De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hans Leutscher | 21 september 2012. Grote sprong voorwaarts!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hans Leutscher | 21 september 2012. Grote sprong voorwaarts!"— Transcript van de presentatie:

1 Hans Leutscher | 21 september 2012

2 Grote sprong voorwaarts!

3 Programma Revalidatie, Sport en Bewegen Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl. Doel Het realiseren van meer doorstroom voor (ex) revalidanten naar bewegen en sport in de thuissituatie door middel van een structurele inbedding van de methodiek Revalidatie, Sport en Bewegen bij revalidatie-instellingen.

4 • Structurele gedragsverandering realiseren. • Stimuleren beweeg- en sportgedrag tijdens en na het revalidatieproces. • Bewegen en sport wordt onlosmakelijk onderdeel van de revalidatiebehandeling. Dit betekent:

5 Ondersteunen van 11.000 tot 16.000 revalidanten door de sport- en beweegconsulent. Dit betekent: • Op jaarbasis > 2.750 revalidanten • Per instelling 152 – 222 revalidanten Ambitie

6 Doelstellingen programma • 70-80% van de revalidanten van deelnemende instellingen is in contact gebracht met sport en bewegen (persoonlijk adviesgesprek). • 90% van de revalidanten per instelling die een persoonlijk adviesgesprek heeft gehad, ontvangt counseling. • 45-55% van de revalidanten die counseling heeft gehad, is sportief actief na 1 jaar. • Implementatie methodiek RSB bij 18 revalidatie-instellingen. • Alle revalidatie-instellingen in Nederland (centra en ziekenhuizen) zijn bekend met RSB en zich bewust van het belang van actief sport- en beweegbeleid tijdens en na de revalidatieperiode. IndividueelOrganisatie

7 Te ondernemen activiteiten 1.Methodiek implementeren 2.Kennisdelen en ondersteunen 3.Monitoring en onderzoek 4.Paralympische talentinstroom

8 Methodiek Revalidatie, Sport en Bewegen implementeren bij 18 instellingen: • 18 x interne doorverwijsstructuur • 18 Sportloketten (8 uur consulent) • 18 netwerken tussen zorgaanbieder en sport- en beweegaanbieders Handboek Revalidatie, Sport en Bewegen leidraad • Aanpassing fasering counselingsmomenten • Revalidatiecentrum en ziekenhuis hanteren dezelfde fasering Methodiek implementeren

9 • Consulenten geschoold in Motivational Interviewing. • Opstellen kennisagenda en organisatie kennisdelingsbijeenkomsten • Beschikbaar stellen kennis en informatie: – good practises – businessmodellen – uitkomsten zorgverzekeraars • Structurele borging op alle niveaus. Kennisdelen en ondersteunen

10 Uitvoering vindt plaats door: • Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen: Centrum voor bewegingswetenschappen • Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen: Centrum voor Revalidatie, afdeling Revalidatiegeneeskunde • Hanzehogeschool Groningen Monitoring en onderzoek

11 Paralympische talentenstroom Verantwoordelijkheid en uitvoering ligt bij NOC*NSF: • inzet Paralympische fysieke test • sportbonden ontwikkelen materialen en methoden ten behoeve van bijvoorbeeld sportverenigingen in omgeving revalidatie-instelling

12 Quickscan mei 2012 36 revalidatie-instellingen • Intake in protocol klinische setting 48%, consult 22% • Bewegen en sport vast onderdeel behandelplan klinisch 74%, consult 57% • Doorverwijzing van revalidant naar sport- en beweegconsulent incidenteel • Nazorg/counseling vast onderdeel structuur, klinisch 22%, poliklinisch 35%, consult 9% • 69% organiseert nevenactiviteiten • 43% heeft S&B consulent in dienst • 45% externe cliënten zijn welkom

13 Partners Revalidatie, Sport en Bewegen

14 Samenwerking en samenspel!


Download ppt "Hans Leutscher | 21 september 2012. Grote sprong voorwaarts!"

Verwante presentaties


Ads door Google