De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VHVL, vereniging in beweging Leendert Tissink Msc Voorzitter VHVL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VHVL, vereniging in beweging Leendert Tissink Msc Voorzitter VHVL."— Transcript van de presentatie:

1 VHVL, vereniging in beweging Leendert Tissink Msc Voorzitter VHVL

2 Aanleiding • Positieve effecten van fysieke training / bewegen op gezondheid (Wittink, 2011) • Relatie tussen fysieke inactiviteit en cardiovasculaire mortaliteit (Powell et al., 1987; Morris et al., 1990; Blair et al., 1989) • Gunstige effecten van fysieke activiteit op cardiovasculaire mortaliteit door matig intensief bewegen (Lee et al., 1995; Blair et al., 1995; Pate et al., 1995)

3 Relevantie voor fysiotherapie Fletcher et al., 1996 • Training resulteert in verbetering van: – Oefencapaciteit – Maximale zuurstof opname – Cardiale output – Metabolisme – Insuline sensitiviteit – Preventie osteoporose – Preventie neoplasma – Gewrichtsmobiliteit en spierkracht – Psychologisch functioneren – Kwaliteit van leven – Afname zuurstof behoefte

4 combinaties van geregistreerde chronische ziekten bij ziekenhuispatiënten met multimorbiditeit naar geslacht

5 Prevalentie één of meer chronische aandoeningen naar opleidingsniveau

6 Chronische aandoeningen • Ligduur in ziekenhuis in 25 jaar gehalveerd van 14 naar 7 dagen (CBS, 2008) • Aantal ziekenhuisopnamen gestegen met 60% • Hart- en vaatziekten verantwoordelijk voor de meeste opnamen • Astmaklachten komen vaak voor bij kinderen (Smit et al., 2006)

7 Uitgaven aan zorg in 2007 (CBS, 2008) • Ziekenhuizen: – Overheid - € 1550.000.000,= – Eigen betalingen - € 156.000.000,= • Huisartsenpraktijken: – Overheid - € 47.000.000,= – Eigen betalingen - € 15.000.000,= • Paramedische praktijken: – Overheid - € 0,= – Eigen betalingen - € 24.000.000,=

8 Introductie in de gezondheidszorg M. van der Burgt, E. van Mechelen, M. te Lintel Hekkert • Bevolking groeit • Zorg van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd • Zorgvraag neemt toe • Technische mogelijkheden nemen toe • Financieren van aanbodregulering leidt tot lange wachtlijsten • Zorg op maat door vraagsturing • Wijziging zorgverzekering en marktwerking • Meer zorg thuis – extramuralisering • In elke beroepsgroep meer evidence based handelen

9 Zorgvraag neemt toe

10

11 Transmurale zorg • Zorgvraag leidt tot vervaging onderscheid tussen eerste en tweede lijn • Specialistische zorg wordt dichtbij aangeboden • Gezamenlijke spreekuren huisarts en specialist, of fysiotherapeut en specialist, nu ook huisarts en fysiotherapeut • Per regio wordt vastgesteld welke zorg nodig is

12 Probleemstelling • Aantal hart-, vaat- en longfysiotherapeuten? • Wijze en kwaliteit van de beroepsuitoefening? • Welke wijze het vakgebied ontwikkelen? • Kansen productontwikkeling en innovatie • Hoe profileren in de markt?

13 Aanpak • VHVL is gestart met een regionale pilot hart-, vaat- en long fysiotherapie • Onderzoek naar de uitvoering van het specialisme in de regio • Ontwikkeling in 2012 van een nieuw beroeps competentieprofiel voor de Hart-, Vaat- en Longfysiotherapeut • Criteria voor specialist opstellen, zoals scholingseisen, etc.

14 Te verwachten resultaten • Jaarlijks een regioconferentie • Bekendheid netwerken hart-, vaat- en longfysiotherapie bij het bestuur • Intentieverklaring met netwerken • Congres met regionale partners • Erkenning hart-, vaat- en longspecialisme • Zoekfunctie voor consumenten

15 Vragen? Het bestuur van de VHVL wenst u een inspirerende en leerzame congres dag toe


Download ppt "VHVL, vereniging in beweging Leendert Tissink Msc Voorzitter VHVL."

Verwante presentaties


Ads door Google