De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goede samenwerking: vrijwilligers en beroepskrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goede samenwerking: vrijwilligers en beroepskrachten"— Transcript van de presentatie:

1 Goede samenwerking: vrijwilligers en beroepskrachten
Workshop – 5 maart 2007 Lies Vermeulen

2 Opbouw workshop Kennismaking Verhouding vrijwilliger – beroepskracht
Competenties vrijwilligerscoördinator Trends Make a wish

3 1. Kennismaking Business card Naam:... Functie: formeel + klopt dit?
Organisatie: ...

4 2. Verhouding beroepskracht en vrijwilliger
Oefening: schaal   Makkelijk moeilijk

5 Plaats eigen organisatie? Beïnvloedende factoren?
Profiel vrijwilliger: doelgroepvrijwilliger coachen? ... Takenpakket bk/vw (gelijklopend, verschillend) 1 vrijwilligerscoördinator, of meerdere beroepskrachten bij betrokken? voor korte, sterk afgebakende of eenmalige activiteiten of langere engagementen diversiteit vrijwilligersploeg Doelstelling organisatie: welzijn, cultuur, sport, milieu, gezondheid...

6 3. Vrijwilligerscoördinator
Functiebenamingen (kennismaking) Oefening: opleiding -> diploma -> vereiste competenties ( ≠ taken vrijwilligerscoördinator) -> kennis, vaardigheden, attitude Inventaris (plenair)

7 Niet exhaustieve lijst van competenties: “managen van motivatie”
Kennis van (individuele) motivatie en verwachtingen vrijwilliger Anders dan beroepskracht: band met organisatie valt samen met motivatie Flexibel kunnen inspelen op motivatie - Afstemmen belangen vrijwilliger en doel organisatie (balans loyaliteit aan vw of organisatie?) -         

8 ondersteunen/coachen van vrijwilligers:
individueel en in groep Mbt persoon en mbt werk Kennis van reglementering Werkervaring/affiniteit doelgroep, werkveld nodig? Organisatorische competenties: activiteiten, Administratieve competenties ... -     

9 3. Trends Professionalisering wat? herkenbaar?
2. Veranderd vrijwilligersengagement herkenbaar ? = contradictie of opportuniteit?

10 2 stijlen vrijwilligersmanagement: programmamanagement & ledenmanagement (Lucas Meijs)
Groep > taken en doelst Geïntegreerde benadering Sterke organisatiecultuur Impliciete verwachtingen Erkenning obv anciënniteit Hoge tijdsinvestering Laag aanpassingsvermogen Taken >vrijwilligers Losstaande programma’s Zwakke organisatiecultuur Expliciete verwachtingen Erkenning obv prestatie Lage tijdsinvestering Groot aanpassingsvermogen

11 Mix wenselijk afhankelijk van aard en doelstelling organisatie
Metafoor van de auto Leden:10, samen aan 1 auto,... Programma: 25, elk een taak,aan de band Mix wenselijk afhankelijk van aard en doelstelling organisatie

12 Oefening: discussie over managementstijlen
Identificatie vrijwilliger met organisatie? Antwoord op professionalisering en kwaliteitscontrole? Auto = product maar wat is product in welzijnswerk, ...? Waar leren vrijwilligers meeste bij? Verschil organisatie-oogpunt en vrijwilligers-oogpunt? Hoe onmisbaar zijn individuele vrijwilligers? Welke stijl in jullie organisaties nu? Wenselijke stijl in toekomst

13 5. Randvoorwaarden/aanbevelingen
Make a wish !!!

14 Betrokkenheid organisatie: visie -> vrijwilligersbeleid
Taakafbakening bk/vw Transparantie: vw én bk Functieprofielen Hoe communiceren? Inspraak vw’s?

15 Erkenning functie vrijwilligerscoördinator
Middelen Personeelsmiddelen Werkingsmiddelen Vergoeding, verzekering, attentie, vorming, rekrutering,... Erkenning functie vrijwilligerscoördinator Tijd competentie-ontwikkeling heel organisatie

16 Dank u wel voor de medewerking
Lies Vermeulen 03/


Download ppt "Goede samenwerking: vrijwilligers en beroepskrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google