De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goede samenwerking: vrijwilligers en beroepskrachten Workshop – 5 maart 2007 Lies Vermeulen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goede samenwerking: vrijwilligers en beroepskrachten Workshop – 5 maart 2007 Lies Vermeulen."— Transcript van de presentatie:

1 Goede samenwerking: vrijwilligers en beroepskrachten Workshop – 5 maart 2007 Lies Vermeulen

2 Opbouw workshop 1.Kennismaking 2.Verhouding vrijwilliger – beroepskracht 3.Competenties vrijwilligerscoördinator 4.Trends 5.Make a wish

3 1. Kennismaking Business card Naam:... Functie: formeel + klopt dit? Organisatie:...

4 2. Verhouding beroepskracht en vrijwilliger Oefening: schaal  -------------------------------------  Makkelijk moeilijk

5 Plaats eigen organisatie? Beïnvloedende factoren? –Profiel vrijwilliger: doelgroepvrijwilliger coachen?... –Takenpakket bk/vw (gelijklopend, verschillend) –1 vrijwilligerscoördinator, of meerdere beroepskrachten bij betrokken? –voor korte, sterk afgebakende of eenmalige activiteiten of langere engagementen –diversiteit vrijwilligersploeg –Doelstelling organisatie: welzijn, cultuur, sport, milieu, gezondheid...

6 3. Vrijwilligerscoördinator Functiebenamingen (kennismaking) Oefening: opleiding -> diploma -> vereiste competenties ( ≠ taken vrijwilligerscoördinator) -> kennis, vaardigheden, attitude Inventaris (plenair)

7 Niet exhaustieve lijst van competenties: -“managen van motivatie” -Kennis van (individuele) motivatie en verwachtingen vrijwilliger -Anders dan beroepskracht: band met organisatie valt samen met motivatie -Flexibel kunnen inspelen op motivatie - Afstemmen belangen vrijwilliger en doel organisatie (balans loyaliteit aan vw of organisatie?)

8 -ondersteunen/coachen van vrijwilligers: -individueel en in groep -Mbt persoon en mbt werk -Kennis van reglementering -Werkervaring/affiniteit doelgroep, werkveld nodig? -Organisatorische competenties: activiteiten, -Administratieve competenties -...

9 1.Professionalisering wat? herkenbaar? 2. Veranderd vrijwilligersengagement wat? herkenbaar ? 3. 1 +2 = contradictie of opportuniteit? 3. Trends

10 2 stijlen vrijwilligersmanagement: programmamanagement & ledenmanagement (Lucas Meijs) LedenmanagementProgrammamanagement - Groep > taken en doelst -Geïntegreerde benadering -Sterke organisatiecultuur -Impliciete verwachtingen -Erkenning obv anciënniteit -Hoge tijdsinvestering - Laag aanpassingsvermogen -Taken >vrijwilligers -Losstaande programma’s -Zwakke organisatiecultuur - Expliciete verwachtingen - Erkenning obv prestatie - Lage tijdsinvestering -Groot aanpassingsvermogen

11 –Metafoor van de auto Leden:10, samen aan 1 auto,... Programma: 25, elk een taak,aan de band –Mix wenselijk afhankelijk van aard en doelstelling organisatie

12 Oefening: discussie over managementstijlen –Identificatie vrijwilliger met organisatie? –Antwoord op professionalisering en kwaliteitscontrole? –Auto = product maar wat is product in welzijnswerk,...? –Waar leren vrijwilligers meeste bij? –Verschil organisatie-oogpunt en vrijwilligers- oogpunt? –Hoe onmisbaar zijn individuele vrijwilligers? –Welke stijl in jullie organisaties nu? Wenselijke stijl in toekomst

13 5. Randvoorwaarden/aanbevelingen Make a wish !!!

14 Betrokkenheid organisatie: visie -> vrijwilligersbeleid –Taakafbakening bk/vw Transparantie: vw én bk Functieprofielen Hoe communiceren? Inspraak vw’s?

15 –Middelen Personeelsmiddelen Werkingsmiddelen Vergoeding, verzekering, attentie, vorming, rekrutering,... –Erkenning functie vrijwilligerscoördinator Tijd competentie-ontwikkeling heel organisatie

16 Dank u wel voor de medewerking Lies Vermeulen Lies.Vermeulen@steunpunt.be 03/3661540


Download ppt "Goede samenwerking: vrijwilligers en beroepskrachten Workshop – 5 maart 2007 Lies Vermeulen."

Verwante presentaties


Ads door Google