De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DENKEN over DENKEN voor Leonardo Colleges. Denken over Denken voor Leonardo Colleges Waarom Denken-over-Denken (DoD) voor Leonardo Colleges? Omgaan met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DENKEN over DENKEN voor Leonardo Colleges. Denken over Denken voor Leonardo Colleges Waarom Denken-over-Denken (DoD) voor Leonardo Colleges? Omgaan met."— Transcript van de presentatie:

1 DENKEN over DENKEN voor Leonardo Colleges

2 Denken over Denken voor Leonardo Colleges Waarom Denken-over-Denken (DoD) voor Leonardo Colleges? Omgaan met hoogbegaafdheid: 1.Leerlingen: wat is hoogbegaafd leven? 2.Leerkrachten: Hoe realiseer je potentiële hoogbegaafdheid? 3.School: Hoe leert de school met excellentie omgaan?

3 Denken over Denken voor Leonardo Colleges DoD op Leerlingniveau: Wat is hoogbegaafd leven? •Denken staat centraal in de puberteit •HB-en blinken uit in denken, zoeken het denken: leerhonger •Bewust worden van eigen denken is voor de volgende generatie essentieel •Harmonieuze ontwikkeling: denken verbinden met voelen, willen en de ander •Verantwoord leiderschap, initiatieven nemen

4 Denken over Denken voor Leonardo Colleges Visie DoD. We gaan uit van Valkuilen bij volwassen HB: •denken lost alles op (inhoud boven relatie) •gevoel en ambitie weggedrukt •kunnen alles  niet kunnen kiezen  versplinteren van aandacht •onderpresteren •faalangst •perfectionisme

5 Denken over Denken voor Leonardo Colleges Leerkrachten: Hoe realiseer je hoogbegaafdheid? Deskundigheidsbevordering: •Signalering en coaching; misdiagnoses, dyslectici, ADHD/ADD, Asperger •Verrijkingslessen ontwerpen •Ervaringen en expertise delen op klasse- en schoolniveau (beleid)

6 Denken over Denken voor Leonardo Colleges Rekening houden met: •ontmoeting peers (zelden leeftijdsgenoten) •identiteitsgroei is complex (Mahoni & Dabrowski) •snel aanpassend óf positief onaangepast •hoog plichtsbesef, hoog moreel besef •minder zelfinzicht •intense emoties, existentiële depressie •te grote of te kleine taken •eigen passie moet gevonden worden

7 Denken over Denken voor Leonardo Colleges Wat: Vijf domeinen Wat: Vijf domeinen Evidence-based (deskundigen: wat moet erin?) We volgen internationale deskundigheid: Dabrowski 1. Kritisch en filosofisch denken - kennistheorie, wetenschapsleer, ethiek - logica, argumentatieleer, retorica 2. Denken over jezelf en anderen - intra-persoonlijk: relatie denken - voelen - willen - interpersoonlijk: empathie, conflicten, voorspellen 3. Creatief denken, beelddenken, ontwerpen, blokkades 4. Denken over leren, metacognitie 5. Denken over zingeving & levensbeschouwing, systemen (gezin, maatschappij) en waarden

8 Denken over Denken voor Leonardo Colleges Hoe: eigen didactiek •topdown •onderzoekend •individueel- naast groepswerk •probleemgestuurd •projectonderwijs •thematisch onderwijs Zie: “Wat hebben hoogbegaafden nodig?”

9 Denken over Denken voor Leonardo Colleges Wat hebben hoogbegaafde leerlingen nodig? Handbook of Gifted Education 2003 Organiseer: •samenwerken met peers (helden, voorbeelden) •differentiatie, ook onderling •mentor / coach en buddy (ouderejaars) Pedagogisch klimaat •van excellentie en grote inzet Lesstof •complex, intens, snel •reële thema’s / eigen passie •diepte boven breedte; concepten boven feiten •denken in systemen •grote verscheidenheid •experts erbij

10 Denken over Denken voor Leonardo Colleges Wat hebben hoogbegaafde leerlingen nog meer nodig? Ruimte voor Creativiteit: •creatief denken en kunstzinnige uiting; drama en muziek Vaardigheden: sociale-, communicatieve-, talige vaardigheden Denkwijze uitlokken: •denkvragen (vergelijking, analyse, synthese, evaluatie) •probleemgestuurd leren, met eigen vragen •argumenteren, debatteren, socratische dialoog •stimuleer: nieuwsgierigheid, eigen antwoorden •zoeken naar verbanden (leerstof, verschijnselen) •buiten kaders denken

11 Denken over Denken voor Leonardo Colleges En wat nog meer… Metacognitie •leren leren, denken over leren •onderzoeken, experimenteren •portfolio’s bijhouden van vorderingen •ontwerpen, presenteren, producten ontwikkelen met reflectie Zingeving: levensbeschouwing, filosofie, systeemdenken en spiritualiteit

12 Denken over Denken voor Leonardo Colleges School: Hoe leert de school met excellentie omgaan? •Lesrooster: niet 45 minuten… Groep HB-en op school: •niet uitsluiten •appelleren aan dienstbaarheid / zingeving •initiatieven laten nemen •wereld in school halen: reële thema’s en experts

13 Denken over Denken voor Leonardo Colleges Concreet aanbod •Workshops voor leerkrachten over: lessen ontwerpen, signaleren, coachen, onderpresteren, werkvormen •Uitdagend lesmateriaal geschikt voor HB •Evidence-based kennis over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen van 10-18 jaar •Ervaringen van andere scholen met beleid en initiatieven


Download ppt "DENKEN over DENKEN voor Leonardo Colleges. Denken over Denken voor Leonardo Colleges Waarom Denken-over-Denken (DoD) voor Leonardo Colleges? Omgaan met."

Verwante presentaties


Ads door Google