De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Voorstellen Aanleiding Vraagstelling Aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Voorstellen Aanleiding Vraagstelling Aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst CZ Integrale Geboortezorg Pilotproject Zuid-Oost Brabant Tilburg, 22 maart 2012

2 Agenda Voorstellen Aanleiding Vraagstelling Aanpak
Methodiek: zorgprogrammering Vragen

3 Aanleiding voor het project
In 2009 verschijnt het rapport ‘Een goed begin’ Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Minister neemt aanbevelingen over In najaar 2010 wordt stuurgroep Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant Doel: organiseren van integrale geboortezorg Najaar 2011: CZ wijst de regio Zuid-Oost Brabant aan als één van de pilot- regio’s voor integrale geboortezorg Project wordt uitgebreid naar de Helmond In het verlengde van de het pilot-project wordt een ZonMW aanvraag gedaan voor een inhoudelijk project en consortiumvorming Formele start: maart 2012

4 Integrale Geboortezorg en ZonMw
Project Integrale Geboortezorg Doel: verbeteren van de geboortezorg in de regio Eindhoven, Geldrop, Helmond. Status: project wordt gestart. Subsidieaanvraag ZonMw (consortium) Doel: oprichten van een consortium in de regio Eindhoven, Geldrop, Helmond, Veghel en Den Bosch en uitvoeren van een inhoudelijk project (opleidingstraject). Status: in afwachting van goedkeuring ZonMw. Twee projecten met een andere focus en tijdspad maar wel in elkaars verlengde.

5 Deelnemers 1e lijns verloskunde
Zorggroep Verloskunde Zuid-Oost Brabant Verloskundige Coöperatieve Vereniging Helmond en omstreken Kraamorganisaties De Acht Zaligheden, Homecare, Medieplan, VDA, ZIN Kraamzorg, Zorgboog, Zorgmed, Zuidzorg Ziekenhuizen Catharina Ziekenhuis Elkerliek Ziekenhuis Maxima Medisch Centrum St. Anna Ziekenhuis

6 Vraagstelling project Integrale Geboortezorg
Zorginhoudelijke vraagstelling: Uitvoeren nulmeting (inventariseren knelpunten) in de geboortezorg in de regio Zuid-Oost Brabant. Het ontwerpen en realiseren van de integrale geboortezorg binnen de regio waardoor de perinatale mortaliteit en morbiditeit significant wordt teruggedrongen en de cliënttevredenheid wordt verhoogd. Doelstellingen op het gebied van Inhoud, Organisatie en Financiën worden nog definitief vastgesteld

7 Aanpak: organisatie Stuurgroep Secretaris Werkgroep Inhoud Werkgroep
Nulmeting Zorgprocessen ontwikkelen Werkgroep Organisatie Zorgprocessen vertalen naar organisatie Werkgroep Financiën Zorgprocessen vertalen naar integrale kostprijs Stuurgroep Samenstelling: onafhankelijk voorzitter en secretaris, bestuurder ziekenhuis, bestuurder 1e verloskundige corporatie, bestuurder kraamzorg, gynaecoloog, kinderarts, ziekenhuismanagement, CZ (toehoorder) Rol: opdrachtgever, besluitvorming en voortgangsbewaking Werkgroepen Samenstelling: professionals uit betrokken organisaties (gynaecologen, kinderarts, 1e en 2e lijns verloskundigen, kraamzorg), medisch adviseur CZ, procesbegeleider Assist Zorgverbetering Rol: uitwerken Inhoud, Organisatie en Financiën

8 Aanpak: voorlopige planning

9 Terug naar de inhoud Verbetering van de kwaliteit zorg vanuit gezamenlijke visie Duidelijkheid over verantwoordelijkheden, inzet en rolverdeling Voldoen aan alle in- en externe kwaliteitseisen

10 Methodiek: ZorgProgrammering (voorbeeld)

11 Vragen


Download ppt "Agenda Voorstellen Aanleiding Vraagstelling Aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google