De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 © Platform Zorgmasters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 © Platform Zorgmasters."— Transcript van de presentatie:

1 VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 © Platform Zorgmasters

2 Context • Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en ruimere carrièreperspectieven voor zorgprofessionals • Taakherschikking is een van de oplossingen • Verpleegkundig specialisten en physician assistants nemen vanaf 2001 structureel taken van artsen over • Er werken momenteel 1500 VS en 750 PA’s in eerste- en tweedelijns gezondheidszorg in Nederland © Platform Zorgmasters

3 Juridische context • Wet BIG (1993): verrichten geneeskunst in principe vrij, behalve bepaalde voorbehouden handelingen • Vanaf 1 januari 2012 is voor VS en PA experimenteerartikel 36A uit de Wet BIG in werking getreden © Platform Zorgmasters

4 VS en PA Verpleegkundig specialist • Opleiding – Master advanced nursing practice: 2 jaar duale opleiding (120 EC) • 5 geregistreerde specialisaties • Patiëntenzorg, ketenzorg, wetenschappelijk onderzoek en innovatie • Voorbehouden handelingen afhankelijk van specialisatie Physician assistant • Opleiding: – Master physician assistant: 2,5 jaar duale opleiding (150EC) • 1 breed geneeskundig profiel, verdiept binnen een medisch specialisme • Geneeskundige zorg (specialisme-gerelateerd) • Voorbehouden handelingen breed © Platform Zorgmasters

5 De wettelijke regeling per 2012 • Bevoegdheden voorbehouden handelingen geregeld via – Experimenteerartikel 36A in de Wet BIG – Algemene maatregelen van bestuur, 1 voor VS en 1 voor PA – Nota’s van toelichting, 1 voor VS en 1 voor PA © Platform Zorgmasters

6 Algemene maatregel van bestuur “Besluit tijdelijke regels zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten / physician assistant” regelt: • Bevoegdheden voorbehouden handelingen • Opleidingseisen • Deskundigheidseisen (PA, voor VS vastgelegd in aparte besluiten College Verpleegkundig Specialismen) • Geldigheidstermijn: vijf jaar Beide AMVB’s worden uitgebreid toegelicht in aparte nota’s van toelichting © Platform Zorgmasters

7 Voorbehouden handelingen VS en PA Voorbehouden handelingen VSPA VSac*VSinVSchVSprVSggz Heelkundige handelingenXXX X EndoscopieënXXX X KatheterisatiesXXX X InjectiesXXXXXX PunctiesXXX XX Electieve cardioversieXX X DefibrillatieXX XX Voorschrijven van UR-geneesmiddelenXXXXXX * VSac = Verpleegkundig Specialist Acute zorg; VSin = VS Intensieve zorg; VSch = VS Chronische zorg; VSpr = VS Preventieve zorg; VSggz = VS Geestelijke gezondheidszorg; PA = Physician Assistant © Platform Zorgmasters

8 Voorwaarden • VS of PA mogen voorbehouden handelingen alleen uitvoeren als deze – passen binnen het deskundigheidsgebied van de desbetreffende VS of PA – een beperkte complexiteit hebben en routinematig van karakter zijn – qua risico voor de patiënt te overzien zijn – volgens landelijke geldende richtlijnen, standaarden of daarvan afgeleide protocollen worden uitgevoerd © Platform Zorgmasters

9 Gevolgen van de regeling • Voor patiënten verandert er niets • Voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals evenmin • Voor artsen: – ook de verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling van voorbehouden handelingen ligt voortaan bij de VS/PA zelf – de daadwerkelijke taakstelling van een VS of PA dient schriftelijk te worden vastgelegd (en bijgehouden) © Platform Zorgmasters

10 Tuchtrecht • Voor verpleegkundig specialisten geldt het tuchtrecht als gebruikelijk binnen de Wet BIG, met inbegrip van verwijdering uit het register als sanctie • Voor physician assistants geldt het tuchtrecht als gebruikelijk binnen de Wet BIG, met uitzondering van verwijdering uit het BIG-register. De NAPA voert een eigen kwaliteitsregister en zal daar in voorkomende gevallen beroepsgenoten uit verwijderen als sanctie © Platform Zorgmasters

11 Platform VS en PA • Het Platform VS en PA is opgericht om de introductie en implementatie van de verpleegkundig specialist en de physician assistant in de Nederlandse gezondheidszorg te begeleiden • In het platform hebben zitting : vertegenwoordigers van VWS, beide beroepsverenigingen (V&VN, NAPA) artsen (KNMG, KOH) en opleidingen (MANP en MPA). © Platform Zorgmasters


Download ppt "VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 © Platform Zorgmasters."

Verwante presentaties


Ads door Google