie Zingeving: levensbeschouwing, filosofie, systeemdenken en spiritualiteit Denken over Denken voor Leonardo Colleges

12 School: Hoe leert de school met excellentie omgaan?
Lesrooster: niet 45 minuten… Groep HB-en op school: niet uitsluiten appelleren aan dienstbaarheid / zingeving initiatieven laten nemen wereld in school halen: reële thema’s en experts Denken over Denken voor Leonardo Colleges

13 Denken over Denken voor Leonardo Colleges
Concreet aanbod Workshops voor leerkrachten over: lessen ontwerpen, signaleren, coachen, onderpresteren, werkvormen Uitdagend lesmateriaal geschikt voor HB Evidence-based kennis over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen van jaar Ervaringen van andere scholen met beleid en initiatieven Denken over Denken voor Leonardo Colleges


Download ppt "voor Leonardo Colleges"

Verwante presentaties


Ads door Google