De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 1: Diversiteit in de oudercommissies van de kinderopvang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 1: Diversiteit in de oudercommissies van de kinderopvang"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 1: Diversiteit in de oudercommissies van de kinderopvang
naam kinderopvang datum naam trainer

2 Warming up “Waar kom jij vandaan?”

3 Programma Welkom: ‘Waar kom jij vandaan?’ 15 min. Doel en programma training 10 min. Waarom diversiteit? 15 min. Maak een mindmap van je eigen oudercommissie 15 min. Terugkoppeling vragenlijsten 15 min. Toelichting wervingsmodel 15 min. Maak de mindmap diversiteitsproof 30 min. Aan de slag: Ontwikkel een actieplan 20 min. Evalueren en afsluiten 15 min.

4 Hoezo diversiteit?! Diversiteit is het geheel van manieren waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. In dit traject kijken we naar verschillen tussen geslacht, cultuur en competenties.

5 Waarom is diversiteit belangrijk voor een oudercommissie?
Zodat de oudercommissie een goede afspiegeling is van de kinderen op de opvang; voor zoveel mogelijk kinderen een goede aansluiting tussen de opvang en thuis, qua regels, eetgewoonten etc. Als meer diverse ouders betrokken kunnen worden, is er een grotere vijver om oudercommissieleden en andere actieve ouders te vinden en hun talenten, kennis en vaardigheden te benutten Een diverse oudercommissie biedt iedereen bij het samenwerken een mogelijkheid om de eigen blik te verruimen, en nieuwe ideeën op te doen

6 …om nieuwe leden te werven voor de oudercommissie!
Aan de slag… …om nieuwe leden te werven voor de oudercommissie!

7 Mindmap voorbeeld

8 Informatie en aandachtspunten…
…vanuit ingevulde vragenlijsten van jouw commissie …vanuit uit onderzoek onder ouders in de kinderopvang

9 Wie zijn we? Aandachtspunten Commissiecultuur Houding diversiteit
Leerstijlen Competenties

10 1. Commissiecultuur 10

11 1. Commissiecultuur 11

12 2. Leerstijlen 12

13 2. Leerstijlen 13

14 3. Competenties Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden, attitude en persoonskenmerken die een persoon kan gebruiken om te functioneren in een bepaalde context. Ideale situatie is: mensen met verschillende competenties die elkaar onderling aanvullen. Betekent mix/balans die helpt goed te functioneren. Zakelijk Sociaal Mensen met ‘andere achtergrond’ (SES, opleiding, etniciteit, man/vrouw) kunnen eigen nuanceringen aanbrengen. Effect eenzijdige competenties: Functioneren van de groep minder opbrengst Degenen die heersende competenties niet beschikt valt buiten de boot 14

15 3. Competenties 15

16 4. Houding ten aanzien van (culturele) diversiteit
Culturele empathie Openmindedness Sociaal initiatief Emotionele stabiliteit Flexibiliteit

17 Houding ten aanzien van (culturele) diversiteit
17

18 Aandachtspunten uit onderzoek onder ouders in de kinderopvang
Redenen van ouders om niet deel te nemen in een oudercommissie: Praktische bezwaren (tijdgebrek) Voelen zich ongeschikt of niet de aangewezen persoon, herkennen zichzelf niet in het beeld wat ze hebben van een commissielid Vinden het onbelangrijk, twijfelen over de meerwaarde en resultaten van een oudercommissie, of vinden het wel prima zo.

19 Piramide van betrokkenheid
de oudercommissie Meebeslissen: ouders die (tijdelijk) meehelpen bij activiteiten Meehelpen: alle, of zoveel mogelijk ouders Meedenken: persoonlijke benadering & goed Informeren

20 Bepaal je structuur en strategie voor een diverse oudercommissie
Denk bij een oudercommissie ook aan alternatieve structuren, zoals: - Deelcommissie - Panel - Mentorschap - Aspirant commissieleden Strategie Let bij het ondernemen van acties op persoonlijke benadering en goede informatie: - Welke momenten en plaatsen kies je om te informeren en contact te zoeken - Welke mensen ga je benaderen/kennismaken, maak eventueel gebruik van tussenpersonen - Welke communicatiemiddelen zet je in - Heb je aandacht voor nieuwe doelgroepen beeldvorming, houding communicatie Cultuur

21 3-hoek van cultuur, structuur en strategie
21

22 …de mindmap diversiteitproof
Maak… …de mindmap diversiteitproof

23 Actieplan WAT WIE WANNEER
Beschrijf de (deel)activiteiten WIE Verantwoordelijke(n) WANNEER Planning (timing, deadline, frequentie) RANDVOOR-WAARDEN Eisen/regels om rekening mee te houden NODIG Mensen en middelen Actie 1 Actie 2 Actie 3 Actie 4 Actie 5

24 Workshop: Diversiteit in de oudercommissies van de kinderopvang
Veel succes!


Download ppt "Workshop 1: Diversiteit in de oudercommissies van de kinderopvang"

Verwante presentaties


Ads door Google