De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Regionale Stuurgroep Aansluitingsvraagstukken VO - HO Saskia Schenning, stafmedewerker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Regionale Stuurgroep Aansluitingsvraagstukken VO - HO Saskia Schenning, stafmedewerker."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Regionale Stuurgroep Aansluitingsvraagstukken VO - HO Saskia Schenning, stafmedewerker

2 Examinering in ontwikkeling Advies Ontwikkelingen in onderwijs en examens Gevolgen voor voortgezet en hoger onderwijs en de aansluiting daartussen

3 Activiteiten Onderwijsraad Voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs:  Advies Examinering in ontwikkeling (2002)  Studie Competenties: van complicaties tot compromis (2002) Hoger onderwijs:  Advies over examinering (rond mei 2004)  Advies over toelating en selectie (rond mei 2004) Examinering in ontwikkeling

4 Aanleiding adviezen over examinering Voortdurende belangstelling voor examens  Alle onderwijssectoren denken afzonderlijk na over nieuwe examenvormen  Examens nemen een steeds belangrijkere plaats in het onderwijs in  Bij nieuwe opleidingsvormen horen ook nieuwe examens Examinering in ontwikkeling

5 Kernvraag examinering Hoe kan een nieuwe examensystematiek voor het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs ontwikkeld worden, die:  enerzijds (beter) aansluit bij de leerloopbaan van de leerling/student; en  anderzijds recht doet aan maatschappelijke belangen en eisen van de arbeidsmarkt? Leerloopbaan in plaats van schoolloopbaan:  Meer afstemming over onderwijssectoren  Meer afstemming binnenschools en buitenschools leren Examinering in ontwikkeling

6 Wat betekent dit? Dit betekent volgens de Onderwijsraad:  Ontwerpen van een kader voor alle examens  ontkokering en ontwikkeling gemeenschappelijke ‘taal’  Aansluiting bij ontwikkelingen rond competentiegericht opleiden en beoordelen  Aansluiting bij ontwikkeling naar levensechtere leeromgevingen  Aansluiting bij doorlopend leren (tijd en plaats)  Civiel effect van examens centraal  Toepassing hoeft niet morgen, vraagt tijd Examinering in ontwikkeling

7 Situatie onderwijssectoren Voortgezet onderwijs: Nieuwe onderwijsprogramma’s in vmbo en havo/vwo Vragen ook om nieuwe examenvormen Hoger onderwijs: ‘Worstelt’ met waarde diploma  toelatingstoetsen Invoering bama-structuur Onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen Vragen ook om nieuwe examenvormen Examinering in ontwikkeling

8 Ontwikkelpunten havo/vwo Ontwikkeling naar competenties: Leercompetenties en sociale competenties Competentie ‘student’  kan hoger onderwijs aandeel in hebben Per profiel een beperkt aantal vaardigheden/competenties beschrijven Doordenken profielen in relatie tot vervolgopleidingen en maatschappelijk functioneren en bijbehorende competenties/producten/opdrachten Ontwikkeling naar levensechtere leeromgevingen: Studiehuisvarianten Examinering in ontwikkeling

9 Nieuwe examenvormen bij tweede fase: Assessmentprocedures voor drie soorten competenties als onderdeel van schoolexamens Voorkeur voor integratieve beoordelingen: beoordeling van kennis, vaardigheden, leer- en sociale competenties op basis van één opdracht Versterken sturende werking nieuwe examenvormen: examens teveel bij het oude gebleven Examinering in ontwikkeling

10 Ontwikkelpunten hoger onderwijs Ontwikkeling naar competenties Ontwikkeling naar levensechtere leeromgevingen (bijv. duale opleidingen) Nieuwe examenvormen sturende werking Nodig: Meer transparantie voor externe en interne belanghebbenden Meer kwaliteitsgarantie Examinering in ontwikkeling

11 Verdere ontwikkelpunten Beoordeling en onderwijsuitvoering meer van elkaar scheiden Examensystemen die het leren in verschillende omgevingen meer met elkaar verbinden en op een samenhangende manier beoordelen Examens waarbij een grotere rol voor externen is weggelegd Meer integratieve examens naast absolverende examens Meer nadruk op leerwegonafhankelijke examens Examinering in ontwikkeling

12 Bij deze koers hoort een methodemix Niet één manier, maar meerdere manieren om kwaliteiten van leerlingen/studenten vast te stellen Geen beste methode; alle examenvormen hebben een zwakke schakel Voorkeur: een mix van instrumenten Meer informatie komt beschikbaar Past beter bij gevarieerde leerervaringen Deze mix wel meer standaardiseren: Bijv. wat is een portfolio nu precies en hoe kan die ingezet worden? Examinering in ontwikkeling

13 Ontwikkelpunten aansluiting vo – ho Betere doorstroom door beoordeling competenties in zowel vo als ho Havo/vwo met name retrospectief: wat is geleerd? Hoger onderwijs meer prospectief: wat is het studiesucces? Havo/vwo meer prospectief examineren? Of overlaten aan hoger onderwijs? Toelatingstoetsen alleen functioneel als geen doublures met examens vo Examinering in ontwikkeling

14 Wat brengen studenten in? Studie-ervaringen als:  Havo/vwo-diploma  Extra vakken, bijlessen, herkansingen  Vervolgopleidingen Maatschappelijke ervaringen als:  Extra activiteiten  Werkervaringen Overige inbreng als:  Motivatie  Identificatie Examinering in ontwikkeling

15 Hoe getoetst nu bij instroom?  Teveel verschillende methoden  Te weinig gestandaardiseerd  Voldoende toegevoegde waarde vergeleken met havo/vwo-diploma?  Voldoende voorspellend voor studiesucces? Examinering in ontwikkeling

16 Uitdaging voor de komende jaren Nieuwe opleidingsvormen Beoordelen met nieuwe examenvormen Leidend tot nieuwe leerlingen/studenten: Breder geheel van leerervaringen Op meerdere leerplaatsen opgedaan Breder vastgesteld/beoordeeld Met betere doorstroommogelijkheden Er kan geleerd worden van het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) Examinering in ontwikkeling

17 Vragen? Voor meer informatie of het bestellen van publicaties Kijk op: www.onderwijsraad.nl


Download ppt "Inleiding Regionale Stuurgroep Aansluitingsvraagstukken VO - HO Saskia Schenning, stafmedewerker."

Verwante presentaties


Ads door Google