De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bent u al klaar voor Taakherschikking? KNMG district Limburg 19 november 2013 Diederik van Meersbergen, jurist KNMG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bent u al klaar voor Taakherschikking? KNMG district Limburg 19 november 2013 Diederik van Meersbergen, jurist KNMG"— Transcript van de presentatie:

1 Bent u al klaar voor Taakherschikking? KNMG district Limburg 19 november 2013 Diederik van Meersbergen, jurist KNMG (d.van.meersbergen@fed.knmg.nl

2 Juridische context taakherschikking De Handreiking implementatie taakherschikking Resultaten onderzoek taakherschikking Verantwoordelijkheidsverdeling Onderwerpen

3 Waarom taakherschikking? Kostenbesparing Oplossing potentieel tekort Carrièreperspectief Welke beroepen? Gespecialiseerde verpleegkundigen Verpleegkundig specialist Physician assistant Klinisch technoloog ………. Enkele opmerkingen vooraf

4 © Platform Zorgmasters

5 Juridisch kader (Wet BIG) Voorbehouden handelingen: via opdracht (delegatie) Verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (in beginsel) vrij voor iedereen De voorbehouden handelingen: verboden voor onbevoegden Voorbehouden handelingen: zelfstandig bevoegd (indiceren en verrichten) - Heelkundige handelingen - Verloskundige handelingen - Endoscopieën - Catheterisaties - Injecties - Puncties - Toedienen narcose - Gebruikmaking van radioactieve stoffen of ioniserende stralen - Electieve cardioversie - Defibrillatie - Electroconvulsieve therapie - Geneeskundige steenvergruizing - 'IVF-handelingen’ - Voorschrijven UR-geneesmiddelen

6 Per januari 2012 wettelijke basis voor experimenten met taakherschikking Uitgewerkt in lagere wetgeving (AMvB’s) voor: -verpleegkundig specialist -physician assistant Zij mogen tijdelijk (5 jaar) onder voorwaarden zelfstandig bepaalde voorbehouden indiceren en verrichten Inmiddels ook AMvB voor Klinisch technoloog Juridisch kader taakherschikking

7 Welke voorbehouden handelingen? Juridisch kader taakherschikking (2)

8 Uitsluitend bevoegd voor zover het betreft : -handelingen die vallen binnen het deskundigheidsgebied; -handelingen van een beperkte complexiteit; -routinematige handelingen; -handelingen waarvan de risico’s te overzien zijn; -handelingen die worden uitgeoefend volgens landelijke geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen. -er bekwaamheid is. Juridisch kader taakherschikking (3)

9 Handreiking implementatie taakherschikking Uitganspunt: arts samen met VA/PS invullen van bevoegdheden 1. Om welke beroepsbeoefenaren gaat het? 2. Wat is de bijdrage van de VS/PA aan het zorgproces? 3. Om welke voorbehouden handelingen gaat het? 4. Randvoorwaarden Kwaliteit van zorg staat voorop Verantwoordelijkheidsverdeling Borgen van de kwaliteit opleidingen Monitoren van de inzet VS/PA Evaluatie inzet VS/PA Informatievoorziening aan patiënt Pas zo nodig functiebeschrijving aan

10 Verantwoordelijkheidsverdeling Veel gehoorde vragen/opmerkingen: De arts is toch ‘hoofdbehandelaar’ De arts is altijd eindverantwoordelijk De VS/PA werkt onder supervisie De VS/PA werkt via verlengde-arm-constructie

11 Supervisie en opdracht? De wet wijst VS/PA aan als zelfstandig bevoegd  zelfstandig indiceren en verrichten van voorbehouden handelingen  zelfstandig bevoegd om te delegeren aan anderen Arts: geen opdracht; geen supervisie De VS/PA heeft eigen verantwoordelijkheid voor het handelen (Wet BIG) De VS/PA is tuchtrechtelijk aan te spreken (en uiteraard civiel/strafrechtelijk)

12 Oude situatie:Nieuwe situatie: Instelling: verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg (Kwz) ‘Hoofdbehandelaar’: (Arts) -medisch inhoudelijke behandeling (door hemzelf) -de regie van de behandeling van de cliënt door hemzelf en andere specialisten en zorgverleners ‘Hoofdbehandelaar’: (Arts of PA/VS?) -medisch inhoudelijke behandeling (door hemzelf) -de regie van de behandeling van de cliënt door hemzelf en andere specialisten en zorgverleners Arts: verantwoordelijk voor de opdracht VBH: - de indicatie - de beslissing tot opdracht - toetsen bekwaamheid - zorgen voor toezicht en tussenkomst - randvoorwaarden (protocollen, scholing, evaluatie etc) Voor zover zelfstandig bevoegd: VS/PA: verantwoordelijk voor: -Indicatie VBH -uitvoeren van de verrichting -bewaken van grenzen VS/PA: zelf verantwoordelijk voor eisen bekwaamheid en correcte uitvoering opdracht Arts: afspraken maken over bijdrage aan zorgproces en het verrichten van VBH  Handreiking implementatie taakherschikking Verantwoordelijkheden?

13

14 Stelling 1 Ik zie geen principieel verschil tussen de werkzaamheden van een VS en werkzaamheden van een PA

15 Stelling 2 Feitelijk verandert er niet veel door de introductie van de PA/VS

16 Stelling 3 De VS bepaalt zelf welke VBH hij/zij volgens de wet zelfstandig mag indiceren en verrichten.

17 Stelling 4 Omdat de PA in het medisch domein werkt is hij eindverantwoordelijk als hij met een VS samenwerkt.

18 Stelling 5 Als een VS/PA samenwerkt met een arts, blijft arts eindverantwoordelijk

19 Stelling 6 De VS/PA werkt onder supervisie van de arts.

20 Stelling 7 VS/PA kan prima eigen praktijk openen zonder met een arts samen te werken

21 Stelling 8 De regierol in een zorgproces hoort bij de VS/PA thuis.

22 Stelling 9 De VS/PA kan een aio een VBH aanleren in het kader van diens opleiding

23 Stelling 10 Door de nieuwe wet hoef ik gelukkig nooit meer een opdracht voor een VBH te geven.

24 Stelling 11 Bij de opleiding van de VS/PA zou altijd een arts betrokken moeten zijn


Download ppt "Bent u al klaar voor Taakherschikking? KNMG district Limburg 19 november 2013 Diederik van Meersbergen, jurist KNMG"

Verwante presentaties


Ads door Google