De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Patiëntenrichtlijn en zijn implementatie 1. Patiëntenrichtlijn in vogelvlucht Positie patiëntenrichtlijn Doel patiëntenrichtlijn Aanspraken m.b.t zorgverzekeringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Patiëntenrichtlijn en zijn implementatie 1. Patiëntenrichtlijn in vogelvlucht Positie patiëntenrichtlijn Doel patiëntenrichtlijn Aanspraken m.b.t zorgverzekeringen."— Transcript van de presentatie:

1 De Patiëntenrichtlijn en zijn implementatie 1

2 Patiëntenrichtlijn in vogelvlucht Positie patiëntenrichtlijn Doel patiëntenrichtlijn Aanspraken m.b.t zorgverzekeringen implementatie 2

3 Positie Patiëntenrichtlijn Europese kader Zorgverzekeringen Werelddekking Zorgverzekeringen Verordening(EG) nr. 883/2004 en toepassingsverordening(EG) nr. 987/2009 EU-verdrag  vanaf 25 oktober 2013 de Patiëntenrichtlijn mits geïmplementeerd 3

4 Doel patiëntenrichtlijn Het recht op terugbetaling van zorg over de grens te waarborgen Te verzekeren dat de vereisten van hoogkwalitatieve, veilige en efficiënte gezondheidszorg ook van toepassing zijn op grensoverschrijdende zorg 4

5 Aanspraken m.b.t. zorgverzekeringen Onverminderd Verordening(EG) 883/2004 (art. 7) Onverminderd alle overige richtlijnen terzake (preambule) 5

6 Artikel 7 Uitgangspunt: Als en voor zover de grensoverschrijdende gezondheidszorg onder de dekking van de zorgverzekering valt, moeten alle kosten daarvan worden terugbetaald alsof de verzekerde in Nederland/bij gecontracteerde zorgaanbieder was behandeld Lidstaten beschikken over informatiecentrum terzake 6

7 Artikel 8 Er kan worden voorzien in een systeem van voorafgaande toestemming indien: waarborgen evenwichtig aanbod van hoogwaardige behandelingen en er is sprake van klinische zorg dan wel kostenintensieve zorg de behandeling houdt een bijzonder risico voor patiënt of bevolking in zorgaanbieder geeft aanleiding tot bezorgdheid over kwaliteit of veiligheid van de zorg 7

8 Artikel 9 Bevat de administratieve procedures waaronder: Wijze van toetsing toestemmingsaanvraag Termijn waarbinnen toestemmingsaanvraag moet worden behandeld Voldoende motivering beslissing 8

9 Implementatie Implementatie noodzakelijk. Geen implementatie = geen aanspraken verzekerden  overheid aansprakelijk voor de schade (Francovichleer) Wat laat de wetgever na Wat doet de wetgever wel 9

10 Wat laat de wetgever na Wettelijk verankeren dat: De Patiëntenrichtlijn onverkort doorwerkt in de Zorgverzekeringswet Zorgverzekeraars bij de toepassing van de basiszorgverzekering uitvoering dienen te geven aan de Patiëntenrichtlijn 10

11 Problematisch? Ja, verzekerde bij burgerlijk rechter overheid aansprakelijk stellen voor de schade want: Richtlijn geen horizontale werking 11

12 Wat doet de wetgever wel Wijziging artikel 13 Zvw onderweg Artikel 13 Zvw alleen nog van toepassing op naturapolissen Niet-gecontracteerde zorg hoeft niet meer te worden vergoed Bij spoedeisende zorg worden alle daadwerkelijke kosten vergoed 6-weken voor einde jaar contracten bekend 12

13 Problematisch? Nee, richtlijn betreft minimumharmonisatie dus: Het bovenop de richtlijn nationaal strenger geregelde kan alsnog aan het EU-Verdrag worden getoetst 13

14 Vragen? 14


Download ppt "De Patiëntenrichtlijn en zijn implementatie 1. Patiëntenrichtlijn in vogelvlucht Positie patiëntenrichtlijn Doel patiëntenrichtlijn Aanspraken m.b.t zorgverzekeringen."

Verwante presentaties


Ads door Google