De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VHVL, vereniging in beweging

Verwante presentaties


Presentatie over: "VHVL, vereniging in beweging"— Transcript van de presentatie:

1 VHVL, vereniging in beweging
Leendert Tissink Msc Voorzitter VHVL Dames en heren van harte welkom tijdens het congres van de vereniging hart vaat en longfysiotherapie. Ik heb gekozen voor de titel VHVL vereniging in beweging, omdat de vereniging met alle ontwikkelingen en trends die gaande zijn binnen de gezondheidszorg wel in actie moet komen voor de hart vaat en long fysiotherapeuten in Nederland.

2 Aanleiding Positieve effecten van fysieke training / bewegen op gezondheid (Wittink, 2011) Relatie tussen fysieke inactiviteit en cardiovasculaire mortaliteit (Powell et al., 1987; Morris et al., 1990; Blair et al., 1989) Gunstige effecten van fysieke activiteit op cardiovasculaire mortaliteit door matig intensief bewegen (Lee et al., 1995; Blair et al., 1995; Pate et al., 1995) Binnen de domeinen van de hart vaat en long fysiotherapie worden diverse beweegactiviteiten aangeboden, zoals hart revalidatie programma’s, long revalidatie programma’s, vaatlooptraining, enzovoort. Voor fysiotherapeuten is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de diverse positieve effecten van training en bewegen op gezondheid. Zo zijn er gunstige effecten bekend van fysieke activiteit op cardiovasculaire mortaliteit.

3 Relevantie voor fysiotherapie Fletcher et al., 1996
Training resulteert in verbetering van: Oefencapaciteit Maximale zuurstof opname Cardiale output Metabolisme Insuline sensitiviteit Preventie osteoporose Preventie neoplasma Gewrichtsmobiliteit en spierkracht Psychologisch functioneren Kwaliteit van leven Afname zuurstof behoefte De relevantie van training en fysieke activiteiten is voor fysiotherapeuten groot, Gezien verbetering kwaliteit van leven, oefencapaciteit, et cetera

4 combinaties van geregistreerde chronische ziekten bij ziekenhuispatiënten met multimorbiditeit naar geslacht Het aantal mensen met chronische aandoeningen met multi morbiditeit neemt toe

5 Prevalentie één of meer chronische aandoeningen naar opleidingsniveau
Hierbij is een sterke relatie aanwezig tussen het aantal chronische aandoeningen en opleidingsniveau

6 Chronische aandoeningen
Ligduur in ziekenhuis in 25 jaar gehalveerd van 14 naar 7 dagen (CBS, 2008) Aantal ziekenhuisopnamen gestegen met 60% Hart- en vaatziekten verantwoordelijk voor de meeste opnamen Astmaklachten komen vaak voor bij kinderen (Smit et al., 2006) Chronische aandoeningen zijn verantwoordelijk voor een stijging van het aantal ziekenhuisopnamen. Daarnaast zijn hart en vaatziekten verantwoordelijk voor de meeste opnamen. Een belangrijk gegeven is dat de ligduur in het ziekenhuis in de afgelopen jaren gehalveerd is van 14 naar 7 dagen.

7 Uitgaven aan zorg in 2007 (CBS, 2008)
Ziekenhuizen: Overheid - € ,= Eigen betalingen - € ,= Huisartsenpraktijken: Overheid - € ,= Eigen betalingen - € ,= Paramedische praktijken: Overheid - € 0,= Eigen betalingen - € ,= Om jullie een indruk te geven hoe groot de uitgaven zijn aan de zorg in 2007 zie je hier een overzicht van de kosten voor ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en paramedische praktijken

8 Introductie in de gezondheidszorg M. van der Burgt, E. van Mechelen, M
Introductie in de gezondheidszorg M. van der Burgt, E. van Mechelen, M. te Lintel Hekkert Bevolking groeit Zorg van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd Zorgvraag neemt toe Technische mogelijkheden nemen toe Financieren van aanbodregulering leidt tot lange wachtlijsten Zorg op maat door vraagsturing Wijziging zorgverzekering en marktwerking Meer zorg thuis – extramuralisering In elke beroepsgroep meer evidence based handelen Binnen de gezondheidszorg hebben we momenteel te maken met enorme veranderingen, zorg van aanbod gestuurd naar vraaggestuurd, zorgvraag neemt toe, technische mogelijkheden nemen toe, meer extramurale zorg of zorg dicht bij huis. Verder zien we in elke beroepsgroep dat er meer gehandeld wordt volgens de laatste stand van de wetenschap.

9 Zorgvraag neemt toe Hier ziet u een overzicht van de toenemende zorgvraag, met name bij fysiotherapie ziet u een stijging

10 Zorgvraag neemt toe Hier ziet u een overzicht van de toenemende zorgvraag, met name bij fysiotherapie ziet u een stijging

11 Transmurale zorg Zorgvraag leidt tot vervaging onderscheid tussen eerste en tweede lijn Specialistische zorg wordt dichtbij aangeboden Gezamenlijke spreekuren huisarts en specialist, of fysiotherapeut en specialist, nu ook huisarts en fysiotherapeut Per regio wordt vastgesteld welke zorg nodig is Door regionale samenwerking tussen huisartsen en fysiotherapeuten zal specialistische zorg steeds dichter bij huis aangeboden worden en zal er nauwelijks onderscheid zijn tussen aanbod van zorg tussen eerste en tweede lijn.

12 Probleemstelling Aantal hart-, vaat- en longfysiotherapeuten?
Wijze en kwaliteit van de beroepsuitoefening? Welke wijze het vakgebied ontwikkelen? Kansen productontwikkeling en innovatie Hoe profileren in de markt? Dit brengt de vereniging hart vaat en long fysiotherapie tot de volgende probleemstelling: de vereniging wil op zoek gaan naar het aantal hart vaat en longfysiotherapeuten in Nederland. De vereniging wil tevens inzicht krijgen in de wijze en kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen deze specialistengroep. Verder is het belangrijk te weten op welke wijze we het vakgebied verder kunnen ontwikkelen, welke kansen er zijn met betrekking tot productontwikkeling en innovatie en hoe we onszelf kunnen profileren in de markt.

13 Aanpak VHVL is gestart met een regionale pilot hart-, vaat- en long fysiotherapie Onderzoek naar de uitvoering van het specialisme in de regio Ontwikkeling in 2012 van een nieuw beroeps competentieprofiel voor de Hart-, Vaat- en Longfysiotherapeut Criteria voor specialist opstellen, zoals scholingseisen, etc. Hoe gaat de vereniging dit aanpakken? De vereniging is gestart met een regionale pilot hart vaat en long fysiotherapie in de regio Oost Brabant. In deze pilot zal onderzoek gedaan worden naar de uitvoering van het specialisme in de regio. Verder houdt de vereniging zich het komende jaar bezig met de ontwikkeling van een nieuw beroeps competentieprofiel.

14 Te verwachten resultaten
Jaarlijks een regioconferentie Bekendheid netwerken hart-, vaat- en longfysiotherapie bij het bestuur Intentieverklaring met netwerken Congres met regionale partners Erkenning hart-, vaat- en longspecialisme Zoekfunctie voor consumenten Uiteindelijk verwacht de vereniging het volgende te kunnen bereiken: jaarlijks een regio conferentie, bekendheid netwerken bij het bestuur, een intentieverklaring met de netwerken, erkenning van het hart-, vaat- en long specialisme en een zoekfunctie voor de consumenten.

15 Vragen? Het bestuur van de VHVL wenst u een inspirerende en leerzame congres dag toe


Download ppt "VHVL, vereniging in beweging"

Verwante presentaties


Ads door Google