De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOSMOS Grootschalig achterstallig onderhoud wegwerken in korte tijd met minimale verkeershinder. Hoe doe je dat? Lunchlezing PIM en KOSMOS Spreker: Jaap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOSMOS Grootschalig achterstallig onderhoud wegwerken in korte tijd met minimale verkeershinder. Hoe doe je dat? Lunchlezing PIM en KOSMOS Spreker: Jaap."— Transcript van de presentatie:

1 KOSMOS Grootschalig achterstallig onderhoud wegwerken in korte tijd met minimale verkeershinder. Hoe doe je dat? Lunchlezing PIM en KOSMOS Spreker: Jaap Bakker Rijkswaterstaat - Bouwdienst 2 april 2007

2 K unstwerk O nderhoud S amen met M arkt O nder S ysteemgerichte contractbeheersing

3 6 februari 2006 KOSMOS3 KOSMOS, waar gaat dat over? Aanleiding: Grootschalig onderhoud blijkt noodzakelijk om het kunstwerkenareaal naar een maatschappelijk gewenst Basis Onderhoud Niveau te krijgen Onderhoudsimpuls om kunstwerken in het rijks(vaar)wegennet te verbeteren Uitvoering 2006 – 2007 (2008) Doelstelling: –Maximale inzet markt, minimaal RWS –Minimale verkeershinder –Optimale inkoop

4 6 februari 2006 KOSMOS4 Werkpakketten Verkeerskundige indeling Nat Droog Stalen bruggen (HSB)

5 6 februari 2006 KOSMOS5 Grote werkpakketten 10 regio contracten Contract bedragen 15 – 75 M€ 60 – 160 kunstwerken per contract 3 HSB contracten (5 bruggen) Inspectiecontracten Toetsingscontracten Totaal +/- 400 M€

6 6 februari 2006 KOSMOS6 Zoveel werk in zo korte tijd, hoe doe je dat? SAMEN MET DE MARKT!! Publiek Private Discussie

7 6 februari 2006 KOSMOS7 Publiek Private Dialoog met de markt (PPD) Zoveel mogelijk betrekken van de markt in vroeg stadium –PPD sessies –Toepassen concurrentie gerichte dialoog Kansen ook voor MKB –Rekening mee gehouden in selectie eisen; optie combinatievorming mits één gemeenschappelijk gemandateerd aanspreekpunt Mogelijkheden voor toepassen innovaties –E&C contract; markt vragen om oplossingen voor “problemen” in plaats van voorschrijven oplossingen Kwaliteit meewegen in de gunning –Lifecycle cost meenemen in gunningscriteria –Beperken verkeershinder meewegen in gunningscriteria

8 6 februari 2006 KOSMOS8 Inkoopstrategie ë n Model 1 TISTIS Contractopname/ probleemdefinitie Oplossing/ realisatie Scope-definitie SCB Werkpakket Oplossing/ realisatie Contractopname/ Probleemdefinitie Scope definitie TISTIS SCB Model 2 Werkpakket TIS: Technical Inspection Service – stelt de kwaliteit van het werk vast en toetst deze aan de eisen in de overeenkomst

9 6 februari 2006 KOSMOS9 Processtappen Gewenste situatie: Basisspecificatie Kunstwerken Uitvoeren Objecten scopeVaststellen van problemen aan objecten EngineerenOplossingen op geconstateerde problemen

10 6 februari 2006 KOSMOS10 Onderhoudscontract model 1 en 2 Engineering en Construct (UAV-gc 2005) Functionele Specificaties gebaseerd op SE- principes Economisch Meest Voordelige Inschrijving Duidelijke risicoverdeling Garanties Systeemgerichte Contract Beheersing

11 6 februari 2006 KOSMOS11 Contractvorm model 2 Contractopname geïntegreerd Risico’s –Kwantificeerbaar allocatie in contract –Niet-kwantificeerbaarprocedure afspraak Meer expliciete verantwoordelijkheden naar de opdrachtnemer

12 6 februari 2006 KOSMOS12 EMVI Verkeershinder LCC = Kosten over de Levenscyclus Risico’s Afwegen tegen de prijs

13 6 februari 2006 KOSMOS13 Beperken verkeershinder Werkbare uren (= wanneer de opdrachtnemer op de weg mag) als kader voor het contract Bij de inschrijving wordt het aantal uren verkeershinder buiten werkbare uren als EMVI criterium gekapitaliseerd meegewogen Centrale rol van verkeersmanager van RWS bij vergunningverlening Overschrijding en onderschrijding van het gekapitaliseerde bedrag aan verkeershinder uit de inschrijving wordt in rekening gebracht

14 6 februari 2006 KOSMOS14 EMVI verkeershinder

15 6 februari 2006 KOSMOS15 LCC criterium voor EMVI De “LCC-meerwaarde” wordt bepaald door aangeboden prijzen en garanties te vergelijken met een “referentiescenario” met een levensduur van 10 jaar.

16 6 februari 2006 KOSMOS16 LCC criterium voor EMVI

17 6 februari 2006 KOSMOS17 Uitwerking probleem

18 6 februari 2006 KOSMOS18 Y-categorie problemen

19 6 februari 2006 KOSMOS19 Dialoog: Handel in risico’s

20 6 februari 2006 KOSMOS20 Rollen in de systeemgerichte contractbeheersing Opdrachtnemer: Eigen kwaliteitsborging op het te realiseren werk TIS: Onafhankelijke kwaliteitscontrole op het werk van de opdrachtnemer RWS: Beperkte risicogestuurde toetsing op het werk van de opdrachtnemer en de TIS RWS ON TIS

21 6 februari 2006 KOSMOS21 Conclusie Grootschalig achterstallig onderhoud wegwerken in korte tijd met minimale verkeershinder. Hoe denkt KOSMOS dit te bereiken? Optimaal samenwerken met de markt Optimale uitbesteding van werkzaamheden Optimaal faciliteren van oplossingsvrijheid voor opdrachtnemers Hanteren principes van system engineering Hanteren van selectie- en gunningscriteria voor kwaliteit en verkeershinder Financieel waarderen van het beperken of vergroten van verkeershinder door de opdrachtnemer Gericht verkeersmanagement Systeemgerichte contractbeheersing


Download ppt "KOSMOS Grootschalig achterstallig onderhoud wegwerken in korte tijd met minimale verkeershinder. Hoe doe je dat? Lunchlezing PIM en KOSMOS Spreker: Jaap."

Verwante presentaties


Ads door Google