De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pag. Succesfactoren van krachtige leeromgevingen in het Beroeps Secundair Onderwijs Inge Placklé, Arno Libotton, Gwendoline Hotton, Nadine Engels, Evelyne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pag. Succesfactoren van krachtige leeromgevingen in het Beroeps Secundair Onderwijs Inge Placklé, Arno Libotton, Gwendoline Hotton, Nadine Engels, Evelyne."— Transcript van de presentatie:

1 Pag. Succesfactoren van krachtige leeromgevingen in het Beroeps Secundair Onderwijs Inge Placklé, Arno Libotton, Gwendoline Hotton, Nadine Engels, Evelyne De Smet 1

2 Pag. Studiegebied  BSO  Focus op Project Algemene Vakken  Link met praktijkvakken 2 Probleemstelling

3 Pag. Aan het einde van het BSO een levensecht probleem uit hun dagelijks (beroeps)leven kunnen oplossen, alleen en in groep. 3 Probleemstelling Krachtige leeromgevingen (KLO) kunnen deze leerprocessen ondersteunen

4 Pag. KLO zijn leersituaties en contexten met het doel complexere en hogere orde vaardigheden, dieper conceptueel begrijpen en metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Leren wordt bevorderd door een productief gebruik van verworven kennis en vaardigheden en de mogelijkheid om deze te gebruiken in nieuwe probleemsituaties (van Merriënboer en Paas, 2003, de Corte, 1990) 4

5 Pag. Welke kritische succesfactoren zijn er om een KLO vorm te geven in het Beroeps Secundair Onderwijs? 5 Onderzoeksvraag

6 Pag. Literatuurstudie: ontwerpprincipes Focusgroepen:met leerkrachten en lerarenopleiders principes bediscussiëren, verfijnen Workshops & roundtables:aanvullende data 6 Methodologie

7 Pag. 7 Gedeelde opvattingen KLO in BSO

8 Pag. WieWatDataAantal focusgroepen Aantal deelnemers Lerarenopleiders - Wenselijke leeromgeving - Principes KLO Audio / teksten / (Concept maps) 3 (workshop) 11 (+ 26 deelnemers workshop) Leerkrachten - Wenselijke leeromgeving - Principes KLO Audio / Teksten / (Concept maps) 2 (workshop ) 11 (+ 11 deelnemers workshop) Leerlingen - Wenselijke leeromgeving - Principes KLO Video / Teksten Interactieve methodes 2 Table 1: Data collection focus groups 8 Data verzameling focusgroepen

9 Pag. Een bondige schriftelijke ondersteuning was voorzien om de principes te duiden Bijvoorbeeld: ontwerpprincipe zelfgestuurd leren 9 Materiaal

10 Pag. 10 Jongeren uit het beroeps zijn niet in staat hun eigen leerproces in handen te nemen! Ontwerpprincipe: zelfgestuurd leren Context : “levenslang leren” - reflectie een gereedschap om zelfgestuurd leren te bevorderen? -aandacht voor aanleren van reflectievaardigheden? -kunnen aspirant-leerkrachten reflectievaardigheden bijbrengen? - Wat loopt goed? Welke drempels?

11 Pag. 10 ontwerpprincipes (zie hierna) Geoperationaliseerd in indicatoren 11 Voorlopige resultaten

12 Pag. 12 “Ik ben een groot voorstander om de lat net iets hoger te leggen. Vooral het denkwerk werkt uitdagend. Laat die leerlingen aub eens denken; ze kunnen dat zo goed! Soms wel heel apart en daarom misschien niet volledig juist volgens het boekje, maar ze kunnen wel heel creatief denken.” Leerlingen worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven! 1/Boeiend en uitdagend onderwijs

13 Pag. Een authentieke leeromgeving is wenselijk, al is het niet eenvoudig in de praktijk te realiseren. 13 “Je hebt daar projecten voor nodig, uitstappen, maar ook een beetje het probleemgestuurde onderwijs waarin je je laat leiden door problemen, casussen, … die leerlingen dan ook op een levensechte manier moeten oplossen. Om een voorbeeld te geven : het asielcentrum kan je moeilijk leren kennen in de klas of in een boekje. Dat kan je door je leerlingen een voetbaltoernooi te laten organiseren in het asielcentrum.” 2/Authenticiteit leeromgeving

14 Pag. Rol van vakgroepwerking Samenwerking PAV – praktijk “We moeten de violen goed afstemmen. Wat heeft het voor nut bv oppervlakteberekening te doen als ze in hun praktijk bezig zijn met iets anders?” Samenwerking met andere levensechte settings 14 3/Gedeelde verantwoordelijkheid

15 Pag. Differentiatie werd als een noodzakelijke tool ervaren om om te gaan met verschillen in de klas. 15 4/Differentiatie

16 Pag. Belangrijk principe! Echter leerkrachten stellen zich vragen over hoe ze hun evaluatie kunnen aanpassen aan de noden van hun leerlingen. 16 5/Aangepaste evaluatie

17 Pag. Belangrijk principe! - de opbouw ervan verloopt nog niet systematisch in de klaspraktijk - lerarenopleiders uit de focusgroepen besteden aandacht aan een leerlijn 17 6/Coöperatief leren “Ik probeer het leren ontwerpen van groepstaken ook in het curriculum centraal te stellen. Er zijn heel veel deelvaardigheden die daar onder vallen en die echt beheerst moeten zijn vooraleer je echt aan een volwaardige groepstaak kan beginnen”

18 Pag. Zelfgestuurd leren wordt beschouwd als een belangrijk principe, maar blijkt moeilijk om te ontwikkelen. Reflectie wordt gezien als een manier om zelfgestuurd leren te bevorderen, maar (aspirant)leerkrachten hebben geen systematische benadering om te reflecteren met leerlingen in het BSO. 18 7/Zelfgestuurd leren

19 Pag. Belangrijk principe! Maar hoe...? 19 8/Problemen oplossen In een workshop met leerkrachten stelden we de vraag hoe ze probleemoplossende vaardigheden trachten te ontwikkelen …. we kregen een blanco flap…

20 Pag. Belangrijk principe! Maar hoe…? 20 9/Coaching “Veelal is het een kwestie van onwetendheid. Met een duwtje in de rug aangeven wat coachen betekent. Leerkrachten zijn dan wel bereid om te coachen, maar men weet niet zo goed waar of hoe te beginnen. Ik denk dat het onze taak voor een stukje is leerkrachten daarin te begeleiden.”

21 Pag. Als belangrijk ervaren. Maar hoe…? 21 10/(Beroeps)identiteit De term is gekend maar is blijkbaar nog niet gedragen door het werkveld

22 Pag. Voorlopig model KLO in BSO 22 Kerncompetenties 1 Zelfsturing en reflectie 2 Problemen oplossen 3 Cooperatief leren Kerncompetenties 1 Zelfsturing en reflectie 2 Problemen oplossen 3 Cooperatief leren Leeromgeving 4 Authentiek 5 Boeiend en uitdagend 6 Gedeelde verantwoordelijkheid Leeromgeving 4 Authentiek 5 Boeiend en uitdagend 6 Gedeelde verantwoordelijkheid Zorg op maat 7 Differentiatie 8 (Aangepaste) evaluatie 9 Coaching 10 (Beroeps-)identiteit Zorg op maat 7 Differentiatie 8 (Aangepaste) evaluatie 9 Coaching 10 (Beroeps-)identiteit

23 Pag. Hoe kunnen we onze leerlingen voorbereiden om op een zelfstandige basis, een probleem op te lossen, in team ??? ??? Niet? Of Toch? Stapje voor stapje opbouwen … 23

24 Pag.  eilandenhoeken - Sleutelcompetenties - Leeromgeving - Zorg op maat  gespreksleider  verslaggever  plenair  presentatie enkele flappen 24 Uitdagingen voor lerarenopleiders

25 Pag. Hoe verticale samenhang van sleutelcompetenties nastreven ? Bv Werken met leerlijnen ? Andere mogelijkheden? 25 Eiland 1 Sleutelcompetenties

26 Pag. Hoe horizontale samenhang van sleutelcompetenties nastreven? Bv Werken met geïntegreerde leerlijn? Andere mogelijkheden? 26 Eiland 2 Sleutelcompetenties

27 Pag. Hoe een levensechte, uitdagende leeromgeving vormgeven ? Inspiratie?  MIX Reizen door studenten? Andere? 27 Eiland 3 Leeromgeving

28 Pag. Hoe het leerproces op een meer continue manier op volgen? Voorbeeld: via portfolio als leerinstrument? Andere? 28 Eiland 4 Zorg op maat

29 Pag. 29 Plenair/ presentatie flappen

30 Pag. Aanzet tot een project! -Ieder vanuit zijn expertise… - Project naar keuze 30

31 Pag. Presentatie flappen 31

32 Pag. 32 Wat neem je mee naar huis?

33 Pag. DANKJEWEL ! IPLACKLE@VUB.AC.BE EVELYNE.DE.SMET@VUB.AC.BE IPLACKLE@VUB.AC.BE EVELYNE.DE.SMET@VUB.AC.BE 33


Download ppt "Pag. Succesfactoren van krachtige leeromgevingen in het Beroeps Secundair Onderwijs Inge Placklé, Arno Libotton, Gwendoline Hotton, Nadine Engels, Evelyne."

Verwante presentaties


Ads door Google