De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 CROW heet u van harte welkom. Duurzaam Inkopen in de GWW CO 2 -Prestatieladder voor decentrale overheden Roy Voorend Projectmanager CROW Regardz Zwolle,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 CROW heet u van harte welkom. Duurzaam Inkopen in de GWW CO 2 -Prestatieladder voor decentrale overheden Roy Voorend Projectmanager CROW Regardz Zwolle,"— Transcript van de presentatie:

1 1 CROW heet u van harte welkom

2 Duurzaam Inkopen in de GWW CO 2 -Prestatieladder voor decentrale overheden Roy Voorend Projectmanager CROW Regardz Zwolle, 15 november 2012 2

3 3 hét nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte voor alle fasen in het bouwproces ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud een onafhankelijke organisatie en dient het collectief belang van publieke én private sector verzorgt uitrol CO 2 -prestatieladder in de gww-sector Wie is CROW

4 Duurzaam inkopen In 2020 14% duurzame energie In 2020 20% CO 2 reductie t.o.v. 1990 Minimum criteria AgentschapNL

5 Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen Transparant en objectief Niet discriminerend Proportioneel Duurzaamheid via aanbesteden

6 EMVI Nieuwe aanbestedingswet, EMVI tenzij Bij EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) worden naast prijs andere criteria meegewogen. Marktpartijen onderscheiden zich op toegevoegde waarde in plaats van op de laagste prijs Bij geïntegreerd contracteren en traditioneel (RAW bestek)

7 7 Duurzaam GWW Gebruik maken van inkoopproces om opdrachtnemers aan te zetten tot leveren duurzamere producten, gebruik van duurzamere processen en/of het anderszins leveren van (maatschappelijke) meerwaarde Focus: energie, duurzame materialen, ruimtelijke kwaliteit, lifecycle denken Voor alle aanbestedingen en inkopen gelden minimumeisen aan de duurzaamheid Obv EMVI meer waar(de) voor ons geld

8 8 Aanpak Duurzaam GWW Duurzaamheid begint bij bestuurlijke ambitie. De focus van Duurzaam GWW ligt op: -Winst in integrale gebiedsontwikkeling -Van voorschrijven naar innovatief aanbesteden -Gezamenlijk instrumentarium Aanpak Duurzaam GWW

9 9 Keuze voor instrumenten Aanpak Duurzaam GWW

10 10 Hoe werkt de CO 2 -Prestatieladder? Bedrijven stimuleren om CO 2 -bewust te handelen 5 treden/niveaus waarop een bedrijf gecertificeerd kan worden 4 aspecten/invalshoeken: Inzicht Reductie ambitie van CO 2 emissies Transparantie (intern en extern) Participatie in CO 2 initiatieven Principe: Hoe ambitieuzer de CO 2 reductie hoe meer voordeel bij gunning Certificaat: achteraf aantonen (inmiddels >250 bedrijven gecertificeerd ) Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie

11 11 Hoe werkt de ladder? A CBD CO 2 -prestatieladder 5 4 3 2 1 Niveaus

12 12 Certificeringschema

13 EMVI-criteria (voorbeeld trede 3) Toelichting CO2 PrestatieladderToelichting Duurzaam Aanbesteden13

14 Relatie EMVI en certificaat EMVI criterium gelijkwaardig met certificaat Toelichting CO2 PrestatieladderToelichting Duurzaam Aanbesteden14

15 Juridische aspecten EMVI projecteisen gelijkwaardig aan het CO 2 Bewustcertificaat Juridisch goedgekeurd door landsadvocaat EMVI criteria 100% overnemen Inkoopvoorwaarde niet “ik wil keurmerk X”

16 16 Project geschikt? Welke duurzaamheidswinst wordt beoogd? Welke instrumenten toepasbaar? Als CO 2 -ladder kan, dan check: -Looptijd -Welke markt is het? -Draagvlak in de markt -Wie heeft al certificaat -Kans op marktverstoring Beslisboom helpt bij keuzes

17 17 Voor start aanbesteding: Opdrachtgever bepaalt: Welke niveaus ga ik uitvragen? Welk gunningvoordeel per niveau? Balans met andere EMVI-criteria In aanbestedingsdocumenten opnemen

18 Groen = Poen (2) Hoe hoger het niveau op de ladder, hoe hoger het gunningvoordeel bij een aanbesteding Geen relatieve methode toepassen Bij EMVI criteria GOW toepassen

19 Apeldoorn Beurtvaartstraat herinrichting/reconstructie RAW-bestek EMVI op basis van: -Projectorganisatie (+ kwaliteitsborging) -beheersing projectrisico’s -omgevingsmanagement -DUURZAAMHEID (CO2-prestatieladder)

20 Almere Poort Aanbrengen ophoging Middenduin-Zuid EMVI, gelet op: Uitvoering€1.050.000 CO 2 -prestatieladder€ 350.000 SROI€ 200.000 Eerder opleveren€ 200.000 Veel inschrijvingen op trede 5

21 21 Het aanbestedingsloket GWW Voor vragen en advies Ondersteuning EMVI en duurzaam inkopen Nieuwe cursussen GOW / EMVI, Aanbesteden met CO 2 -prestatieladder Helpdesk -helpdesk@crow.nl -0318-699 855

22 22 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "1 CROW heet u van harte welkom. Duurzaam Inkopen in de GWW CO 2 -Prestatieladder voor decentrale overheden Roy Voorend Projectmanager CROW Regardz Zwolle,"

Verwante presentaties


Ads door Google