De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CBE: Centra voor Basiseducatie Te Hasselt. Inhoud Situering van de sector Werkvormen Doelgroep Belangrijkste methodieken Plaats van de maatschappelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CBE: Centra voor Basiseducatie Te Hasselt. Inhoud Situering van de sector Werkvormen Doelgroep Belangrijkste methodieken Plaats van de maatschappelijk."— Transcript van de presentatie:

1 CBE: Centra voor Basiseducatie Te Hasselt

2 Inhoud Situering van de sector Werkvormen Doelgroep Belangrijkste methodieken Plaats van de maatschappelijk werker Sterke punten Knelpunten

3 Sector: volwassenenonderwijs Onderwijsdecreet XIV Vlaamse regering VOCVO Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenen Onderwijs CBE Centra voor Basis Educatie CVO Secundair Volwassenenonderwijs Beroepsonderwijs VDAB, Syntra… Macroniveau Richt in 1990 het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB) op. Hieruit groeide het Vocvo: - een nieuwe org.die op 1 jan 2008 van start ging

4 Sector: volwassenenonderwijs Mesoniveau Marconiveau

5 Wat doen zij? organiseren onderwijs voor laaggeschoolde volwassenen Doelstelling:  verwerven en verbeteren van “functionele basisvaardigheden”:  taal (Nederlands (voor anderstaligen), Frans en Engels )  wiskunde - rekenen  ICT (computergebruik)  maatschappelijke oriëntatie communicatie leren-leren plannen en organiseren invullen formulieren

6 Werkvormen (microniveau) Individueel  Intakegesprekken => educatieplan opstellen  intensieve intakeprocedure met aandacht voor: de persoonlijke leerwensen en leerdoelen individuele begeleiding en opvolging veilige leeromgeving In groep:  Basiseducatie: basiscompetenties aanleren Open leercentrum:  extra oefeningen  info opzoeken en verwerken via de pc met begeleider op zelfstandige basis

7 Doelgroep Voor laaggeschoolde volwassenen:  onvoldoende ‘basisvaardigheden’ beschikken.  secundair niveau 1 en 2 (max. tot 13/14j naar school)  laaggecijferde en laaggeletterde Belgen  migranten(kansarmen)  gevangenen  werkzoekenden  senioren, huisvrouwen...

8 Belangrijkste methodieken emancipatorisch werken (empowerment)  zelfredzaamheid  gelijkwaardigheid  keuzevrijheid (eigen keuzen kunnen en mogen maken) gericht op aanleren en het verbeteren van basiscompetenties:  verhogen van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen,  begeleiden v.d. cursisten vanuit hun reële mogelijkheden => maximaal leerresultaat  het bevorderen van het leerplezier

9 Plaats maatschappelijk werker in de organisatie Educatief medewerker:  intakegesprekken leiden => leerplan  om zicht te krijgen op: competenties interesses welk niveau? welke groep?  basishouding(en) verwerven: gelijkheid, …  vorming geven lesinhouden afstemmen leefwereld cursist creëren van een veilige leeromgeving vorming sociale vaardigheden (communicatie, assertiviteit)  individuele begeleiding (bv: briefje huisbaas)  Signaalfunctie – omgaan met overheidsreglementering  volgzaam technisch proces beheersen  deels weigeren (eigen methodes hanteren) voortdurend leerproces

10 Sterke punten open communicatie goede sfeer voldoende ruimte om eigen initiatieven uit te werken nauwe betrokkenheid tussen coördinator met teamleden nauwe betrokkenheid tussen cliënten en begeleiders

11 Knelpunten Overheidsreglementering  strakke(re) regels - wetten  attesten, certificaten (verzakelijking)  focus: zelfstandigheid naar het professionele leven (moet actief bezig zijn met zelfontplooiing – educatie)  doel: systeemvaardige mensen  verantwoordelijkheid ligt vooral bij het individu Visie basiseducatie past niet in kader overheidsreglementering  de mens op zich “staat centraal” – vrije keuzes  focus: mogelijkheden – beperkingen ( effectieve noden, leefwereld)  doel: menswaardig systeem  verantwoordelijkheid: overheid? – instanties? – individu?  Wat is een menswaardig systeem ? => uitsluiting!

12 CBE: Centra voor Basiseducatie Einde


Download ppt "CBE: Centra voor Basiseducatie Te Hasselt. Inhoud Situering van de sector Werkvormen Doelgroep Belangrijkste methodieken Plaats van de maatschappelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google