De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelnemers werkgroep Gemeenten die de “of” vraag zijn gepasseerd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelnemers werkgroep Gemeenten die de “of” vraag zijn gepasseerd"— Transcript van de presentatie:

1 Privatisering bouwtoezicht Voorstel landelijke werkgroep privatisering bouwtoezicht

2 Deelnemers werkgroep Gemeenten die de “of” vraag zijn gepasseerd
Eindhoven Den Haag …… Markpartijen, die reeds een rol spelen bij toetsing en toezicht en betrokken zijn bij het “dekkeren” InterConcept Centraal Bureau Bouwtoezicht …. Onafhankelijke voorzitter, begeleider en penvoerder (en secretariaat)

3 Doelstelling werkgroep
“Door inzichten en ervaringen van gemeenten en marktpartijen te bundelen komen tot een hanteerbare manier van privatiseren van gemeentelijke taken op het gebied van technische toetsing en toezicht voor bouwplannen …… waarbij rolverdeling en samenwerking tussen het publieke en private domein op een adequate wijze is geregeld”.

4 In concreto Rolverdeling en samenwerking publiek en privaat domein
Per procesfase de gevolgen van privatisering voor rolverdeling en samenwerking in beeld brengen door het verhaal achter het eerste verhaal te ontdekken Oplossingen formuleren voor nieuwe rolverdeling en wijze van samenwerken in de zin van wat willen we wel en niet Het realiseren van een adequate werkwijze en sluitend systeem voor de gemeente “Waarborgen van publiek belang zonder marktpartijen onnodig voor de voeten te lopen” “Op basis van vertrouwen, maar niet naïef” “Herontwerpen waar we echt van zijn”

5 Koppelvlakken Werkgroep moet komen tot het definiëren van eigen gemeentelijke koppelvlakken Zo generiek mogelijk Ongeacht systeem of systemen die straks in het private domein worden ingezet

6 Private toetser en toezicht-houder Adviseurs en uitvoeren-den
Processtappen Samenwerking publiek en privaat domein Voorontwerp Definitief ontwerp Vergunning Prijs- en contractvorming Bouwvoorbereiding Realisatie Oplevering Gebruik Private toetser en toezicht-houder Opdracht-gever Adviseurs en uitvoeren-den Gemeente

7 Uitgangspunten Privatisering van de technische toetsing én het toezicht (bouwen zoals bedoeld in de Wabo). De basiseisen die het ministerie van BZK hanteert voor de privatisering (eindresultaat voldoet aan het Bouwbesluit, de eindverantwoordelijke moet duidelijk zijn, evenals de aansprakelijke als niet wordt voldaan). Een uiteindelijk volledig privaat stelsel. Het model op hoofdlijnen van de marktpartijen.

8 Model marktpartijen “Onafhankelijk realisatiecertificaat” Pro’s
Voldoet aan criteria BZK Gebaseerd op onder meer principe Woningborg Marktpartijen willen komen tot één systeem Con’s Andere systemen niet uit te sluiten Nog in ontwikkeling

9 Status en positionering werkgroep
Een onafhankelijke positie, niet gekoppeld (“opgehangen”) aan een andere organisatie, zoals Vereniging BWTN, Doorbraak gemeenten, belangenorganisatie marktpartijen. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Directe lijn naar ministerie van BZK.

10 Financiering werkgroep
Gemeenten en marktpartijen brengen capaciteit op basis van de agenda van de werkgroep. Gemeenten en marktpartijen bekostigen gezamenlijk de onafhankelijke begeleiding (en secretariaat) Wellicht heeft ministerie BZK nog een financieringsbron

11 Werkwijze werkgroep Taken Aanpak Opstellen agenda
Uitwerken agenda in de vorm van voorstellen Voorstellen voorleggen aan klankbordgroep Besluitvorming Communicatie BZK en overig Afhankelijk van agendapunt, uitwerking in: Werkgroep Subwerkgroep gemeenten en marktpartijen Subwerkgroep gemeenten of marktpartijen

12 Klankbordgroep Effect = kwaliteit x acceptatie Deelnemers:
Andere gemeenten Vereniging BWT Nederland Stichting Bouwen met Winst (als spreekbuis voor diverse belangenorganisaties) Ministerie van BZK …….

13 Externe communicatie Op een actieve wijze op verschillende manieren informatiedeling Digitale nieuwsbrief Website Bijdragen aan congressen Beschikbaar stellen resultaten Forum voor reacties

14 Reacties! Goed idee? Opzet? Ontbrekende elementen? Aandachtspunten?
We horen het graag van u ….


Download ppt "Deelnemers werkgroep Gemeenten die de “of” vraag zijn gepasseerd"

Verwante presentaties


Ads door Google