De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Physician Assistant als: huisarts ondersteuner Ronald Officier Centrale Huisartsendienst Drenthe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Physician Assistant als: huisarts ondersteuner Ronald Officier Centrale Huisartsendienst Drenthe."— Transcript van de presentatie:

1 Physician Assistant als: huisarts ondersteuner Ronald Officier Centrale Huisartsendienst Drenthe

2 En dat betekent: •Haps:4 ( HEMA ) •Huisartsen234 ( 80 Emmen ) •Triagisten80 ( 25 Emmen ) •Physician Assistants 10…… ( i.o.) •Chauffeur-assistent MAI: 15 •+/- 120.000 contacten op jaarbasis •2500 Km2  provincie Drenthe

3 Zuid-Oost Drent he •Echt …Platteland  reisafstanden. •Historisch hoge zorgvraag (veengebied, opleidingsniveau bevolking, cultuur…. Bartjes-imago…..zelfbeeld). •HAP Emmen: ruim 38% van alle verrichtingen CHD. •In het weekeinde 475 tot 600 contacten in Emmen. •Za-/zondag 60-70 visites.

4 Ontwikkeling….  •2009  zorgvraag groeit met 4% jaarlijks. •6 tot 8 consulten per uur per arts, buiten de ‘spoedjes’ om. •Kwaliteit van werken onder druk.  •Signalen  verkoop diensten, onvrede…. •En: leeftijdsverloop huisartsen  16 artsen > aankomende 5 jaar …  ‘Noodkreet’ huisartsen  Concrete actie

5 Februari 2013

6 DA, VS en/of PA? •Mogelijkheden inzet triagisten? Seh? Waarnemers? •Proef  weekeindedagen  VS & PA •Uitgangspunt  geprotocolleerd. •Triagist doet voorselectie. •Autorisatie door dienstdoende huisarts. •Na 1 jaar enquête onder huisartsen:  Keuze voor Physician Assistant

7 Wat is nu wat? Verpleegkundig Specialist (voorheen Nurse Practionar) Uitstroomprofiel: -acute zorg, -preventieve zorg, -intensieve zorg, -chronische zorg, -geestelijke gezondheidszorg. = zelf diagnosticeren, behandelen, medicatie voorschrijven en een aantal voorbehouden handelingen zelfstandig indiceren en uitvoeren. = redenerend vanuit het verpleegkundig domein.

8 Physician Assistant • Het overnemen van (geprotocolleerde) medische taken van artsen. • Landelijk opleidingscompetentieprofiel MPA. • Medisch ondersteuner binnen een deelgebied van de geneeskunde zoals bijvoorbeeld: • Uitstroomprofielen onder ander Huisartsgeneeskunde, urologie, geriatrie, orthopedie, vaatchirurgie, plastische chirurgie, ouderen-, kindergeneeskunde etc. • Let op: Verpleegkunde versus Geneeskunde

9 • Geneeskunde: • De wetenschap van (de genezing) van ziektes. • Vakgebied dat zich bezig houdt met ziektes en de behandeling daarvan. • Verpleegkunde: • De leer van het verplegen. • Kennis en vaardigheden met betrekking tot het verzorgen en beter maken van zieke mensen.

10 Keuze PA  Waarom? •Herkenning/aansluiting bij het vakgebied door PA. (inhoudelijk). •Bredere basis dan VS. •VS toch meer verpleegkundig (kleine trauma’s) leerden eigen ervaringen. (“Het leuke werk?”) •Aansluiting mede door ambassadeursrol PA-er. •Betrokken opleider binnen de Hap. •Hanzehogeschool actief met promoten.

11 Angsten?  onbekendheid •Pakt physician (mijn) werk af?  •Domein denken.  •Angst voor verantwoording autorisatie.  •Inzet van regie-arts niet gelukt.  •Drang naar een vorm van ondersteuning overwon.  •Positieve ervaringen namen toe!  •Onder druk = alles vloeibaar….. 

12 PA op de Hap  •Huisarts merkt de ondersteuning direct! •Gevoel van erkenning wederzijds groeiende. •Leren van elkaar. •Twijfel = raadplegen dienstdoende huisarts. •Bekwaam = bevoegd = elkaar vertrouwen. •Autorisatie niet nodig tenzij ….gekend in de casus.

13 Protocollen Richtlijn van Medisch Centrum Haaglanden (Protocollen Low Care Unit Spoedeisende Hulp) aangevuld met: 5 uitzonderingen door huisartsen vastgesteld op Hap: 1.Psychiatrische zorgvragen 2.Second-opinions 3.Zorgvragen met een complexe medische inhoud 4.Zorgvragen met een langlopende historie en medische complexe inhoud 5.Gynaecologische zorgvragen Nu bekend als ‘De leidraad kleine spoedeisende aandoeningen’

14 Bevoegdheden •Amvb (via de BIG wet) Physician Assistant, voor 5 jaar! (01.01.12), te verlengen met 5 jaar. •Wet Big (art.6, 7 en 38) regelt de bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen. •Wet Taakherschikking van toepassing!

15 Wat is geregeld? •Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (Wgbo). •Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking. •Wijziging in de Geneesmiddelen Wet. •Burgerlijk Wetboek. •Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). •Geheimhoudingsplicht. •Klachtenregeling van de zorginstelling.

16 Meer taakherschikking Assen Emmen Meppel Hoogeveen Zeer negatief Negatief NeutraalPositiefZeer positief Ronald Officier 16

17 Inzet PA’s een positieve ontwikkeling Assen Emmen Meppel Hoogeveen Volledig oneens oneensNeutraaleensVolledig eens Ronald Officier 17

18 PA’s kunnen vertrouwd zelfstandig werken Assen Emmen Meppel Hoogeveen oneensneutra al eensVolledig eens Ronald Officier 18

19 In dienst nemen? Zelf opleiden? En dan? •Vraag naar PA momenteel groter dan….. •Besluit om zelf te gaan opleiden!

20 Vanuit de overheid: •Subsidieregeling: € 21.000 p.j. •Leermeester: € 3.600 p.j. Maar ook kosten zoals: •Collegegeld (€ 1.835 p.j.) •Boekengeld (€ 2.000 ) •Laptop voor studie (€ 600) •Dokterstas met instrumentarium (€ 1.200) •Salaris ?Schaal 7 cao Ha-zorg Na diplomering  8…  9? Landelijk?

21 Wat nog meer ? •Opnemen in de Beroeps Aansprakelijkheids verzekering van de organisatie. •Patiënten belangenorganisatie in kennis stellen. •Kennisgeving via het project ‘wachtverzachter’….. •Opnemen in de Collectieve Ongevallen verzekering. •Aanspreekbaar via het Tuchtrecht (boete, waarschuwing of berisping).

22 Denk aan: •Contract minimaal 32 uur per week. •Opleiding/werkervaring zorg gerelateerd. •Intensief traject voor 2,5 jaar met diplomaverplichting  na diplomering  2 jaar (of langer) bij organisatie. •Eerder weg?  terugbetaalverplichting. •Detacheringsafspraken na diplomering? •(Huis)arts als leermeester verplicht, KLIK ? •Leerplek / -omgeving.

23 Ontwikkelingen: •Vraag is op dit moment groter dan het aanbod  betekent dit dat  PA kan salaris bepalen? •Functieherwaardering landelijk gewenst. •Huisartsenzorg; schaal 7 (€ 3384) als aanloop, schaal 8 (€ 3643) als eind? (9?  € 4022 ). •Ziekenhuizen: schalen 55 (€ 3592), 60 (€ 4095), 65 (€ 4316). •Risico’s voor PA  zichzelf uit de markt prijzen……

24 Tips •Neem zelf het initiatief en wacht niet af! •Benader de dagzorg organisatie van huisartsen. •Communiceer met huisartsen en medewerkers •Benader de Zorgverzekeraar. •Benader het Opleidingsinstituut en NAPA. •Zoek samenwerking met ziekenhuis en/of ambulancedienst  ketenzorg. •Vergeet niet de oudereninstellingen in je regio….

25 Toekomstbeeld?

26 Nog iets vragen….? Mag ik….


Download ppt "Physician Assistant als: huisarts ondersteuner Ronald Officier Centrale Huisartsendienst Drenthe."

Verwante presentaties


Ads door Google