De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe stimuleren we de doorstroming van een stedelijk jongerenpubliek naar het hoger onderwijs? Marjan Van de maele - JES vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe stimuleren we de doorstroming van een stedelijk jongerenpubliek naar het hoger onderwijs? Marjan Van de maele - JES vzw."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe stimuleren we de doorstroming van een stedelijk jongerenpubliek naar het hoger onderwijs? Marjan Van de maele - JES vzw

2 13-11-2009 www.jes.be JES stadslabo - 2 Situering JES: • Recente aanwervingen • Bereikt publiek kadervormingscursussen: Aantal deelnemers 2008N=185 BSO & TSO70% niet-Belgische origine46%

3 13-11-2009 www.jes.be JES stadslabo - 3 Situering Hogescholen: • Aantrekken van meer divers en meer stedelijk publiek • EVC-procedure’s • Bijzondere/alternatieve leerroutes

4 13-11-2009 www.jes.be JES stadslabo - 4 Centrale vraagstelling: • Hoe kunnen organisaties als JES stedelijke jongeren stimuleren tot het behalen van een kwalificatie / doorstroom naar sociale hogescholen? • Kan EVC in dit verhaal een uitweg bieden?

5 13-11-2009 www.jes.be JES stadslabo - 5 European Qualifications Framework • Doel -kwalificaties uit verschillende onderwijs- en opleidingssystemen in Europa met elkaar vergelijken • EQF = -raamwerk voor levenslang leren -gemeenschappelijke terminologie om kwalificaties te beschrijven -en een niveau toe te kennen (8 referentieniveau’s lager onderwijs - doctor)

6 13-11-2009 www.jes.be JES stadslabo - 6 Vlaamse kwalificatiestructuur • Catalogus van kwalificaties in 8 niveau’s • Ongeacht het leertraject waarlangs ze verworven zijn (nadruk op learning outcomes): -Beroepskwalificaties  beroepscompetentieprofielen SERV (ook vrijwilligerswerk!!!) -Onderwijskwalificaties  enkel via onderwijs (door overheid erkende instelling) • Kwalificaties = formeel erkend, afgerond en ingeschaald geheel van competenties • Competentieclusters: relevant geheel van competenties voor een bepaalde context • Op termijn: naast volledige kwalificatie ook verworven competenties attesteren

7 13-11-2009 www.jes.be JES stadslabo - 7 Niveaus VKS Kwalificatie-niveauBeroepskwalificatiesOnderwijs-kwalificaties 8XDoctor 7XMaster 6XBachelor 5XGraduaat 4XX 3XX 2XX 1XX

8 13-11-2009 www.jes.be JES stadslabo - 8 Evoluties in het jeugdwerk • Pilootonderzoek inschaling kadervormingscursussen in de VKS: -Opstellen competentieprofielen A, HA, I, HI -Inschalen in de VKS • Discussie rond attestering kadervormingscursussen • Beleidsnota jeugd 2009-2014 : -Competentiebewustwording en ontwikkeling als expliciete SD »Samenwerking tussen jeugdwerk, cultuur, onderwijs, werk en welzijn -Opstellen competentieprofiel van professionele jeugdwerkers -Nagaan hoe opleidingen beter op deze competenties kunnen inspelen -Regelgeving attestering evalueren en herzien

9 13-11-2009 www.jes.be JES stadslabo - 9 Vragen • Is het zinvol om een competentieprofiel professioneel jeugdwerker uit te werken? • Zou het dan moeten gaan om een beroepskwalificatie of een onderwijskwalificatie? • Is het zinvol om een link te leggen tussen de kadervormingscursussen en het behalen van deze kwalificatie? • Onder welke voorwaarden? • Wat impliceert dit voor de attestering?

10 13-11-2009 www.jes.be JES stadslabo - 10 Vragen • Is het zinvol om de attesten van de kadervormingscursussen te linken aan andere kwalificaties binnen de VKS? • Onder welke voorwaarden? • Wat impliceert dit voor de attestering?


Download ppt "Hoe stimuleren we de doorstroming van een stedelijk jongerenpubliek naar het hoger onderwijs? Marjan Van de maele - JES vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google