De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taakherschikking in de huisartsenpraktijk Dr. Miranda Laurant Associate Lector Taakherschikking in de gezondheidszorg 19 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taakherschikking in de huisartsenpraktijk Dr. Miranda Laurant Associate Lector Taakherschikking in de gezondheidszorg 19 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Taakherschikking in de huisartsenpraktijk Dr. Miranda Laurant Associate Lector Taakherschikking in de gezondheidszorg 19 februari 2014

2 Outline Wat zijn de ontwikkelingen in de eerste lijn die wij reeds kennen en welke ontwikkelingen staan ons nog te wachten? Kunnen master opgeleide professionals, zoals Verpleegkundig Specialisten en PA’s, de huisarts hierin ondersteunen? Is dat wel veilig en wat vindt de patiënt ervan?

3 Ontwikkelingen

4  Vergrijzing  Chronische zieken  Van Ziekte naar Gezondheid  Zelfmanagement / Zelfregie  Stelselwijzigingen  Arbeidsmarkt / capaciteit

5 Vergrijzing Wijkscan openbaar Roset (geraadpleegd: 13 februari 2014) bron: http://roset.rosopen.databank.nl/

6 Chronische ziekten (2005-2025) Bron: Blokstra A et al. Vergrijzing en toekomstige ziektelast. Prognose chronische ziektenprevalentie 2005-2015. RIVM. AandoeningToename (absoluut)Toename (procentueel) Hart- en vaatziekten • Hartinfarct55.000+ 18% • Beroerte105.000+ 57% • Hartfalen90.000+ 54% Diabetes320.000 tot 390.000+ 58% tot +71% COPD90.000+19 %

7 Chronische ziekten Bron: Wijkscan openbaar Roset (geraadpleegd: 13 februari 2014) bron: http://roset.rosopen.databank.nl/

8 Wijkscan openbaar Roset (geraadpleegd: 13 februari 2014) bron: http://roset.rosopen.databank.nl/

9 Wijkscan openbaar Roset (geraadpleegd: 13 februari 2014) bron: http://roset.rosopen.databank.nl/

10 Wijkscan openbaar Roset (geraadpleegd: 13 februari 2014) bron: http://roset.rosopen.databank.nl/

11 Bron: van Hassel DTP & Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van huisartsen. Peiling 2012. NIVEL

12

13 Bron: LHV. Position paper huisartsenzorg 2010-2014. Utrecht: LHV

14 Master opgeleide professionals

15 Doel Het toegankelijk en beheersbaar houden van de zorg, door het inzetten van de juiste hulpverlener bij de juiste hulpvraag. Taakherschikking ≠ Taakdelegatie

16 Master opgeleide professionals  Bij de aangepaste wettelijke regeling gaat het om het aandeel taakherschikking in de functies en niet om taakdelegatie  Dat wil zeggen dat bepaalde medische taken structureel worden overgedragen aan de PA en de VS.  Deze wordt zelfstandig bevoegd tot: – Het stellen van de diagnose – Het stellen van de indicatie – De uitvoering (of de eventuele delegatie) van de behandeling.

17 Master opgeleide professionals

18 +++ - - - Zelfstandigheid / autonomie HuisartsVerpleegkundig Specialist / Physician Assistant Praktijk ondersteuners Praktijk assistente Receptionist Diagnose Behandeling Diagnose Behandeling Geprotocolleerde zorg chronische aandoeningen Organisatie taken / medisch technische handelingen / Eenvoudige geprotocolleerde zorg Organisatie / administratieve taken

19 Taakherschikking Patiënten groepenPA (n=17)VS (n=44) Patiëntengroepen: Een vast omschreven groep Meerdere vast omschreven groepen Alle voorkomende groepen 0 15,9% 84,1% 2,3% 50,0% 47,7% VS: patënten met veelvoorkomende, enkelvoudige kwalen PA: alle patënten ≠ palliatieve zorg, terminale zorg, euthanasie

20 Taakherschikking Aard van de werkzaamhedenPA (n=17)VS (n=44) 100% tijd (gem %; sd): Direct patiëntgebonden Indirect patiëntgebonden Niet patiëntgebonden ‘oneigenlijke’ taken (geen master-niveau) 3 74,1 (13,4) 14,2 (6,0) 10,5 (8,6) 1,2 (4,9) 65,1 (13,4) 17,5 (8,1) 13,2 (8,4) 4,3 (5,5) a) Diagnostiek, vaststellen en evalueren van beleid b) Coördinatie van zorg en multi-disciplinaire samenwerking c) Deskundigheidsbevordering praktijkteam, opzetten van specifieke protocollen/programma’s bv. ouderenzorg, praktijkaccreditatie, etc.

21 In de huisartsenpraktijk Voorbehouden handelingen [zelfstandig uitvoeren] PA (n=17)VS (n=44) Injecties # 94,1%88,6% Voorschrijven UR geneesmiddelen94,1%77,3% Puncties # 47,1%6,8% Heelkundige handelingen # 76,5%38,6% Catheterisatie47,1%47,7% Defibrillatie # 17,6%9,1% # P<0.01

22 Veilig, doelmatig en patiënt ervaringen

23 Kwaliteit / veiligheid Effect inzet van VS in huisartsenpraktijk (Dierick-van Daele et al.) 90% zelfstandig, geen verschil in gezondheidsstatus, medische consumptie en de mate waarin zorgverleners NHG Standaarden opvolgden. Effect inzet PAs (io) in huisartsenpraktijk (de Leeuw et al): Kennis vergelijkbaar met basisartsen (12 v/d 12 ICPC hoofdstukken) en vergelijkingbaar met haio’s einde opleiding (6 v/d12 ICPC hoofdstukken), en geen verschil in kwaliteit Effect inzet VS op de spoedpost (Wijers, Laurant et al): 93% zelfstandig, kennis is voldoende, VS schrijven minder medicatie voor, geen verschil verwijzingen en röntgen diagnostiek, VS volgden vaker de NHG Standaarden op.

24 Patiëntervaringen Effect inzet van VS in huisartsenpraktijk (Dierick-van Daele et al.) Geen verschil in communicatie vaardigheden Tevreden over de ontvangen zorg (zowel huisarts als VS): respectievelijk 8,20 (sd 1,26) en 8,19 (sd 1,18). Effect inzet PAs (io) in huisartsenpraktijk (de Leeuw et al): PA geeft beter informatie/voorlichting Effect inzet VS op de spoedpost (Wijers, Laurant et al): Meer patientgerichte communicatie (denk aan emphatie/bejegening). Tevreden met de ontvangen zorg (zowel huisarts als VS): respectievelijk 7,9 (sd 1,6) en 8,5 (sd 1,1).

25 Doelmatig Effect inzet van VS in huisartsenpraktijk (Dierick-van Daele et al.) Gemidddeld verschil in consultkosten: € 8,21 per consult ten gunste van VS (binnen NPH praktijken) € 3, 45 per consult ten gunste van VS (met externe referentie praktijken) Effect inzet VS op de spoedpost (Wijers, Laurant et al): Gemiddeld verschil in kosten: € 1,55 (95% CI - €0,02; - € 3,33) per consult ten gunste van team met VS € 4,42 (95% CI - €1,72; - € 7,04) per consult ten gunste VS binnen team

26 Taakherschikking in de huisartsenpraktijk Duurzame ‘toekomstbestendige’ huisartsenzorg vraagt om een verandering in organisatie, taakherschikking voor u de oplossing?

27 Dr. Miranda Laurant Associate Lector Taakherschikking in de gezondheidszorg  024 35 31 174 (secr)  miranda.laurant@han.nl miranda.laurant@han.nl  http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/duurzame-zorg/ http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/duurzame-zorg/  http://www.platformzorgmasters.nl

28 Gebruikte bronnen  Blokstra A, Verschuren WMM, Baan CA, et al. (2007) Vergrijzing en toekomstige ziektelast. Prognose chronische ziektenprevalentie 2005-2015. Bilthoven: RIVM.  Wijkscan openbaar Roset (geraadpleegd: 13 februari 2014. http://roset.rosopen.databank.nl0 http://roset.rosopen.databank.nl  Van Hassel DTP & Kenens RJ. (2013) Cijfers uit de registratie van huisartsen. Peiling 2012. NIVEL  LHV. Position paper huisartsenzorg 2010-2014. Utrecht: LHV  Derckx E & Toemen T (2005). Positionering beroepsbeoefenaren in de huisartsenzorg. Eindhoven: Stichting KOH  Dierick-van Daele A (2010). The introduction of the nurse practitioner in general practice. Thesis. Maastricht: Universiteit Maastricht  De Leeuw L JRJ, Simkens ABM, van Baar ME et al (2008). Taakherschikking in de huisrtsenpraktijk: introductie van de Physician Assistant. Gevolgen voor de kwalitieti, de capaciteit en de kosten van de zorg. Utrecht: Universitair Medisch Centrum.  Wijers N, van der Burgt R, Laurant M. (2013). Verpleegkundig Specialist biedt kansen. Onderzoeksrapport naar de inzet van de verpleegkundig specialist op de spoedpost in Eindhoven. Nijmegen: IQ healthcare, UMC St Radboud; Eindhoven: Stichting KOH.


Download ppt "Taakherschikking in de huisartsenpraktijk Dr. Miranda Laurant Associate Lector Taakherschikking in de gezondheidszorg 19 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google