De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beeldkwaliteitsbestekken de oplossing?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beeldkwaliteitsbestekken de oplossing?"— Transcript van de presentatie:

1 Beeldkwaliteitsbestekken de oplossing?
Jacques Teunissen CROW Cursisten welkom heten Je zelf voorstellen Cursusmap doornemen Informatie rondje maken en hierbij vragen waarom de cursus wordt gevolgd

2 Doelstelling: Discussie over de vraag of contracten op basis van beeldkwaliteit bijdragen aan een hogere kwaliteit van de openbare ruimte. Zo ja, waar moet de aanbesteding en het contract aan voldoen om dit optimaal te realiseren. Laat cursisten eerst deze vraag beantwoorden. Daarna de sheet doornemen. Beeld spreekt meer groepen aan (burgers, politiek) Betrek bewoners er bij; zij moeten ook weten welke kwaliteit er is afgesproken. Dat scheelt een hoop frustraties en telefoontjes richting gemeente Gelijkmatiger beeld: Zie plaatje (ter verduidelijking kan deze ook op een flipover getekend worden). De groene lijn stelt een freq. Bestek voor: vaste uitvoeringsfrequentie waardoor er kans is dat een relatief grote fluctuatie in de kwaliteit van de openbare ruimte waarneembaar is (bij een lage frequentie). De rode lijn stelt een beeldbeste voor. Omdat de grenzen van het toegestane kwaliteitsniveau duidelijk zijn zal het kwaliteitsniveau minder fluctueren. Doel: Cursist weet wat de voordelen zijn van een beeldbestek ten op zichten van een frequentiebestek

3 Waarom een beeldbestek?
Enkele argumenten: Sluit aan bij de wens van de gebruiker Sluit aan bij de wens van de politiek Gelijkmatiger beeld Vaste prijs (prijs per week), eenvoudige betaling Kennis en kunde van aannemer wordt beter benut Inzet te bepalen door aannemer Communicatie eenvoudiger Laat cursisten eerst deze vraag beantwoorden. Daarna de sheet doornemen. Beeld spreekt meer groepen aan (burgers, politiek) Betrek bewoners er bij; zij moeten ook weten welke kwaliteit er is afgesproken. Dat scheelt een hoop frustraties en telefoontjes richting gemeente Gelijkmatiger beeld: Zie plaatje (ter verduidelijking kan deze ook op een flipover getekend worden). De groene lijn stelt een freq. Bestek voor: vaste uitvoeringsfrequentie waardoor er kans is dat een relatief grote fluctuatie in de kwaliteit van de openbare ruimte waarneembaar is (bij een lage frequentie). De rode lijn stelt een beeldbeste voor. Omdat de grenzen van het toegestane kwaliteitsniveau duidelijk zijn zal het kwaliteitsniveau minder fluctueren. Doel: Cursist weet wat de voordelen zijn van een beeldbestek ten op zichten van een frequentiebestek

4 Aandachtspunten bij contractvorm
Contractvorm: RAW of UAV-gc Integraal of per onderwerp Wijze van toezicht / controle EMVI Economisch meest voordelige Inschrijving zie publicatie Gunnen op Waarde Niet alleen laagste prijs maar ook bv. PVA, planning, personele inzet, duurzaamheidaspecten Doel: Cursist weet dat er aandachtspunten zijn voor het toepassen van een beeldbestek

5 Aandachtspunten bij aanbesteding
Keuze van de aanbestedingsprocedure Keuze van het gunningscriterium (laagste prijs of EMVI) Zorgvuldig vaststellen van wegingsmatrix bij EMVI EMVI Economisch meest voordelige Inschrijving zie publicatie Gunnen op Waarde Niet alleen laagste prijs maar ook bv. PVA, planning, personele inzet, duurzaamheidaspecten Doel: Cursist weet dat er aandachtspunten zijn voor het toepassen van een beeldbestek

6 Kan alles op beeld onderhouden worden?
Niet alles is even geschikt om op beeld te onderhouden Afhankelijk van onderhoudsfrequentie en risico. Wanneer ‘niet of minder geschikt’? Risico overschrijding norm niet of lastig in te schatten Geen informatie is omtrent actuele kwaliteit Onderwerpen met een relatief lage onderhoudsfrequentie Niet alles is geschikt om als beeldbestek weg te zetten. Een veeg of afval bestek is relatief eenvoudig te calculeren voor een aannemer omdat de frequentie van de werkzaamheden hoog is. Bij minder frequente werkzaamheden betekend een “extra” onderhoudsbeurt grotere financiële risico’s Bij een aantal onderwerpen krijgt de aannemer daarom over het algemeen meer een signaleringsrol dan verhelpen/oplossen Voorbeelden: Volgende sheet…

7 Risicoverdeling Geschikt: Minder geschikt:
graffiti. (blz 25 KOR catalogus!) Graffiti is moeilijk in te schatten. Over het algemeen wordt daarom gekozen de aannemer een controlerende taak te geven. Hij krijgt betaald om viaducten en meubilair regelmatig (en doorlopend) te controleren op de aanwezigheid van graffiti. Indien dat aangetroffen wordt op een locatie doet de aannemer hiervan melding naar de OG. De aannemer kan dan opdracht krijgen het te verwijderen. De betaling voor het verwijderen vind plaats op een daarvoor in het bestek opgenomen bestekspost met een standaard eenheid (stuks, m² , EURO post niet verrekenbaar). De OG kan het ook zo geregeld hebben dat daarvoor de eigen dienst dan wel een extern bedrijf wordt ingeschakeld. Het bestek moet daar wel duidelijk in zijn. Andere optie is dat de aannemer op eigen initiatief ingrijpt op basis van eigen controles. In dat geval wordt 1 post opgenomen met de “standaard eenheid” en dus niet de “week” post. Doel: Cursist weet dat niet iedere werkzaamheid geschikt is om in een beeldbestek te laten uitvoeren. Over het algemeen betreft dit niet frequent voorkomende werkzaamheden. Hij weet dat er mogelijkheden om dit op een andere manier op te lossen.

8 aanbestedingsprocedure
Aandachtspunten contractvorm aanbestedingsprocedure aanvangssituatie gunningscriteria toezicht bewoners risico’s graffiti. (blz 25 KOR catalogus!) Graffiti is moeilijk in te schatten. Over het algemeen wordt daarom gekozen de aannemer een controlerende taak te geven. Hij krijgt betaald om viaducten en meubilair regelmatig (en doorlopend) te controleren op de aanwezigheid van graffiti. Indien dat aangetroffen wordt op een locatie doet de aannemer hiervan melding naar de OG. De aannemer kan dan opdracht krijgen het te verwijderen. De betaling voor het verwijderen vind plaats op een daarvoor in het bestek opgenomen bestekspost met een standaard eenheid (stuks, m² , EURO post niet verrekenbaar). De OG kan het ook zo geregeld hebben dat daarvoor de eigen dienst dan wel een extern bedrijf wordt ingeschakeld. Het bestek moet daar wel duidelijk in zijn. Andere optie is dat de aannemer op eigen initiatief ingrijpt op basis van eigen controles. In dat geval wordt 1 post opgenomen met de “standaard eenheid” en dus niet de “week” post. Doel: Cursist weet dat niet iedere werkzaamheid geschikt is om in een beeldbestek te laten uitvoeren. Over het algemeen betreft dit niet frequent voorkomende werkzaamheden. Hij weet dat er mogelijkheden om dit op een andere manier op te lossen. vertrouwen boete of bonus


Download ppt "Beeldkwaliteitsbestekken de oplossing?"

Verwante presentaties


Ads door Google