De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Navigeren op drie niveaus in het MBO-HBO voor de financiële sector Ad van den Tillart ( KW1C) Ad Teuwen ( Avans )

Verwante presentaties


Presentatie over: "Navigeren op drie niveaus in het MBO-HBO voor de financiële sector Ad van den Tillart ( KW1C) Ad Teuwen ( Avans )"— Transcript van de presentatie:

1 Navigeren op drie niveaus in het MBO-HBO voor de financiële sector Ad van den Tillart ( KW1C) Ad Teuwen ( Avans )

2 Conferentie BTG ESB&I Inhoud van de sessie • In hoeverre is de nieuwe structuur in overeenstemming een verandering? • Hoe ziet het traject er inhoudelijk uit? • stellingen

3 Conferentie BTG ESB&I Wensen vanuit de branche • Sterke vraag naar HBO’ers • Alle WFT-certificaten • Oplossing voor de grote uitval bij het HBO. • Alternatief voor het 4 jarige HBO

4 Conferentie BTG ESB&I Associate degree in Nederland • Beroepskolom van beroeponderwijs was tot nu toe VMBO MBO, niveau 2 MBO, niveau 3 MBO, niveau 4 (3 á 3,5 jaar) HBO, Bachelor (3,5 á 4 jaar) HBO, Master

5 Conferentie BTG ESB&I Drie niveau’s MBO-4 (+) Associate degree dt Bachelor MER met specialisatie financiële dienstverlening Vt of dt Arbeidsmarkt en cursussen

6 Conferentie BTG ESB&I Ad Financiële Dienstverlening De opleiding is gegroepeerd rond de thema’s: • Vakmanschap • Commercialiteit • Ondernemerschap • Men behaalt de Associate degree en twee WFT diploma’s

7 Conferentie BTG ESB&I Als “wat” kun je aan de slag: • Hypotheekadviseur • Retail / cliëntadviseur • Accountmanager • Ondersteuner van pensioenadvies • Financieel Adviseur • Voor jezelf beginnen

8 Conferentie BTG ESB&I Ad Financiële Dienstverlening jr 1  Gedrags- weten- schappen  Inleiding Personeels -manage- ment  Communic atievaardig -heden (schrift.)  Financië- le reken- kunde  TSV  Geld en Financiële markten  Inleiding Management  Belasting- recht particulie- ren  Hypothe- cair krediet  Financieel Manage- ment I  Managemen t/ contingentie  Werving, selectie, introductie (personeels- voorz)  Hypothe- cair krediet  Inleiding Recht  Financieel Mngt II  Wiskunde

9 Conferentie BTG ESB&I Ad Financiële Dienstverlening jr 2  Pensioe- nen  Algemene Macro- economie  Individu- eel arbeids- recht  Methode en technieken  Leven  Algemene micro- economie  Beschrij- vende statistiek  Verbintenis- senrecht  Beleggen  Marketing  Gespreks- technieken  Kwaliteit,  Arbeid en milieu  Rechts- personen- recht  Perfor- mance  Training leiding geven  Onderne- mingsplan

10 Conferentie BTG ESB&I Doorstroom MBO-HBO • Doorstroomvakken in HBO –Financiële Rekenkunde –Belastingrecht • Doorstroomvakken in het MBO –Wiskunde –Statistiek

11 Conferentie BTG ESB&I Voordelen voor de MBO-ers • Verlichting van de studie • Kennismaking met werkwijzen van het HBO • Meer kans van slagen binnen het HBO • De 2 resterende WFT-certificaten binnen bereik • Instroom in klas 1 Ad-Fd of MER • Vanuit de Ad-Fd rechtstreeks door naar de 3e klas MER

12 Conferentie BTG ESB&I Toekomst • Onderdelen van het HBO naar het MBO ( wiskunde – Nederlands – management – belastingrecht) • Studieduurverkorting • Bij grotere deelname ( van andere ROC’s) een halfjaarlijkse instroom??

13 Conferentie BTG ESB&I 1e reacties of vragen?

14 Conferentie BTG ESB&I Stelling 1: • De geschetste toekomst is niet realistisch.

15 Conferentie BTG ESB&I Stelling 2 De arbeidsmarkt vraagt steeds meer HBO-ers.MBO is niet meer toereikend HBO-ers.MBO is niet meer toereikend om succesvol te zijn in de branche om succesvol te zijn in de branche

16 Conferentie BTG ESB&I Stelling 3 De ROC’s moeten de leerlingen stimuleren om naar het HBO te gaan om de Bologna doelstellingen te halen. ( 50% afgestudeerden komt van het HBO of hoger)

17 Conferentie BTG ESB&I Stelling 4 Vierjarig HBO is geen alternatief voor de student van het MBO.

18 Conferentie BTG ESB&I Stelling 5 Om de doorstroom optimaal te kunnen effectueren is er een regionale samenwerking tussen HBO en de omliggende ROC’s noodzakelijk


Download ppt "Navigeren op drie niveaus in het MBO-HBO voor de financiële sector Ad van den Tillart ( KW1C) Ad Teuwen ( Avans )"

Verwante presentaties


Ads door Google