De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMENWERKING WO EN HBO BIJ AANSLUITINGSONDERZOEK V0-HO Rob Andeweg DAIR 7 en 8 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMENWERKING WO EN HBO BIJ AANSLUITINGSONDERZOEK V0-HO Rob Andeweg DAIR 7 en 8 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 SAMENWERKING WO EN HBO BIJ AANSLUITINGSONDERZOEK V0-HO Rob Andeweg DAIR 7 en 8 november 2007

2 Doel presentatie  Delen van ervaringen met: »verzamelen gegevens studiesucces bij vijf HO-instellingen »het gebruik van landelijke databanken (1 cijfer HO; oic.cfi.nl); »definities voor studiesucces  discussie over de samenwerking tussen Hbo en Wo bij het verzamelen, uitwisselen en terugkoppelen van deze gegevens  Casus: onderzoek studiesucces Federatie vo-scholen

3 Onderzoek studiesucces vo-leerlingen  Opdrachtgever Gooise Scholen Federatie  Onderzoeksvraag: is er bij oud- leerlingen van de GSF sprake van: »succesvolle deelname aan, »voorbereiding op en »aansluiting op het hoger onderwijs?  Kortom: is er sprake van studiesucces

4 Onderzoeksmodel

5 Onderzoeksmethode  Survey onder oud-leerlingen die bij HO- instellingen in de regio studeren  Inventarisatie en analyse gegevens HO- instellingen  Gebruik landelijke data (1 cijfer HO en oic.cfi.nl)  Analyse beschikbare gegevens GSF  Bespreking resultaten met GSF-scholen

6 Vier groepen resultaten  Succesvolle kenmerken van de oud- leerlingen van de GSF?  Succesvol studeren in het hoger onderwijs?  Succesvolle voorbereiding op deelname aan het hoger onderwijs?  Succesvolle aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs?

7 Succesvol studeren in het hoger onderwijs?

8 studeren in het hoger onderwijs (1) - doorstroom Tabel 4.1Doorstroompercentage leerlingen VWO 6 van de Gooise Scholenfederatie in vergelijking met 467 vo-instellingen over periode 2000-2005, uitgesplitst naar sekse (bron: oic.cfi.nl) GSF-scholenVergelijkbare vo-instellingen (N=467) 00 / 01 01 / 02 02 / 03 03 / 04 04 / 05 00 / 01 01 / 02 02 / 03 03 / 04 04 / 05 % geslaagde vwo-lln 89% 96% 93%91%93%94% Daarvan zijn uitgestroomd naar: WO (j)65%73%67%77%81%69%73%74% 76% WO (m)69%63% 66% 60%63%64%66%67% HBO (j)17%4%6%8%5%15%13% 12%11% HBO (m)6%8%18% 19%21%20%19% 18% Niet in voltijds- onderwijs (j) 17%23%27%14% 16%14% 13% Niet in voltijds- onderwijs (m) 25%29%20%16%15%19%17%16%15%

9 studeren in het hoger onderwijs (2) – doorstroom Tabel 4.2Doorstroompercentage leerlingen HAVO 5 van de Gooise Scholenfederatie in vergelijking met 427 vo-instellingen over periode 2000-2005, uitgesplitst naar sekse (bron: oic.cfi.nl) GSF-scholenVergelijkbare vo-instellingen (N=427) 00 / 0101 / 0202 / 0303 / 0404 / 0500 / 0101 / 0202 / 0303 / 0404 / 05 %geslaagde havo- leerlingen 91%93% 91%87%89%90%91% 90% Daarvan zijn uitgestroomd naar: HBO (j)74%63%70%71%68%77% 78%80%79% HBO (m)55%72% 77%74%73%75%77%79%80% BOL (j)3%0%3% 1%4%3% 1% BOL (m)2%6%3%4%2%5%4% 1% Opstroom VWO (j)5%7%10%7%0%5%4%5%6%1% Opstroom VWO (m) 6%5%6%3%0%5%4% 5%1% Niet in voltijds- onderwijs (j) 18%30%17%19%32%14%16%14%12%19% Niet in voltijds- onderwijs (m) 36%16%19%17%24%18%17%15%13%18%

10 studeren in het hoger onderwijs (3) – studieresultaten  Weinig betrouwbare en onderling vergelijkbare gegevens  (Bij HvA): havisten van het GL scoren lager dan het regiogemiddelde; die van Vechtstede hoger.  Het percentage vertrekkers na één jaar per GSF- school vertoont schommelingen, maar het meerjarige gemiddelde sluit aan bij dat van de regio.

11 studeren in het hoger onderwijs (4) – herinschrijving

12 Discussie (1) Stelling: het is voor ho-instellingen noodzakelijk om systematisch en regelmatig gegevens over studiesucces van vo-leerlingen terug te kopppelen naar de ‘leveranciers’.

13 Discussie (2) De onderlinge uitwisselbaarheid van gegevens over studievoortgang binnen het ho moet worden vergroot!


Download ppt "SAMENWERKING WO EN HBO BIJ AANSLUITINGSONDERZOEK V0-HO Rob Andeweg DAIR 7 en 8 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google