De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Navigeren op drie niveaus in het MBO-HBO voor de financiële sector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Navigeren op drie niveaus in het MBO-HBO voor de financiële sector"— Transcript van de presentatie:

1 Navigeren op drie niveaus in het MBO-HBO voor de financiële sector
Ad van den Tillart ( KW1C) Ad Teuwen ( Avans )

2 Inhoud van de sessie In hoeverre is de nieuwe structuur in overeenstemming een verandering? Hoe ziet het traject er inhoudelijk uit? stellingen Conferentie BTG ESB&I

3 Wensen vanuit de branche
Sterke vraag naar HBO’ers Alle WFT-certificaten Oplossing voor de grote uitval bij het HBO. Alternatief voor het 4 jarige HBO Conferentie BTG ESB&I

4 Associate degree in Nederland
Beroepskolom van beroeponderwijs was tot nu toe VMBO MBO, niveau 2 MBO, niveau 3 MBO, niveau 4 (3 á 3,5 jaar) HBO, Bachelor (3,5 á 4 jaar) HBO, Master Conferentie BTG ESB&I

5 Bachelor MER met specialisatie financiële dienstverlening
Drie niveau’s MBO-4 (+) Associate degree dt Arbeidsmarkt cursussen en Bachelor MER met specialisatie financiële dienstverlening Vt of dt Conferentie BTG ESB&I

6 Ad Financiële Dienstverlening
De opleiding is gegroepeerd rond de thema’s: Vakmanschap Commercialiteit Ondernemerschap Men behaalt de Associate degree en twee WFT diploma’s Conferentie BTG ESB&I

7 Als “wat” kun je aan de slag:
Hypotheekadviseur Retail / cliëntadviseur Accountmanager Ondersteuner van pensioenadvies Financieel Adviseur Voor jezelf beginnen Conferentie BTG ESB&I

8 Ad Financiële Dienstverlening jr 1
Gedrags-weten-schappen Inleiding Personeels-manage-ment Communicatievaardig-heden (schrift.) Financië-le reken-kunde TSV Geld en Financiële markten Inleiding Management Belasting-recht particulie-ren Hypothe-cair krediet Financieel Manage-ment I Management/ contingentie Werving, selectie, introductie (personeels-voorz) Inleiding Recht Financieel Mngt II Wiskunde Conferentie BTG ESB&I

9 Ad Financiële Dienstverlening jr 2
Pensioe-nen Algemene Macro-economie Individu-eel arbeids-recht Methode en technieken Leven Algemene micro-economie Beschrij-vende statistiek Verbintenis-senrecht Beleggen Marketing Gespreks-technieken Kwaliteit, Arbeid en milieu Rechts-personen-recht Perfor-mance Training leiding geven Onderne-mingsplan Conferentie BTG ESB&I

10 Doorstroom MBO-HBO Doorstroomvakken in HBO Doorstroomvakken in het MBO
Financiële Rekenkunde Belastingrecht Doorstroomvakken in het MBO Wiskunde Statistiek Conferentie BTG ESB&I

11 Voordelen voor de MBO-ers
Verlichting van de studie Kennismaking met werkwijzen van het HBO Meer kans van slagen binnen het HBO De 2 resterende WFT-certificaten binnen bereik Instroom in klas 1 Ad-Fd of MER Vanuit de Ad-Fd rechtstreeks door naar de 3e klas MER Conferentie BTG ESB&I

12 Toekomst Onderdelen van het HBO naar het MBO
( wiskunde – Nederlands – management – belastingrecht) Studieduurverkorting Bij grotere deelname ( van andere ROC’s) een halfjaarlijkse instroom?? Conferentie BTG ESB&I

13 1e reacties of vragen? Conferentie BTG ESB&I

14 Stelling 1: De geschetste toekomst is niet realistisch.
Conferentie BTG ESB&I

15 Stelling 2 De arbeidsmarkt vraagt steeds meer
HBO-ers.MBO is niet meer toereikend om succesvol te zijn in de branche Conferentie BTG ESB&I

16 Stelling 3 De ROC’s moeten de leerlingen stimuleren om naar het HBO te gaan om de Bologna doelstellingen te halen. ( 50% afgestudeerden komt van het HBO of hoger) Conferentie BTG ESB&I

17 Stelling 4 Vierjarig HBO is geen alternatief voor de student van het MBO. Conferentie BTG ESB&I

18 Stelling 5 Om de doorstroom optimaal te kunnen effectueren is er een regionale samenwerking tussen HBO en de omliggende ROC’s noodzakelijk Conferentie BTG ESB&I


Download ppt "Navigeren op drie niveaus in het MBO-HBO voor de financiële sector"

Verwante presentaties


Ads door Google